j

Jacklycka - jättlagg

Jacklycka; den hugsvalan som inte står att finna i desperat lyckojakt.

 

Jago; mediedramatisk skurkkaraktär som i själva verket är en projektion av egna tillkortakommanden.

 

Jazzsvår; onjutbart svårbegriplig.

 

Jehovialisk; gammaltestamentligt humorlös.

 

Jeremiadiev, Klagomir; ostnordostossetisk utbrytarkung, 1855-1905. Lockade på 1890-talet med sitt klangfulla det kan ju inte gärna bli sämre breda folklager i sin hemby till uppror mot tsarmakten, vars utstuderat hårda svar imponerade även i Berlin. J. själv räddades emellertid till livet av den svenske medlaren greve Folke Gärnaslott i Viborg, som tyckte att han skulle göra mer nytta som levande avskräckning på allmänna platser runtom Ryssland. Om än redan hans bristfälligt definierade positiva mål och fallenhet för tiraderi satte gränser för hans statsmannamässighet var detta dock intet mot hans totala avsaknad av sex appeal, vilket allt ändå inte har minskat hans stora popularitet i de mest skilda läger, från västtyska vänstergrupperingar till mittreasiatiska separatiströrelser. Rent folkkär har han blivit hos den ryske mannen på gatan, som i teveintervjuer alltid efter förmåga försöker efterhärma J.

 

Jethered; kung av Northumbria på vilkens enklast nådda rygg blodörn slutligen ristades av Ragnar Lodbroks (oäkta) söner som hämnd för sin fader.

 

Jippodrom; evenemangsarena.

 

Johografi; brett allmänorienterande ämne på lägre skolstadier.

 

Johovarsvittnen; lös sammanslutning runt en ytlig och umgängesbetonad religiositet. Rörelsen graviterar runt en förströdd läsning av Bibeln och antagandet därur att domedagen inte verkar stå omedelbart för dörren, vilket allt på senaste tid har tvingat J. att begränsa antalet proselyter till 144 000 - siffran har räknats fram av rörelsens cateringfirma som ett maximum för lyckade sammankomster på global nivå.

 

Joint adventure: cannabistripp.

 

Jokrolog; offentligt upphävande av tabut mot att tala illa om konstaterat skendöda.

 

Jurijst; Andropolog.

 

Jurisdinktion; olikhet inför lagen.

 

Justitiaråd: hög men underkapitaliserad domare.

 

Jämsnällhetsombudsmannen; myndighet under Riksdagen som behandlar inlagor från medborgare som tycker att någon har varit elak.

 

Jättlagg: specialskida framtagen och dimensionerad för jotunhemska förhållanden.

Copyright © All Rights Reserved.