v/w

Vadhållare - vårpropositionen

(Virtuell) vadhållare: Sven Dufva.

 

Vagasond; obemannad rymdutforskningsfarkost som utom räckhåll för kontrollerande åtgärder ger sig vidare ut i rymden på eget bevåg. Internationella rymdstyrelsen beräknar V:s antal till 41 (2010).

 

Vakt-e-leg; elektronisk ID-bricka för entrévärdar.

 

Valk-over: över sumobrottares maggördel framvällande hudveck. Lämna v. = erkänna motståndares överlägsna korpulens.

 

Valkuria; konklav.

 

Vallmoge; lägre befolkningsutsnitt som drivs i bete vid grönsaksdisk. Gängse inom V. är beteckningen vegetarianer, hur nu det kan anses mindre nedsättande.

 

Valnöt: röstboskap.

 

Valpacka; handelsnamn för Golden Retriever-päls i jackkragar.

 

Vampyroman; bleksiktig adonis som i industriell skala sätter tonårshjärtan i brand.

 

Vandelshögskolan: affärsetikskola i Stockholm. V. har flera lukrativa lärostolar men inga elever.

 

Vansinnesarea; operettartat skruvade boendeförhållanden.

 

Vantrogen; kättaras.

 

Varförare; geografiskt eller oftare ideologiskt vilsen hög militär. Därförare; den förres närmast överordnade. Härförare; båda föregåendes överordnade, som leder med exempel (mindre vanligt).

 

Vargatack; lön för björntjänst.

 

Vargehandha; 1. sköta vilthägn. 2. i överförd betydelse, söka bot för sin livsleda.

 

Varjag; retrospekterande introspektör.

 

Varqueneller; kökets svar på fågel, fisk eller mittemellan?.

 

Vassegoter; gotiskt folkelement som under konungarna Jomenrik och Visdrik misslyckades med att tillskansa sig någon del av det sönderfallande romerska riket

 

Vattenfald; att göra en pitbull i stället för en pudel.

 

Vattugängare: mirakelgörande schaman i kristen ortodoxi, närmast motsvarande regndansare i animistiska religioner.

 

Veckopang; förortsbarnens ammunitionstilldelning.

 

Veklagare; rättstjänsteman som har att anställa förundersökning och åtal mot högre makt.

 

Velocipediatriker: specialist inom barnmedicin med behörighet att ställa diagnosen röda hund och skriva ut penicillin för allt, oavsett indikation.

 

Vempati: selektiv medkänsla.

 

Venividivicinitet; närhet till att ha lyckats.

 

Versalgeni; skribent som använder caps lock-tangent som argument.

 

Vibjuderov, Komin Barakominjevitj; moskovitisk fältherre. Ung och oprövad men en av de främsta bojarerna gavs han, övervakad av sitt kusinbarn Vilja Barazotzchernatzchev Trugarev, överbefälet vid det polsk-litauiska stormanloppet 1412 och lanserade då ”den öppna taffelns taktik”. Sin i Sibirien, kloster och armod tillbragta ålderdom ägnade han åt att utveckla denna sin stora tanke, med viktiga förbättringar, i Den brända jordens taktik, ett klarsynt men bittert verk.

 

Vidjemått; godkänt midjemått.

 

Viktigpetrifieras; stelna i ett kanske ofrivilligt Besserwisserschaft.

 

Viktualiebröderna; sägenomspunnet östersjörövarband som under 1400-talets första årtionde, med uppbringande av stor list och en myckenhet hansakoggar, tillskansade sig en rikedom av muscovadosocker, ostronsås, garam masala och annat sådant, vilken de sedan frikostigt delade ut till en oförstående kustbefolkning.

 

Viljonär; pekuniarstreber.

 

Villiaden, äv. Irriaden: Odysséen.

 

Vindignerad; sned.

 

Vindriktning: november.

