m

Magkatharsis - mötesfrihet

Magkatharsis: tarmsköljning.

 

Mahjongstång; bambubladbemålad, vid midsommartiden rest stång varrunt långskäggiga konfucianer, ofta druckna, under utsökta artigheter dansar och sjunger Små grodorna.

 

Majarikligt Mehasch Yoggi; västindisk visdomslärare, upphovsman till begreppet zentropi. Efter att länge ha sökt och slutligen fått (av J. Skvatt, se därom) bekräftelse på att hans visioner gick bortom värdslig visdom - ”en ontologi omöjlig att uttrycka matematiskt, om man inte därmed menar att beskriva en nolla” – begynte han predika över all världen sin zentropi; som en parallell men samtidigt motsats till termodynamikens entropi hävdar Majarikligt Mehasch Yoggi att lite mindre ordning väl bara skulle vara avslappnat och mysigt, som omväxling, och peka fram mot en ny ’kärlekens tidsålder’ – gurun har senare formulerat sin åskådning i en ’charmodynamik’ som postulerar att universum består av oförstörbar kärlek, som dock kan förvanskas av stela och oförlösta individer (också djur, växter och mineral). Inverkan härav har varit massiv och kan nu påvisas i snart sagt varje samhällsyttring: shabby chic–ideal i heminredning, avskaffat tjänstemannaansvar, uppluckrad högerregel, bristande biohyfs, nedrustningsavtal, fildelning och så vidare. Genom franchising, merchandising, skolor, donationer och nyligast haschtaggen #transcendensmediteration har MMY blivit en av världens rikaste män.

 

Maj-brittsommar; period under våren med för årstiden oväntat varmt väder. Föreställningen att den allt ökande förekomsten av M. på något sätt skulle kunna härledas till ”USA-imperialismen”, den s.k. Maj-britt-teorin, har alltsedan begynnelsen haft få (1) anhängare.

 

Majolika; januari, februari, mars, april, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december.

 

Makrobatik; strävan att sätta färg på tillvaron.

 

Malaria: falsksång.

 

Malis; jantelagens upprätthållare.

 

Mallmoge; lägre befolkning med överdriven uppfattning om sina friheter och möjligheter.

 

Malström; Emån.

 

Manfallsspelare: särskilt i sydamerikanska och sydeuropeiska laguppställningar vanlig position med uppgift att framprovocera eller fingera stämplingar, fällningar och tröjdragningar, allt i syfte att frambesvärja gula kort, frisparkar och straffläggningar i det egna lagets favör. Se även filmstjärna.

 

Manglande; i fornnordisk myt gudom av van- och jättesläkt som förstör var valhallekväll med ändlöst pladder i undertryckt förorättad ton – ihjälslås tidigt varje kväll för att återuppstå nästa. Broder till Minglande.

 

Manöveransträngd; neurastenisk.

 

Mare Vostrum”; Hannibals resignerade kommentar till Scipio efter Zama, när han insåg vartåt det började barca.

 

Marie Bemödelsedag; helg till åminnelse av när Jesu moder fick ta i lite själv också.

 

Marshalplanen (”No time to drone around when marshalling the world”); am. biståndsprojekt för att drönera om värdegrunder varhelst man har byggt på lösan sand.

 

Massacrering; ianspråktagande av jordbruksmark för odling av biobränsle.

 

Mastodront; flygoförmögen jurassisk flygödla, snabbt utrotad av konkurrerande arter. Alla hittills kända fossil har hittats på en enda plats, i en enda hög.

 

Mastoduns; jättebrak.

 

Matadata; metadata i tillblivelse.

 

Mateflegmatiker; oengagerat långsam huvudräknare.

 

Materialist; morsgris.

 

Matjoo!; manligt ståndaktig inför svår snuva.

