p

P-resident - pärsigen

P-resident; långtidsparkerare.

 

Paktisk; oreflekterat instrumentellt nätverkande.

 

Palaverdisciplin; samtalskonst som akademiskt ämne.

 

Palindröm; konservativ utopi, med lika början som slut.

 

Palpell; (slö) kniv varmed kirurg gör brett anlagd, förutsättningslös patientundersökning.

 

Pan-Amnesi; en gång dominerande marknadsaktörs försvinnande ur det kollektiva medvetandet.

 

Panasch; resignation inför vardagen.

 

Pandominium; världsherravälde.

 

Pandoras ask: världsträdet i kalifornisk mytologi fram till dess att det totalförstördes - gudskelov inför rullande kameror - genom en otydlig regianvisning under inspelningen av storfilmen Avatar. Missödet, som utlöste en kritikstorm av kurspåverkande magnitud, har av "folkhumorn" döpts till Na'vigate. Se även Byggdrasil.

 

Pangkrasch (med.); bilsportkörtel.

 

Panica; 7Eleven.

 

Panodilzapp; dövande av weltschmerz med slötevetittande. Någon vetenskapligt säkerställd effekt av zappandet har inte kunnat påvisas.

 

Panoptikonica; övervakningskamera.

 

Panorera; vitt och brett uttala sig om ditt och datt (guilloutinera).

 

Papier-machismo; den avskalat hårda umgängeston som råder inom cellulös modellering.

 

Papparat; obilligt prissatt överflödsprodukt som med pseudotekniska 'argument' marknadsförs mot främst medelålders män.

 

Papparatsi; ägare av sådan produkt, enkannerligen med alldeles för stort teleobjektiv.

 

Pappegoja; föräldramaning (manande f.)

 

Pappersslapp; slarvig med skriftlig formalia.

 

Parisare; dåre som betygsätter kvinnlig skönhet.

 

Parlamentera; nyttja plena för ojande.

 

Partiprincip: som typ såhära en regelgrej i språket, i gammal tik. Är som en present och kan vara helt perfekt. Var lite som kunskapsgrav i skolan liksom.

 

Passiv-aggressiv dödshjälp: insisterat självmord. Jfr kakotanasi.

 

Pastoralika (bibl.); sentimentalt upplagda missbruksskildringar av lagerlöfsk typ.

 

Pastorik; kyrkoherdelängd.

 

Patéologi: läran om matförgiftningar och deras uppkomst, särskilt genom studiet och i gynnsamma fall identifieringen av de vävnader och organ som patienten serverats från exempelvis s.k. foodtrucks (matflak).

 

Patrisier; urbracka.

 

Patriklos; homerisk hjälte med vars kärlek Akilles sökte döva sorgen efter Patroklos, något för vilket han på grund av P:s ogrekiska hårarrangemang hoo’í keíphríllaí fick lida mycken skam och smälek av övriga akajer och sin moder.

 

Pavannes de la Ré de la Tour, Jacques-Ange; fransk marskalk, ordensstiftare, pedagog. Efter en utsvävande ungdom utverkade P. av den Heliga stolen koncession för ett dotterkloster till de mellanvästeuropeiskt befintliga öl-, vin- och likörproducerande klostren (vilka då hade nått en punkt i sin utveckling som gjorde en outsourcad lagerfunktion intressant) i vilken sin orden P. som noviser insatte sina tolv tonåriga söner och nitton nittonåriga niecer, för vilka han, sig själv undantagandes från det stränga tystnadslöftet, predikade lydnad, avhållsamhet och tidigt sänggående. Då vid en inventering 1502 samtliga fat och buteljer visade sig antingen tomma eller höggradigt utspädda, och en märkbar rodnad samtidigt vidlådde noviserna, inkallades en påvlig kommission som (under ledning av Césare Borgia) förklarade det skedda för ett sant Herrans under. Huvudklostren ställdes nu inför det nya problemet att återfylla kärlen, som dittilldags enbart hade fyllts och lagrats ad maiorem gloriam Deo, och hänryckta inför möjligheten att leverera till himlatronen började de experimentera med alkoholhalter, smaknyanser och konstfulla etiketter, vilket allt resulterade i att produktionsresultatet åtgick i en allt högre takt. Transporterna klostren emellan nådde en sådan omfattning att även denna funktion måste läggas ut på entreprenad, och analogt med världshandelns tilltagande intrikatisering har kedjan i vår tid blivit så pass raffinerad att snart sagt vem som helst kan tömma en pava och stoppa tillbaka den utan att munkarna märker ett smack.

