Språkpolisen

Copyright © All Rights Reserved.

Pluskvamprefekt Ville Stridh på spaning efter det tåg som uppenbarligen har gått.

 

Språkpolisens uppdrag fördelar sig på förebyggande, hindrande och beivrande verksamhet. För att fullgöra våra uppgifter är vi beroende av allmänheten och dess iakttagelser. Vi är därför tacksamma för tips men vill samtidigt avråda civilpersoner från att på egen hand konfrontera felande part.

Fokusuppdrag:

 

Personal i stället för anställd:

 

'Det har bara funnits en personal på plats på det aktuella äldreboendet...'

 

Språkpolisen är av åsikten att det vore i hög grad anmärkningsvärt med mer än en personal på ett äldreboende, eller för den delen på någon arbetsplats överhuvudtaget. Det är till exempel fullt tillåtet att avskeda en personal, lite att ta i kanske men tillåtet, men samtidigt strängt förbjudet att avskeda två eller flera personal. Det är till och med omöjligt. Det här beskrivna bruket är inte bara ett brott mot självklara numerusregler, det ger också en ofrivilligt tydlig bild av hur personalavdelningen förhåller sig till föremålen för dess omsorger.

 

 

Intransitivt lämna;

 

'På grund av mediedrevet har jag idag beslutat att lämna.'

 

Lämna vad? ...en korrekt självdeklaration? ...tillbaka alla pengar jag har fifflat till mig från statskassan? ...min tjänst till någon som är moraliskt meriterad? Språkpolisen menar att alla sakliga tillkortakommanden kunde anses vara förlåtna om delinkventerna bara använde ett objekt. Möjligen är dagisspråket ett listigt sätt att pudla till sig medlidande, men det är ju bara en förklaring och ingen ursäkt. Det omfattande missbruket har nu givit upphov till utomparlamentariska motståndsgrupper som har Språkpolisens fulla stöd.