t

Tacksammeter - tåstörta

Tacksammeter; mätare av uppskattning.

 

Tafflighet; bordsoskick.

 

Taftologi; sidenlära.

 

Taipanik; välgrundad ormrädsla.

 

Taktil reträtt; effekt av plötslig spädbarnsstöt.

 

Talentscout; person på spaning efter pund att förvalta.

 

Tantiemcykel; finansbranschens motsvarighet till vi sitter alla i samma båt.

 

Tantkött; gum-fläsk.

 

Tantologi; '....stim'.

 

Tantrali kval; efterjordiskt straff som väntar de erotiskt äventyrliga.

 

Tarmfauna: binnikemaskar.

 

Tarmhävningar: peristaltik.

 

Tarpeisk klippning; koaffyr med långt, rakt fall.

 

Tartefakt; bakverksrest i Kökkenmödding.

 

Telerektos; atensk kartograf som efter långa studier i matematik, geometri, astronomi och trigonometri höll före att Jorden snarare vore en kub. Med ett planöverskridning underlättande midskepps vikbart skepp avlöpte han 413 Pireus för att ej mer avhöras. Hans uteblivna återkomst stärkte väl konkurrerande uppfattningar om Jordens uppbyggnad men hindrade inte hans många efterföljare i den tetraedrala skolan (T. hade felaktigt beräknat kubens ytor till fyra) från att till eftervärlden förmedla den s.k. perpendikularitetsprincipen, fortfarande bestämmande för stadsplanering och arkitektur.

 

Té-o.-logi; budget-B&B.

 

Terapi; 31415926535891,793.

 

Terra firma; avkräva företagare beskyddarpengar. Jfr pizzibagare.

 

Terror vacui; tvånget att uppdatera social profil.

 

Thespisk kärrlek; komedi som framförs av ambulerande teatersällskap.

 

Tillmåttavisning; ”Fäll ihop dina anspråk!”

 

Tinningtuss: polisong.

 

Tiopental; 1. en av femton 2. som avser var femtonde.

 

Tipp-Extra: en av Svenska Spel stenhårt marknadsförd vadhållningsprodukt, där tipparen, mot en premie motsvarande 110 % av det slutliga utfallet, ges möjlighet att löpande redigera sin "tippkupong", beroende på hur helgen utvecklar sig.

 

Tittadère á Derrière, Brute; fransk duellant (1490-1584) som (i strid med lord Abel Gull) 1509 uppfann finten.

 

Titthålsfilologi; minimiinvasiv språkinlärning.

 

Tjallarhornet; Facebook-grupp inrättad av Heimdall för att nå genom mediebruset.

 

Tjejtsarinna; rysk kronprinsessa.

 

Tjiennal; kulturevenemang som inte hålls alls, någonsin.

 

Tor-Tyr: styvson till Loke och trätobroder till Manglande. Som Asgårds mångårige profoss ansvarade T. för allt från rutinartade disciplinärenden, såsom det dagliga ritualmordet på sin nyssnämnde broder (se härom notisen om densamme) till den mer maktpåliggande uppgiften att verkställa det rättsliga efterspelet till affären Balder. T. firas alltjämt i stora delar av den barbariska världen som förhörsteknikens skyddspatron.

 

Toread: Europa, eller mer allmänt, tjurtjuserska.

 

Toreroador; tjurfäktarfäktare.

 

Torft; sittplats (i båt) som ger träsmak.

 

Traktoria; lantlig drive in-restaurant.

 

Trallvänlig; om plan tomt.

 

TRAMS: sällskapeT föR främjAnde av stokastiska akronyMiseringSprinciper.

 

Transport; garderobsdörr.

 

Transportörsansvar; reglering som i konkurrensfrämjande syfte tvingar etablerade persontransportföretag att hänvisa vissa resenärer till mindre aktörer, vilka i sin tur kan ta ut väsentligt högre priser som kompensation för sin högre risk.

 

Transsubstantivationsläran; åsikten att bröd och vin kanske byter beteckning snarare än förvandlas.

 

Trastfening; flygfisk.

 

Tredskodans; motvals.

 

Trerik XIV: sv. konung som konkret stadfäste gränserna mellan Sverige, Finland och Norge.

 

Trickolor; falskflagg.

 

Trikliniska studier: metod att under laboratorieliknande förhållanden (middagskonversation) utröna effekten på åsiktsbildning av öppen debatt. Alla resultat, justerade för uppfostran och kognitiv förmåga, pekar mot att sakfrågan oavsett vikt alltid är försumbar i förhållande till exempelvis dessert eller bordsdam.

 

Trikålår; spandexdraperad nedre extremitet.

 

Troglodytskiktsrenovering; klottersanering.

 

Tropikerna; klimatzon som gör sig bäst i bild.

 

Trombon; blåstinstrument.

 

Trossats: ejaculatio coitus interruptae.

 

Trouble Tip (eng.); det som följer på en Double Dip.

 

Trudeluttrad; väl förtrogen med underhållningsmusik.

 

Trumpetare; bomullstops.

 

Trumpolin; språngbräda för parvenyer som förväxlar parabelns höjdpunkt med dess slutmål.

 

Trumporgel; föråldrad underhållningsapparat, som visserligen ger mycket väsen ifrån sig men ändå mest luft.

 

Trängslan; social fobi.

Träskodom; enskilds uttryck för mer allmänt missnöje, varigenom yttringen vinner ett mått av legitimitet. Omtalad är det irakiska folkets T., meddelad i december 2010, över president George W. Bushs gärning.

 

Trösterrike: felix Austria.

 

Tuggorm; en i nv Europa inte ovanlig reptil, som i brist på giftkörtlar tillgodogör sig även större objekt medelst kraftiga och framför allt envisa käkrörelser.

 

Tummelplats: Marsvinsholm.

 

Tungdom; svår uppväxt.

 

Tungrodd; ofta förbisedd paralympisk gren.

 

Tunica; gårdsbutik.

 

Tunnika; vågat romerskt under-/vardagsplagg.

 

Tunnisarmbåge; förslitningsskada.

 

Tunnisigen; arabiskt vårtecken.

 

Tupplurendrejeri; rävsömn.

 

Turbanisering; sikhisk radikalisering.

 

Turbolans: motorstark men ofjädrad plingplongtaxi.

 

Turochreturduva; den subspecies i Columbidae-familjen som går att anställa som brevbärare.

 

Tvillingon; personer som utan att nödvändigtvis vara släkt ändå är lika som bär.

 

Tvivalidera; nedvärdera.

 

Tvärvigg; burdus andfågel.

 

Tyskna; att i ökande grad idealisera reala sinnesintryck till en ohållbart strukturalistisk världsåskådning.

 

Tzatzikistan: den del av Eurasien (längs en ungefärlig axel mellan Thessaloniki och Bisjkek) där stapelfödan utgörs av syrade mjölkprodukter.

 

Tågamatta; mental plattform på vilken män uthärdar smärta, under tystnad och oftast i 'jaken', en särskild tågaställning.

 

Tåstörta; föra subversiva förhandlingar under bordet.

Copyright © All Rights Reserved.