u

Ueril - uändlighet

Ueril; (sl-)yngelaktig.

 

Underbar; skotsk.

 

Underläkare; homeopatiker.

 

Underraskning; förfelad överraskning.

 

Underättelse; morganatisk konsekvens.

 

Ungefära; ej närmare definierad krydda.

 

Unginflammation; förskolesmitta. Dubbelsidig u., då båda vårdnadshavare slås ut, är utan att vara medicinskt allvarlig fruktad av främst nationalekonomiska skäl. Jfr min-, din-, pan- och konfluensa.

 

Uppdaterad; tidsenligt föråldrad.

 

Uppförandekod: byggnorm.

 

Uppslagsmål; handgemäng som med tillgång till vederhäftig litteratur hade kunnat undvikas.

 

Uppslappenhet; slacker-glädje.

 

Uranus: den burleska komikens gud i romersk mytologi. Bror till Flatulentia.

 

Urieoar; avstjälpningsplats för egna syften hindrande och avvarbara krigsmän.

 

USA-port; Ellis Island.

 

Utantillerna; ögrupp i Atlanten som små skolbarn måste kunna peka ut på en jordglob, i mörker.

 

Utbilsk; felaktigt anseende sig ha nått visdom genom inlärning.

 

Uterus: förlossningspsykos hos spädbarn.

 

Utkvartering; rusdrycksförsäljning till traditionalistisk drinkare.

 

Utrusquism; socialt inducerad beredskap att inta vilken ståndpunkt som helst.

 

Utryckningsfordon; transportmedel för akuttandläkare.

 

Utvägran: då viljan att fly överstiger förmågan.

 

Uändlighet; logiskt-humanistisk samlingsetikett på det naturvetenskapliga oändlighetsbegreppet, som tydligen tillåter sina användare att till exempel räkna antalet galaxer i ett påstått oändligt universum som till yttermera ovisso pådyvlats en början och riktning. I frustration häröver hävdade därför prof. Stanislaus Bessergestern, trots att ingen lyssnade, 1938 att det vore riktigare att tala om u- snarare än oändlighet.

Copyright © All Rights Reserved.