r

Rabbiat - rävälg

Rabbiat: detsamma som jehovialisk, se d.o.

 

Ragnastök; fejande, slakt, bryggning och bak inför världens slut.

 

Rallarsving; t. ex. Chattanooga Choo Choo, Take the A Train.

 

Ramalamadingdongdán; månadslång avhållsamhet från klassisk rock n’ roll under dygnets ljusa timmar.

 

Ramaskrift; uppbragt prosa.

 

Rabblativ; uppräkningskasus.

 

Rabiador; folkilsket hunddjur.

 

Raskolnikorv; grillkorv.

 

Ratatorsk; benfisk som, oförmögen att bringa bud från Nidhögg till Gyllenkamme, sorgsen simmar runt, runt i Urdarbrunn.

 

Realisation; det intermittenta fenomen då krämarna slås av insikt om sin etiska belägenhet och desperat försöker avhända sig sina kultobjekt. Mindre betydande teologer menar att det kan anses som en kristlig gärning att t.ex. i juletid befria dem från någon börda, men detta är förstås förknippat med den största risk för hjälparens själ.

 

Reankarnera; ta om ankarfäste.

 

Refenestrationen i Prag; det som följde på defenestrationen i Prag.

 

Reflorera; (på kirurgisk väg) binda om hymens krans.

 

Refluxväst: överdragsplagg som skyddar gångkäderna mot magsura kommentarer.

 

Rehabitilering; återgång i gamla vanor som missbruk eller kriminalitet. Utslussning från anstalter av olika slag sker ofta via någon form av rehab.inrättning.

 

Rekapitulera: stryka flagg - på båda sidor.

 

Relikhjon; katolik (härav även avfälling = en som dyrkar avfall).

 

Remarque, Abel (1900–2003): tysk (m.fl.) krigshjälte och olympisk guldmedaljör i truppgymnastik m.m.. R. ådagalade tidigt märkvärdiga talanger, däribland en fallenhet för klärvoajans, genom vilken det lyckades honom att i god tid förutse det annalkande Världskriget, i vilket han som blott 15-årig brigadgeneral deltog med liv och lust vid samtliga viktigare frontavsnitt på alla sidor, samtidigt. Under striderna utmärkte han sig, i motsats till sin mer namnkunnige frände och namne Erich Maria R., mer för självuppoffrande heroism än för harhjärtad defaitism. För sina insatser emottog han efter kriget, utöver en mängd militära hedersbetygelser, även, retroaktivt, Riksorganisationens för kvinno- och tjejjourer i Sverige utmärkelse Årets mansgris 1916. Efter kriget emigrerade R. till Grönland där han under några år förestod Glada Nuuk-teatern i Godthåb, men även drygade ut inkomsterna med att klubba sälkutar ute på packisen. Hans rastlöshet drev honom emellertid obönhörligt vidare och beredde honom under det följande halvseklet en kringflackande och omväxlande tillvaro över hela världen som predikant, mjölkbonde och svajmastartist. R:s gärning satte outplånliga avtryck i samtiden; i samband med ett strandhugg i Jaffa 1948 för att tömma septiktanken grundade R. sålunda staten Israel, och under en semestervistelse i Spanien året därpå gjorde han en, åtminstone för eget vidkommande, sensationell upptäckt av grottmålningarna i Altamira. Under slutet av 1960-talet blev R. även känd som en framstående bedömare av mongolisk strupsång. De sista årtiondena av R:s liv präglades av kärleks-, penning- och synproblem till följd av en tilltagande metylalkoholism, vars orsaker inte är klarlagda men tros höra samman med att R. under denna tid kom att bli en lika oförklarlig som ofrivillig förgrundsgestalt inom den panslaviska rörelsen. R:s märkliga levnadsöde har skildrats, av honom själv, i ett antal pseudonymiserade biografier; bland de främsta märks Don Quijote, Baron Münchhausens öden och äventyr och Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, alla med det gemensamt att de värsta överdrifterna tonats ned till förmån för trovärdighetsanspråket. R. omkom 2003 stilenligt i sin egen säng vid den – med hänsyn till hans födelseår – anmärkningsvärda åldern av 36 år.

