o

Obduktion - ouzo

Ob-duktion; omledning antingen syd- eller ostvart av flod så att den rinner ut ijen i sej.

 

Oblativ; liturgisk indikativform som inleder kommunionen; Nattvarde’ här!

 

Obsalutism; alternativ till nykterhetsrörelsen, löst formerat av franska järnvägsarbetare vid noteringen av ett av Novosibirsks köldrekord (-50,3, 1898).

 

Ockultiverad; undertryckande sin goda fostran.

 

Odödelsedag; tidpunkt för zombiefiering.

 

Off pissed: motvilligt banbrytande.

 

Ohyresnämnden: det utskott av Skönhetsrådet som sållar bland aspiranter på bostäder inom Stockholms tullar.

 

Oinkologi: läran om marsvin.

 

O-ja-dör!: riktigt, riktigt elak lukt.

 

Ojojoktroj; krismedvetenhet av subjektet framställd som exklusiv.

 

Olfaktori; fabrik för montering av kolv och stock av sandel- eller rosenträ.

 

Olivia; romarinna som ej fullt når det matronalt ideala.

 

Omedelbar; närmsta utskänkningsställe.

 

Omissarie; försumlig tjänsteman.

 

"Omjorda era länder!": trosviss paroll för ett i verklig mening utopiskt initiativ att fysiskt förflytta Jordens alla stater till någon mer beboelig planet. Hugade kandidatländer kan ansöka om bidrag ur UNITR, FN:s fond för intertellär relokalisering. Programmet har blivit hårt kritiserat, inte så mycket p.g.a. brist på konkretion eller samordning i fråga om tidtabell och val av destination, utan därför att dess akronym är så förbålt svår att uttala på alla språk.

 

Omsig (och Kringsig); i fornnordisk myt två skator som håller Njord med kurspåverkande information och uppdaterar honom om råvarupriser och valutafluktuationer.

 

Ondulat; vågel.

 

Onus Dei; organisation (under Katolska kyrkan) med syfte att söka Gud på arbetet och som verkar för att påminna densamme om löften och utfästelser i Bibeln och apokryfer.

 

Opartiskt skott; urartad misstolkning av det parthiska skottets princip. (Nu oftare friendly fire.)

 

Oprah-diva; primadonna inter pares.

 

Orchestrera; datoranimera filmiskt massceneri.

 

Orchidé; vulgärt våldsam tanke som av subjektet uppfattas som självständig.

 

d’Oremi-Fasola Tito, Luigione; italiensk sprätt (+1580) som av fåfänga vände på det då rådande bruket att presentera sig under hovbugningens nedåtgående rörelse för att i stället börja vid dess lägsta punkt och med stigande tonhöjd avsluta fullt utsträckt med en kokett handrörelse. Till stort löje för alla från Alperna till Kalabrien härmades han flitigt av gycklare och musikanter som snart glömde innebörden av vad de sjöng. Själv en stor fjant bör han dock hågkommas för sitt mecenatskap till Palestrina, för vilket han lönnligen nedstacks av sin sparsamma hustru Ottavia Nona.

 

Orfin; centralstimulantium med lyrisk-svärmisk effekt.

 

Organized Crimea; well, yes and no.

 

Orgeltramp; dundertabbe.

 

Orienterad; vänd mot Mecka.

 

Origogami; äktenskap mellan nollor.

 

Ortiz, Rigmor; mexikansk patolog och svagströmselektriker. Fru O. isolerade och beskrev 1922 fenomenet växelstelhet, som stötvis kommit att ersätta den tidigare förhärskande likstelheten. Med växelstelhet avses på elektrisk väg framkallad periodisk muskeltonus hos ett nyligen avsomnat preparat. Upptäckten räknas till den patologiska grundforskningens viktigare landvinningar, men söker ännu sitt tillämpningsområde.

 

Orustkänsla: insularism, "fostervattenskärlek".

 

Orvar; prototypisk lieman.

 

Osisk; oturlig.

 

Osmopolit: infiltrerande världsmedborgare; flykting.

 

Ostiant; om av tiden orsakad olycklig belägenhet.

 

Otalisator; beräkningsmodul inom vetenskapsdiscipliner som erkänner att de brottas med ett ohanterligt antal parametrar; för att kunna bedriva forskning och utveckling med bibehållen geist matas forskningsresultat in löpande tillsammans med de data som hinns med, och avhandlingens slutsats genereras automatiskt först när alla data är kända.

 

Otiumhåla: pensionat.

 

Otroligg; äktenskapsbrott.

 

Otäkt; ett stycke orörd natur.

 

Oumbärande; tvång att försaka, som i Stagnelii efterföljd adlats till frihet.

 

Ouzo; dålig pastis(ch).

Copyright © All Rights Reserved.