Jobb

Copyright © All Rights Reserved.

 

Fältredaktion på uppdrag

Personalia är vår viktigaste resurs! Börja en ny karriär redan idag med hjälp av neologen jobb!

 

Lediga jobb:

 

Kommenderingschef minoritetsskydd/Polisöverintendent

 

Polisen söker nu en socialt engagerad kommenderingschef med nationellt operativt ansvar i särskilda områden.

 

Regeringen har identifierat två särskilt utsatta minoriteter i svensk urban periferi. Din uppgift blir att säkerställa dessa minoriteters möjlighet att fritt verka kulturellt och yrkesmässigt i en miljö där de idag ofta lever isolerade.

 

När det gäller yrkeskriminella är de fastställda målen att dels stimulera uppbyggnaden av en fungerande marknad med fri konkurrens, dels att arbeta ner den avskrivningskö som har uppkommit under den föregående polisorganisationen. I övrigt gäller också att i samråd med andra myndigheter och de egna facken så långt möjligt skydda den egna personalen från främst skjutande och sprängande våld genom att styra över sådant utövande till det civila närområdet.

 

Den andra gruppen, hopplösa ungdomar, har visat sig finna utlopp för vilja och kreativitet i spontana sammankomster med idrott, fri scen och illuminationer, vilket emellertid möter stor brist på förståelse hos de närboende. Dessa senare tär också hårt på polisiära resurser med till exempel krav på utredningsverksamhet också riktad mot stöld och skadegörelse. Din uppgift här är främst förebyggande, i syfte att motverka vitt spridda fördomar om egendomsvärde i allmänhet och om den utsatta gruppen i synnerhet. KUT har här också flaggat för ett möjligt ökande behov av crowd control i det fall sådana mjuka satsningar på information och medborgarsamverkan skulle falla mindre väl ut.

 

Rent polisiär erfarenhet är inte absolut nödvändig om du har motsvarande kunskaper som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Politisk och postmodernt sociologisk kompetens är minst lika viktigt för tjänsten - kanske har du en examen från Södertörns högskola eller Mittuniversitetet. Med alla polisiära chefstjänster följer ett ansvar att förmedla till medarbetarna det rätta förhållandet mellan befälsordning och lag.

 

Du kommer att placeras vid Nationella obstruktiva avdelningen NOA, med polisöverintendents tjänsteställning. Du rapporterar direkt till uppskattningsvis mellan 83 och 96 chefer. Kompetens- och personlighetstester kommer att genomföras, till exempel hur du identifierar rätt mottagare för ansökan i den nya polisorganisationen.

 

Lycka till!

 

 

*****************************************************************************************************************************

 

Chefredaktör/Alternativa fakta

 

Bokförlaget Böcker har sedan 1985 varit huvudman för utgivandet av den svenska Nationalencyklopedin. Då detta är en publikation grundad i en visserligen uppmjukad vetenskaplig tradition har dess möjligheter att attrahera nya läsare avtagit dramatiskt under senare tid. Eftersom utgivaren bedriver en aktiv näringsverksamhet med positiva avkastningskrav har beslut tagits om en snar produktutveckling mot ett modernt tilltal utan doktrinära övertoner. Då Statens kulturråd har visat en anmärkningsvärd brist på förståelse för den nödvändiga förändringen har ett samarbete i stället etablerats med USA:s nya administration.

 

Ditt arbete kommer att bestå i att leda redaktionen av den blivande NyE, med övergripande ansvar för fakta och språk.

 

Med utgångspunkt i nuvarande edition ska varje uppslag kompletteras med minst en motsägande artikel baserad på aktuell forskning eller, där det till äventyrs inte skulle vara möjligt, på ren spekulation.

 

Språket i den nya utgåvan som helhet måste också anpassas till samhällets utveckling. Därför ska det existerande innehållet redigeras om till att innefatta åtminstone ett grovt syntax- och tre stavfel per artikel. De nya artiklarna måste naturligtvis planeras efter samma riktlinjer.

 

Med hänsyn till uppdragets karaktär och innehåll är det önskvärt om du redan idag har en redaktionell ledarposition, gärna förstås i kvällspress eller television, men en kommunikativ roll i större företag eller organisation kan också vara en tillräcklig erfarenhet. Det viktiga är att du delar vår vision om en fragmenterad omvärldsförståelse och alltomfattande kortsiktighet.

 

Välkommen med din ansökan till jobb@neologen.se

 

 

*****************************************************************************************************************************

 

Personalförsörjningsstrateg

 

Vi söker nu för uppdragsgivares räkning en driven personalförsörjningsstrateg till gymnasieverksamhet. Uppdragsgivaren är en svensk huvudstad i en dynamisk region med ett rikt utbud av aktiviteter och kontaktytor. Ett utmanande och kvalificerat arbete för rätt person!

 

Kravet på lärarlegitimation i skolan har medfört en stor brist på lärare på både kort och lång sikt. Ditt uppdrag är att i första hand säkerställa vikarieförsörjningen till uppdragsgivarens gymnasieskolor. Detta gör du genom att outsourca rekrytering och anställning till bemanningsbolag. Det är därför önskvärt att du har erfarenhet av att prestera långt under officiella krav och av att blunda för konsekvenser. Det är viktigt att du förstår att vikarierna alltid är obehöriga och att ditt arbete inte har något med ens teoretisk utbildningskvalitet att göra, utan i första hand är en del i uppdragsgivarens strävan att slippa lönekostnader och arbetsgivaransvar. På många skolor är det därför nödvändigt att sätta generella enhetsbetyg (E) och du kommer här att få samverka med berörda skolchefer. I din roll ingår kontakter internt och externt och vi ser därför gärna att du är en erfaren kommunikatör som vet hur man skyller ifrån sig.