 

Pax Romana; i antiken begrepp för Roms allomfattande territorialanspråk, vilket legaliserade invasioner, ockupationer och inkorporationer genom påståendet att man hade ´paxat´ aktuella områden.

 

Pekkoral: lille Johann Sebastians första lärospån.

 

Pepsident; hårt sötad tandvårdsprodukt.

 

Perfiktion; fulländning i sinnevärlden.

 

Perfori; solitt gods tendens att brista lättare än i detsamma avsiktligt konstruerad brottgräns, t.ex. perforering i papper eller mjölkförpacknings öppningsmekanism.

 

Perijordiska systemet: det konglomerat av satelliter, rymdstationer, metallskrot och himlakroppar som kretsar kring Tellus.

 

Perkelele; finskt mindre musikinstrument med mycket hårt ansatta strängar.

 

Pickle-hu-va?; spontan äckelyttring inför inlagda grönsaker.

 

Piedeställage; rationell lagerinredning för överspänt romantiska haremsinnehavare.

 

Pikettröja; komplement till batongkeps.

 

Pingvin; alkoholhaltig dryck varmed lodas själens djup.

 

Pingviniker; en som tar det coolt.

 

Pinjal; sak som är rak.

 

Piskfinne: saunabadare.

 

Pisskaos; urartad kisspaus.

 

Pistolhjon: (hist.) beväpnad eskort åt postiljon. Användningen av P. tilltog under 1600-talet i takt med att posthornets avskräckande effekt på stråtrövare och vargar blev allt mindre uppenbar.

 

Pistånk; ansträngt motorljud.

 

Pizzibagare; lira som betalats i beskyddarpengar. Jfr terra firma.

 

Pjåskhelg: rituellt ojande i dagarna tre.

 

PKral: löjligt högtravande och salvelsefulla plattityder om i grunden okontroversiella saker som människors lika värde, yttrandefrihetens relativa okränkbarhet och yngre personers självklara rätt att hävda sina lättkränkta små egon på bekostnad av precis allt och alla andra.

 

Placébo: sammanboende genom socialtjänstens försorg.

 

Placentare; enäggstvilling som fordrar oskäligt stor del av den gemensamma kakan, s.k. ”ocker på gröten”.

 

Plakant; skyltförsedd demonstrant.

 

Plankstrypare; ordningsvakt i kollektivtrafik.

 

Plastma; överkänslighet för substitut i oäkta material.

 

Playaderna; stjärnbild on demand.

 

Playbej: proletär goddagspilt.

 

Plektor; gitarrlärare.

 

Pletinism; sinnesslöhet som till skillnad från den individen drabbande kretinismen slår kollektivt (lär återgå på ett bland de keretéer vanligt svar på de peletéers till rutin blivna missfirmeri av sina förrnämnda kollegor).

 

Plimakteriet; övergångsfas som utmärks av att kontrollen över uppväxande generationer förbyts i sin motsats.

 

Plini(er); torrt kärva moralkakor.

 

Pluriformerad polis: civilspanare.

 

Plurralis; förrädiskt istäcke.

 

Pluskvamprefekt; högre språkpolis.

 

Pluttron; person som använder sin fysiska otillräcklighet som ursäkt för feghet.

 

Plytetyg; dok, burka eller annan slöja som döljer anletsdrag.

 

Poem; The Raven.

 

Poetik; baskervillesk hynda.

 

Pokulärbesiktning: granskning enligt devisen in vino veritas.

 

Polymagi; ljuv musik mellan minst tre.

 

Popeulism: att i privilegierad ställning fiffla och bedra på ett förment folkligt sätt (jfr t.ex. generaldirektören för Hyckleriverket Meingott Draenvalsströms banbrytande insatser, särskilt under det tidiga 2016). Efter A. Pope: "How happy is the shameless vestal's lot! The world already rotten, by the world forgot. Eternal sunshine of the clueless mind!"