 

Matlagning; coquinarisk krishantering. Ett otal högt teoretiska principer existerar sida vid sida med rena bondfångarknep som räddningsplankor för den misslyckade kocken, såsom till exempel potatistillskott mot översaltning, men att laga en redan skedd skada är egentligen omöjligt och hur som helst föga anstående en gentleman; inget kan helt ersätta ett bokat bord på Ulla Winbladh.

 

Mattpiska; överdrivet negativ motivation.

 

Maxturbation; så mycket det bara går.

 

Meandertalare: lärjunge, presstalesman eller förklarande i KU som slingrar sig undan frågan.

 

Meandrogyn; manligt kurvig.

 

Mediokrati; vårt statsskick.

 

Medsvensklighet: medborgaranda (och bara det).

 

Medusalem; orm.

 

Mejeri; tröskverk.

 

Mellancollie; rätt meningslös hundras i storlek mellan collie och dvärgcollie. Huruvida förstnämnda är förklaringen till rasens dokumenterade fallenhet för gråtattacker och inåtvända grubblerier har inte kunnat fastställas, vare sig med hjälp av djupintervjuer eller självskattningsformulär.

 

Mendelmassa: DNA.

 

Mesogyn; inte mer än genomsnittligt kvinnofientlig.

 

Messmör: bordsmargarin.

 

Metamorfin; till kroniskt smärtdrabbade utgivet medel, som i och för sig bara varierar smärtbilden men ändå är så mycket mer prisbilligt än riktigt morfin att det snart helt utträngt det senare från den medicinska praktiken.

 

Meteurologi; väder- och klimatlära särskild för nordatlantiska lågtrycksbältet.

 

Metookondrie; organell i Y/XY-celler, viktig för produktionen av ATP-molekylen ("gubbslem").

 

MiGrera; "förirra" sig in i svenskt luftrum.

 

Mihihi: självmedvetet förlovningsfnitter.

 

Mihilism; weltanschauung i vilken inget utom en själv har något värde.

 

Mikroorganist: thereminspelare.

 

Mimesis Devina; charadkonstens musa; sladdsyster till Thalia.

 

Minerölvatten; alkoholfri öl.

 

Minuskulös; uppvisande blygsam men välformad muskulatur.

 

Misentropi; avsky för oordning.

 

Misteriös; dimhöljd.

 

Mittbena; knäna.

 

Moccasin: slut på kaffe.

 

Modelljärnväg: annat järnvägsväsen än det svenska.

 

Moderskapare: fader.

 

Modus bibendi: skör samexistens mellan dryckesbröder.

 

Molar: tandvärkstand.

 

Molln; oönskat skydrag.

 

Monologpolis: länsman av den gamla stammen.

 

Mononkel (right or wrong): enögd släktkärlek.

 

Moratorium; Othello arrangerad för kör.

 

Morgonrockad; defensiv omgruppering, från under täcke till bakom tidning.

 

Morgonstånden; bara lätt surnad (om Arla-produkt).

 

Morgonzola; hushållsost.

 

Mosaik: den dogmatiska pluralism som präglar studiet av Torah ("frågar du två judar så får du tre svar"). Se även "Sicut erat, in principio".

 

Moskitå; Dalälven.

 

Mossadiska trosbekännelsen; den sekulariserade dogmen om Israels överhöghet.

 

Motbok; Det går icke an!

 

Mulieribus; motordrivet fordon inrättat för minst åtta kvinnliga passagerare.

 

Mungo chutney: indisk pölsa.

 

Mustasja; militanta maskulinister.

 

Myntoman; person med sjukligt behov av att förespegla annan än faktisk ekonomisk status.

 

Myskon; nära anförvant med vilken man inget har gemensamt.

 

Måske: muslimskt tempelbyggnadsprojekt, inshallah!

 

Mättafår: "hungriga vargar jagar bäst".

 

Mötesfrihet; av Birger Jarl lagstadgad rätt att slippa meningslösa jobbsammanträden.

Copyright © All Rights Reserved.