 

Du har

flera års erfarenhet av chefsarbete i en politiskt styrd organisation

ett upparbetat kontaktnät

en låg dubbelmoral

god förmåga att uttrycka dig luddigt men ändå arrogant i tal och skrift

 

Du kommer att vara anställd av oss som uthyrd konsult och alltså tjäna ca 25-40% av en normallön, men som chef har du förstås ändå villkor som vanliga linjehjon bara kan drömma om.

 

För rätt person finns det möjlighet att utvecklas i tjänsten och delta i arbetet med att hålla andelen behöriga lärare på en optimal nivå.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Skicka din ansökan till jobb@neologen.se

 

******************************************************************************************************************************************************

 

Chef/kustförsvaret

 

Försvarsmakten söker nu en chef med övergripande operativt ansvar för kustförsvaret.

 

Försvaret av den svenska kusten, särskilt strategiskt känsliga avsnitt, har under lång tid varit skandalöst eftersatt, men det har blivit ett egentligt problem först på senare tid då främmande makt har låtit sina ubåtar synas i ytläge ända in på Halvkaksfjärden. Därför söker vi nu en driven och engagerad chef med förmåga att entusiasmera medarbetarna (2 full styrka, 1,5 tjänster vinterhalvår) och optimera användningen av befintlig materiel (finns att låna av NATO).

 

Önskvärda kvalifikationer

Förhandlingsvana

Goda språkkunskaper (ssk ryska, engelska är meriterande)

Simkunnig

Allmänt händig

Erfarenhet från någon form av serviceyrke

Hel och ren

 

Vikt kommer att fästas vid dina personliga egenskaper. Har du egen uniform är det jättebra. Tillgång till båt är en fördel men inget absolut krav.

 

För frågor om tjänsten, kontakta

 

Börje Frukostén/kAm (tjledig), Högkvarteret, Försvarsmakten

eller

Ryska flottan/östersjökommandot

 

 

Välkommen med din ansökan till jobb@neologen.se

 

******************************************************************************************************************************************************

 

 

Dispenshandläggare/strandskydd

 

Länets mest attraktiva skärgårdskommun söker nu en kreativ dispenshandläggare!

 

Kommunerna har ålagts ett utökat ansvar för bygglovsprocessen. Tillsammans med offentlighetsprincipen och snävare budgetramar innebär det nya utmaningar. Som dispenshandläggare får du en central roll i att hitta nya arbetsmetoder som är ekonomiskt sunda utan att vara oförenliga med regelverket.

 

Vi vill att du har en bakgrund från t.ex. EBM eller revisionsfirma, eventuellt har motsvarande kunskaper förvärvade på anstalt. Det är bra om du är förtrogen med och likgiltig för PBL i bokstav och mening. Du är väl insatt i problematiken kring stora kontantflöden. Du har ett brett kontaktnät inom rättsväsendet och goda kontakter med media.

 

Du är naturligt tystlåten och diskret och förstår vad lojalitet betyder. Resor till och från förhandlingar kan förekomma och beroende på dina prestationer också kontakter med kriminalvården. För rätt person kan uppdraget bli mycket lönande.

 

Provisionslön

 

Kontakta oss om du har några frågor, men för död och pina ingen i den markägande adeln.

 

Den höga omsättningen på denna tjänst gör att vi tillsätter personal löpande – skicka därför så snart som möjligt din ansökan till jobb@neologen.se

 

******************************************************************************************************************************************************

 

 

Kvalificerad utredare

 

Regeringen tillsätter en utredning om den svenska rovdjursstammen och ledigförklarar härmed tjänsten som (mycket) ensam utredare.

 

Det råder idag mycket skilda uppfattningar om den svenska rovdjursstammen, särskilt om högprofilerade arter såsom varg och björn men även exempelvis räv, järv, mårdhund, svartvit flugsnappare, mygghona, insjögädda och förvildad tamkatt, vilka alla jämte många övriga delar livsmiljö med människan. I syfte att nå en bred och väl förankrad enighet i rovdjursfrågan har Regeringen beslutat att tillsätta en särskild utredning. Utredningen ska ge en aktuell bild av forskningsläge och opinion, belysa faktiska förutsättningar och handlingsalternativ, samt bereda förslag på hur ansvaret ska kunna delegeras så långt ner i förvaltningsnivå som möjligt.

 

Sökande bör vara en nätverkande brobyggare men framför allt ha en instrumentell syn på sina relationer – kanske är du i slutet av din karriär, men ändå pigg nog att avsätta några decennier i långbänk? En mycket god bild av det rättsliga läget är ett villkor, parat med detaljerad sakkunskap om Polisens maktmedel, numerär, taktik och beväpning. Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt kringgå EU-direktiv är ett skall-krav. Ett utpräglat säkerhetstänkande är till stor hjälp i arbetet, ogifta kommer att ges förtur. Har du tidigare ägnat dig åt extremsport räknas det som en merit.

 

Som utredare får du tillgång till Statsrådsberedningens gym och SL-kort, eftersläppsbiljetter till Nobel-festen, Nordstjärneordens storkors med briljanterad kraschan, samt stöd och hjälp vid omlokalisering utomlands.

 

Har du frågor är du nog inte den vi söker.

 

Ansökan ställs till jobb@neologen.se