 

Popmystik; kitschmässigt utslätad transcendentalfilosofi.

 

Popularer; husgudar valda ur den reala eller fiktiva offentligheten.

 

Portikularitet; enskildhet i det hallmänna.

 

Postorderbeställning (mil.); att skicka vakten efter snus e. dyl.

 

Postulat; burfågel som varnar för mjältbrandsförsändelse.

 

Potentatis: stor-potät.

 

Pour-nous-grafi: bild- och ljudupptagning för privat bruk.

 

Predator: hålkortsmaskin.

 

Prediktament; förutsebar förlägenhet.

 

Preflex; somatisk föraning, som obehaget i hals och nacke före hängning.

 

Prelatation (oftalm.); himlande med ögonen.

 

Pressbyterian; fal medial mittenväljare.

 

Pressent; gåva som övergår viljan att ge.

 

Pressident; makthavare som baserar sin position på medialiseringen och därför avskyr dess representanter.

 

Presstalisman; skydd mot ingående granskning.

 

Prettoria: enklare näringsställe med kulinariska ambitioner högt över sin förmåga.

 

Privatspanare; voyeur.

 

Pro bonobo; (arbete) i Jane Goodalls anda.

 

Processur; högskoletjänst inrättad för artificiell intelligens, skiljer sig från professur i det att innehavaren är påvisbart intelligent, samt att det är oklokt, inte omöjligt, att avskeda densamme.

 

Profildelaren; spaningsregistret.

 

Profernalia; goda avsikter (adj. profernalisk).

 

Profylaktisk chock; polisiärt kavallerianfall mot fönstershoppare, söndagsflanörer, lattemorsor o. dyl. för att förekomma missbruk av mötes- och demonstrationsfriheten.

 

Prognostiker; en som gissar om det egentligen vetbara.

 

Prognostoiker; en som tar osäkra framtidsutsikter med jämnmod.

 

Progon; en som stjäl en idé innan man själv har fått den.

 

Programmis; sv. politikpris som vart fjärde år ges i flera kategorier. P. anses på såväl håll som kanter ha drivit dels en inflatorisk utveckling mot programförnyelse som en art pour l’art och därtill en urholkning av programmatiken i sig – väl exemplifierat av 2013 års nominerade i kategorin Årets schlager, som efter provomröstning justerades från att förespråka fri invandring och vigselrätt till att promovera tvångspartnerskapsregistrering och fri utvandring, detta utan att någon som helst ansiktsfärgsförändring har noterats i partiledningen.

 

Progrom: etermedial hemsökelse. Se även reprisalier.

Promenatrix; kvinna vars sexuella behov synbarligen, åtm. enl. annonstexten, bäst täcks av långa skogspromenader.

 

Prosopprognosi: förmågan att förutse framtida bekantskapers utseende.

 

Protektivbyrå; vaktbolag.

 

Protokoll: hum.

 

Pröjseri; fiskal disciplin, vanligen orkestrerad från Brandenburg.

 

Psyklist; aggressivt tävlingsinriktad cykelpendlare.

 

Psykofant: rosa elefant.

 

Pterapi; behandling av flygrädsla.

 

Pterodaktyl; versfot för bevingade ord.

 

Ptolygami; närsläktsäktenskap.

 

Ptroleum: halm eller annat lågoktanigt foder varmed häst bringas till stillastående.

 

Puligist; gatuslagskämpe.

 

Pumphagel(gevär): även i förhållande till druvhagel mycket grov ammunition, särskil anpassad till storsjöviltjakt. P. har skjutit in sig i den cinematografiska kanon genom spelfilmen Lock, Ness and Two Smoking Barrels.

 

Pustjakt; tävlingsbåt.

 

Pyrifikation; rening genom eld.

 

Pyromid; vårdkase.

 

Pålitbyrå; Kreml-de-la-Kreml, diktaturregims hårda kärna.

 

Påspårit; stressinducerad tunghäfta.

 

Pälsånger; skadedjur som gnager på samvetet.

 

Pärsigen; anordning för att skärma av vardagens repetitiva ohygglighet.

Copyright © All Rights Reserved.