xyz

X - Zwillingen

X; faktor som fortfarande, efter alla dessa år, gäckar vetenskapen.

 

X-kittel; det blandningskärl där läkemedelsbolag framställer sina hemligaste dekokter.

 

XC90-talist; representant för socialt stratifierat generationsutsnitt.

 

Xerxesi; anspråk som följer med det iranska presidentämbetet.

 

Yeehadist; skjutjärnsislamist.

 

Yesssir! Ararat!: Enligt apokryfiska urkunder den tjänstvillige styrmannen på Noaks ark, men egentligen bara dennes kvittering av gubbens marschorder.

 

Yl(l)evanten; republiken Finlands enda koloni. Några f.d. jägarbefäl sändes under det tidiga tjugotalet ut för att rekognoscera möjliga orter, varav ett mindre landområde på främreasiatiska medelhavskusten ansågs tjänligt för finska syften. Ehuru besittningstagandet gick friktionsfritt, till dels p.g.a. att konkurrerande makter inte helt förstod urvalskriterierna (hög initial medeltemperatur respektive rik förekomst av konifera trädarter), blev motopinionen i samband med de följande krigen till slut övermäktig. Allmän avsky väcktes inte främst av det strängt upprätthållna fezförbudet eller påbudet om ensitsiga kafébord, utan fastmer av den nyvordna kolonialmaktens vägran att genomföra större tvångsfördrivningar. (Den sauna, till omslutande area stor som Savolaks, som byggdes avsågs för spetslasten drivas av personvärme och hade i själva verket krävt inflyttning om den fullbordats.) Finlands regering var emellertid snart villig att frånträda sin besittning då det visade sig att inte ens en del av Medelhavet lät sig tillräckligt kylas av den mängd snö och is som stod att skotta upp i hemlandet. Som enda bestående följd av kolonisationen räknas det praktiska utrotandet av libanoncedern.

 

Ytspänning; den sort vi generellt sett föredrar.

 

Yttrandetvång; maniskt tillstånd hos insändarskribenter.

 

Zenofobi; oresonlig skräck för alternativ till kanonisk vetenskap.

 

Zoegal; om urskillningslös koffeinist.

 

Zolaistik; oegennyttig men verksam journalistik.

 

Zombiennal; periodiskt återkommande festival för (sken)döda konstarter.

 

Zorofaster; den tidigt föräldralöse Zoroasters uppfostrerska, som med lättfattligt svartvita moraliteter och stränga tändsticksleksförbud sökte dämpa gossens alltmer asociala drag. Hans zarathustrus liksyftande ansträngningar blev än lönlösare.

 

Zwillingen; tysk tillverkare av kvalitetsknivar. Zwillingknivar finns i både en- och tvåeggsutförande.

Copyright © All Rights Reserved.