 

Vittnesmålsägande; omstritt immaterialrättsligt begrepp. För att i någon mån reglera nävrättsliga missförhållanden har sådan praxis etablerats, att part som har erlagt skäligt pris för menedlig utsaga har rätt till skadestånd utöver återbetalning i det fall vittne avtalsstridigt håller sig till sanningen. Då denna senare tillhör antingen Facebook, Google eller Microsoft tillkommer ytterligare kostnader, för vilka vittnet kan ansöka om bidrag från Allmänna arvsfonden.

 

Volåvangkjol (äv. vol-au-vent-kjol): vid, fladdrig kjol el. klänning som fångar kastbyar och varmluftspustar på ett trevligt sätt.

 

Vulgarien; nordvästeuropeisk publikansk monarki med övervägande slavisk befolkning. Allmänna revolutionära strömningar mynnade i V. ut i den egensinniga regeringsformen av 1809, som för att kompensera det föregående seklets överdrifter vad gällde god smak, heder i tjänst och stil i uppträdande förbjöd invånarna att på något sätt höja sig över det dymängt amöbiska. Kontrarevolutionära strömningar yttrade sig runt sekelskiftet 18-1900 i ett ljust och ungdomsfriskt kulturliv, som dock stäcktes i och med övergången till en proletariatets diktatur. Landets instängt konformistiska intellektuella klimat har sedan dess frambringat många ledande akademiker. V. är idag världsbekant för sina urstarka offentliga finanser, som har följt av ett djärvt och krismedvetet långsiktigt budgetarbete – metodens två hörnstenar är dels att helt sonika lyfta bort skrymmande poster som investeringar i och underhåll av infrastruktur, sociala och nationella skyddssystem, vård och skola etc. ur budgeten, dels att skifta ut allmän egendom till enskilda entreprenörer, som också genom genialt komplicerade lån/räntekonstruktioner har hand om skatteuppbörden, vilken till största delen hamnar i deras påfallande ofta insulära hemländer (där medlen anses klokare förvaltade). Framgångarna härav har väckt allmäneuropeisk avund men framför allt ängslan, eftersom metoden är en ren blåkopia av förvaltningsprinciperna under V:s så kallade storhetstid under sextonhundratalet, då det lilla landet genom sin milt uttryckt selektiva tolkning av folkrättsliga och nationalekonomiska normer satte skräck i hela kontinenten.

 

Vulgata [vul’gata], <lat. Dumskallskulle>; plats utanför Konstanz, där reformatorn Jan Hus skall ha trotsat lågbryntheten, i dubbel bemärkelse, med sitt brandtal om den heliga enfalden.

 

Våmera; idissla.

 

Vårdagsrum; uteplats.

 

Väckoslut; lönehelg.

 

Vägetation; asfaltsblomma.

 

Väldelfinierad; strömlinjeformad.

 

Vänd-etta; särskilt bland barn omtyckt kortspel, uppbyggt efter retaliatoriska principer. "Öga för öga", "Korsikansk korseld" och "O.K. Corral" är populära gambits inom V.

 

Väninnan; bedagad skönhet.

 

Vänlig tjäderlek: avspänt fraterniserande mellan tuppar före fäktningarna.

 

Värjspets; kamphund.

 

Västanflykt; se fyr (o. äv. rent bildligt ljus vid horisonten).

 

Wankelmod; obeslutsamhet som får den drabbade att gå runt i cirklar i stället för att röra sig vertikalt upp och ner.

 

Wattkoppor; elallergiska utslag.

 

Wrappa: i rytmiskt talad form framföra väl inlindad samhällskritik.

 

Vårpropositionen; kvarblivande rest av hedendomen i svensk förvaltning - uppsalakonungarnas gamla plikt tar sig nu formen av regeringens offer av det allra heligaste (en bunt papper) åt media och opposition, och dess samtidiga officiella förslag till högre makter att inleda våren (senast den 15e april).

Copyright © All Rights Reserved.