l

Lactrimosa; tårar över spilld mjölk.

 

Lagen om Alltingsjävighet: författning med bestämmelser om garantier för opartiskhet i beslutsfattandet som Island införde i svallvågorna efter affären Gunnlaugsson.

 

Lambgift: (eng.) får till skänks.

 

Lamborghinikoefficienten; mått på ekonomisk ojämlikhet inom den 99:e lönepercentilen.

 

Landstormens lilla flotta; de svenska sjöstridskrafterna.

 

Langoboard; lätt, öppen senantik stridsvagn, ssk uppskattad av hästfattigare germanfolk.

 

Languedok; fransk landsdel benämnd efter sina ungmörs chosefria koncilians.

 

Lansända; spjutspets.

 

Laokooni (-sm); av förutsedda repressalier föranledd tystnad.

 

Lapidurisk stil; stentuff; hårdkokt prosastil som med förkärlek lånar färgskala och uttrycksmedel från Stockholms undre värld. L. i dess mest embryonala form kan skönjas i prosadikten När mandrom blir stor från år 1912.

 

Latourettes (syndrom); berusningsberoende verbal oförtänksamhet.

 

Lattetud; då globaliseringens utslätningseffekter har i det närmaste neutraliserat platsspecifika ortsbestämningar har i stället ett tvåzons koordinatsystem utbildats, där man befinner sig i antingen en miljö där man kan få en latte, eller inte - på en lattetud eller någon annanstans (vilket senare är relativt osannolikt). Systemet anses bättre motsvara moderna människors krav och kunskaper än det förra, som hade massa siffror och symboler och sån't.

 

Lavesang; åderlåtning.

 

Legoistisk; obekymrat självisk.

 

Lekamen; de världsliges bön.

 

Leleverera; servera frukost e. dyl. på sängen.

 

Levebröd: födelsedagstårta.

 

Levnadsstundard; välmåendemått som fokuserar på maximi- snarare än medelvärde.

 

Liedelse; vokalistiskt effektsökeri.

 

Liepaja; <lett.> hugga i sten.

 

Liktorn; motti.

 

Limno-buckanjär; sötvattenspirat.

 

Lineartaktik (mil.); urspr. sedvänjan att mötas öga mot öga och förslagsvis dra ett streck över det skedda. L. visade sig fungera allt sämre ju fler som slöt upp.

 

Liteurgi; institutionaliserat kyrkligt publikfrieri.

 

Litterareturutredningen; en av miljöpartister och bolsjeviker framdriven statlig satsning för att återvandla undermålig litteratur till skog, varunder allmänhet och kritiker (viktat 20/80) har fått inventera och värdera förevarande bestånd efter huvudkategorierna läsvärt eller inte. Det har dock visat sig att omvandlingen från träd på rot till pappersmassa är en irreversibel process, något som emellertid var omöjligt att förutse då alla skrifter om allmän och särskild fysik redan hade makulerats, efter att ha fått toppoäng i underkategorierna 'Pretentiöst', 'Auktoritativt' och 'Heteronormativt'.

 

Livegenskap; midjemått.

 

Llúndel, Lupo; spansk-baskisk konstnär som slagen av skissens supremati över det färdiga verket något överkonsekvent introducerade subliminalismen, lidelsefullt formaliserad i manifestet Inget verk är verksamt nog (1888), vars budskap upptäcktes av Ragnar Josephsson 1928. Idén synes vara att om slutförande komprometterar skissen, måste skissen ha komprometterat inspirationen – alltså bör den sanna konsten vara ett ickeutövande. Ll. finns rikt representerad på Dresdner Museum für Ganz Entartete Kunst i Leipzig.

 

Locktång; sjöjungfruhår.

 

Locomotiv; förryckt bevekelsegrund.

 

Logorytm; rap.

 

Lovgirig: skoltrött.

 

Luddgummi; hjälpmedel för att rensa framställning från överflöd och oklarheter.

 

Lunchjustice; summariskt rättegångsförfarande.

 

Lurkundsförfalskning; avtal baserat på fria tolkningar av telefoniska utsagor.

 

Luttersk; renlärig.

 

Lydi'a: romarinna som i bärande delar når det matronalt ideala.

 

Lyxökerska: detsamma som lycksökerska.

 

Lågenergilampa; fackla.

 

Lågtryckstvätt; energibesparande bilvård.

 

Lämnan; avgång, som nödtvungen anpassning till den utbredda underskattningen av verbet lämnas transitivitet.

 

Läsk-unnighet; samtida omtolkning för att beskriva den modärna föräldrarollens (över)betoning av barnets behov av lekamlig dryck framför värdet av andlig spis.

 

Lästadian: fotmodell.

 

Lättstött; grovmalen.

Lactrimosa - lättstött

Copyright © All Rights Reserved.