n

Nakenchoke - nänässans

Nakenchoke; presstöd.

 

Namnamsdag; lördag.

 

Nanomali; skalmässigt hanterlig avvikelse.

 

Narkofag; opieätare.

 

Narrativ; lögnaktig historia.

 

Nasseanalencyklopedi; historierevisionistiskt översiktsverk.

 

Nationalscenen ('Traumaten'); arena där folkkära excentriker kan få rikstäckande exponering av sina privata tillkortakommanden.

 

Natruism; naken sanning.

 

Neandertalist; envar representant för 1. en äldre generation 2. en yngre generation.

 

Nederbörd; enkel härkomst.

 

Nederländerna; ryggslutet.

 

Nedförslut; det slut som föregås av allmän försämring. Forskning visar inte entydigt att det skulle vara att föredra framför uppförslutet, då allt i stället blir motigare innan det helt går åt fanders.

 

Nekrosblad; dödsannonsbilaga.

 

Newre; nefrokirurgiskt transplantat.

 

Niaattack: slag i ansiktet.

 

Nidting; kvällspress. Bli stämd inför nidtinget = att hamna på löpet.

 

Nionde; (hist.) skattehöjning.

 

Njugg; i fornnordisk myt småaktighetens gud. Överlever Ragnarök.

 

Njutånger: sexuell ruelse ("post coitum omne animal triste est"- Galenos).

 

NKVD: varuhuschef

 

Noa-ord; arkaism.

 

Noblesse oblige; gammal sedvanerätt som reglerar chokladasks avätande, t.ex. när det är tillåtet att gå ner en våning i Aladdin-ask.

 

Nolens volens indolens; (lat.) ofrivillig lättja.

 

Nolimetango; ensamdans.

 

Nonsentens; obegripligt ordspråk.

 

Nordkoreograf; förste militärparadsamordnare i Pyongyang.

 

Nordost; Västerbotten.

 

Nuist; person som ogärna ikläder sig ansvar från vare sig forn- eller framtid.

 

Numer; den första i sitt eget språk historiskt belagda civilisationen. Numererna bebodde och brukade för mellan nio och sju tusen år sedan slättlandet mellan Eufrat och Tigris men tycks ha ägnat snart sagt all sin vakna tid åt att i skrift fästa betraktelser om hur de levde i en brytningstid under andra villkor än föregående generationsled; antalet bevarade skrivtavlor beräknas till dryga sexhundra miljoner, som tillsammans med pekuniära anteckningar utgör en sammanhängande litania om livets flykt, ödets lott, hjärtats kval och kärlekens tröst som arkeologer och filologer samfällt beslöt sig för att gräva ner igen i hopp om att hitta något bara lite mer originellt i någon annan ruinhög. Sökandet fortskrider.

 

Numeräreminne; kvantitativ hyllning.

 

Nutritieråd: kostrekommendationer.

 

Nyckla till; bli presentabel nog för alkolås.

 

Nyhet; just uppvärmd skåpmat.

 

Nymfparasit; sutenör.

 

Nynarcissism: längtan till påskens första lilja, satt i system.

 

Nyshet; medialt uppslaget påstående av platt karaktär.

 

Näckromantik: kulten av Amor.

 

Nänässans; historisk period som utmärks av ignorerande av framstegsmöjlighet.

Copyright © All Rights Reserved.