 

Remigrationsverket: från hösten 2015 även officiell benämning på Statens invandrarverk.

 

Relativist; (jämförelsevis) nykter alkoholist.

 

Renessens; den era av kulturellt svindlande höjd som fortfarande motses med förväntan, om än inte med förtröstan.

 

Representönt; illa vald företrädare.

 

Reprisalier; Radiotjänsts kollektiva bestraffning av enskild ohörsamhet.

 

Republicist: ettvart samtida medieföretag utom Tidningarnas telegrambyrå.

 

Resorbet; dagenefterrätt.

 

Resuicidivfara: risk för återfall i självmord.

 

Retsinopat(i); (en som har) dåligt kådvinssinne.

 

Returik; svar på talekonsten.

 

Revisionär; person som har kraft att se en annorlunda dåtid.

 

de Riain, Anne-Onnon; belgisk fortifikatör, 1788-1941. Tidigt klar över det moderna artilleriets slagkraft och Maginot-linjens brister, gavs han möjlighet att förlänga denna senare i nordväst. Den bärande tanken i hans system ”den fortifikatoriska utnötningen” var att så långt möjligt vinkla undan befästningsvallen från kulbanan för att därigenom också förankra den fastare i marken med grundligast möjliga förarbete, en metod vars materialeffektivitet tillät en närmast oändlig utsträckning i djupled. Som kretin ansedd av sin samtid, har R. fått posthum upprättelse som det moderna vägbyggandets fader.

 

Riddare utan fruktan och sadel; indian.

 

Rilkess; kultursideshänvisning till Rainer Maria Rilke i omvänd proportion till skribentens kännedom om densamme.

 

Rimtursam; jättepoetisk.

 

Riskudde: Kap Horn.

 

Rodervischer; danserskor som handhade styrningen på osmanska örlogsmän. Många bedömare anser att något av magin gick förlorat när Y. Kemal i moderniseringsyra beslöt en allmän övergång till drevischer.

 

Rollsummespel: modell för att beskriva hur levnadsvillkor kan fördelas men ej förbättras.

 

Romantikhandel; boklåda som för Ars amandi i förstautgåva.

 

Roten ur det onda: bråkdel av allt världens elände som, taget i kvadrat, tillfredsställande förklarar detsamma.

 

Rubiks tub; intellektuellt utmanande lekverktyg i form av tandkrämsförpackning med oförpackat innehåll.

 

Runn-Erijssen, Aake; norsk polarfarare (1872-1897) som med stöd av bland andra Oscar I/II 1892 satte sig före att såsom den förste nå Nordpolen simmande. En fatal felberäkning av portvins- och havresoppeåtgång förintigade dock expeditionen i ett tidigt stadium och endast hans spetshundar nådde åter civilisationen, dit förda av ännu okarterade strömmar. Skickligt användes hans öde av Ellen Mej, redan aktad världen över för sitt osjälviska nit i freds- och heminredningsfrågan, för att bereda även kvinnor samma rätt till stärkande uteliv, varav vilken kampanj resultatet emellertid blev icke så mycket fullständig jämställdhet i polartraden som en infekterad debatt om kraftfodertillskott i den realgosseläroverksutspisade maten.

 

Ruralbergen: de glesbebyggdare delarna av Hordaland fylke.

 

Ryan Air: orientaliskt flygbolag som med lokalproducerad flygande materiel har lyckats hålla sina kostnader på ojämförligt låga nivåer. Den avskalade reseupplevelsen tycks likväl driva många presumtiva kunder mot konkurrerande bolag.

 

Ryggbast; mått på upplevd ålder.

 

Rynkedom; brist på fattning inför åldrande.

 

Ryttleri; stationärt kavalleri.

 

Rådhus; överkomligt boende.

 

Rådjursadel; kronhjort.

 

Råmord: mu.

 

"Rågsiktskorridoren": folklig benämning på del av E4 i höjd med Saltå kvarn.

 

Rättsåsäkerhet: myndighetsutövning utan överdrivna anspråk på trygghet eller förutsebarhet.

 

Rävälg; morgonpiggt sagodjur.

Copyright © All Rights Reserved.