Hem

 

Neologen befinner sig ständigt i den filologiska frontlinjen. Svåra hygienförhållanden, dåliga förbindelser, fientliga infödingar och rena förbiseenden kan medföra tillfälliga felaktigheter och lakuner i den här förefintliga texten. Redaktionen är därför tacksam för synpunkter och bidrag. Någon ersättning härför kommer verkligen inte att utgå.

 

Senaste nytt:

Copyright © All Rights Reserved.

Fältredaktion på uppdrag

Neologen befinner sig ständigt i den filologiska frontlinjen. Svåra hygienförhållanden, dåliga förbindelser, fientliga infödingar och rena förbiseenden kan medföra tillfälliga felaktigheter och lakuner i den här förefintliga texten. Redaktionen är därför tacksam för synpunkter och bidrag. Någon ersättning härför kommer verkligen inte att utgå.

 

 

Fältredaktion på uppdrag

Senaste nytt:

 

Orustkänsla: insularism, "fostervattenskärlek".

 

Fennomenal: finsk på ett bra sätt.

 

Manfallsspelare: särskilt i sydamerikanska och sydeuropeiska laguppställningar vanlig position med uppgift att framprovocera eller fingera stämplingar, fällningar och tröjdragningar, allt i syfte att frambesvärja gula kort, frisparkar och straffläggningar i det egna lagets favör. Se även filmstjärna.

 

Kanonisering: förfarande varigenom martyr efter arkebusering ernår helgonstatus.

 

Kom-fort-Abel!: fratricidalt försåt. Upphovsmannaskapet tillskrivs Kain.

 

Freskekörka: Sixtinska kapellet.

 

Bataljhjon: kanonmat.

 

Bidéermeier: när de småborgerliga folklagren efter napoleonkrigen började utvecklas till en verklig medelklass uppkom den ekonomiska och framförallt estetiska bostadsbubbla som växer än idag. Den utmärks främst av adresshysteri (ofta slarvigt förstått som fokus på ”läge”, men i jämförelse med överklassens boningar är detta förstås alltid ”generat”), (periodiskt) total stilmässig likformighet, samt konstant badrumsrenovering. Namnet kommer av de första, enkelt hållna, ideellt klassicerande badrumsinredningarna i billigt trä, ofta med mögelsvarta detaljer, i sin helhet alltid med bakfall i golv, permeabla tätskikt och utan kvalitetsdokument. Inget finns bevarat.

 

Fixa bidéer: en till besatthet gränsande upptagenhet av tankar på att förebygga eller i förekommande fall åtgärda läckande sanitetsporslin.

 

Svintoism: dogmatisk övertro på tvålullens undergörande egenskaper.

 

Örlog: flinade.

 

Uranus: den burleska komikens gud i romersk mytologi. Bror till Flatulentia.

 

Humanist: någon som i motsättning till en kvantitativt vetenskaplig världsåskådning närmar sig verkligheten med endast en vag aning om orsak och verkan. Det finns tyvärr ingen logiskt giltig metod att objektivt värdera de olika synsätten.

 

Inverterat bråk: det sociala naturtillståndet. Formeln för socialt samspel skrivs N = (f/[f/o]) eller natur-/normaltillståndet är lika med (potentialen till) fred delat med kvoten av potentiell fred och ofred. För t.ex. en sociolog eller en stackars humanist kan det då se ut som att det mänskliga umgängets naturliga tillstånd är övervägande fredligt, i motsats till det med någon insikt i matematiska rudimenta lätt fattade faktiska förhållandet. Ansvaret för det omätliga lidande som har sprungit ur missförståndet har till en del lagts på formelns tecknare J. Skvatt för dennes olyckliga namnval, men också i allt större utsträckning på den folkkära författarinnan A. Lindgren, för hennes skickelsedigra urholkande av matematikundervisningens allmänna ställning..

 

Smärting: sylfid.

 

Otiumhåla: pensionat.

 

Mungo chutney: indisk pölsa.

 

I-UNESCO: FN-organ som har till ändamål att forma och styra de industrialiserade ländernas utbildningsväsen, vetenskapliga strävanden och kulturella blomstring i absurdistisk anda.

 

Pjåskhelg: rituellt ojande i dagarna tre.

 

Ryan Air: orientaliskt flygbolag som med lokalproducerad flygande materiel har lyckats hålla sina kostnader på ojämförligt låga nivåer. Den avskalade reseupplevelsen tycks likväl driva många presumtiva kunder mot konkurrerande bolag.

 

Semikolonn: pilaster.

 

Mononkel (right or wrong): enögd släktkärlek.

 

Modelljärnväg: annat järnvägsväsen än det svenska.

 

Trerik XIV: sv. konung som konkret stadfäste gränserna mellan Sverige, Finland och Norge.

 

Analyfaktisk chock: överreaktion på obekväm sanning. Kan vara livshotande för personer överkänsliga för insiktsbett.

 

Analytlig: detaljfixerad på ett abstrakt plan.

 

Emissionär: diesellobbyist. (Kommissionär: hög EU-tjänsteman med välkomnande inställning till e.)

 

Monologpolis: länsman av den gamla stammen.

 

Stenbräckare: rast som, gärna länge och beslutsamt, tas i sittande ställning.

 

Sona Pray Station: spelkonsol som med avancerad VR-teknik exemplifierar olika hinsidesstraff för att särskilt hos yngre inpränta arvsyndsinsikt och gudsfruktan.

 

Protokoll: hum.

 

Mastodront; flygoförmögen jurassisk flygödla, snabbt utrotad av konkurrerande arter. Alla hittills kända fossil har hittats på en enda plats, i en enda hög.

 

Panodilzapp; dövande av weltschmerz med slötevetittande. Någon vetenskapligt säkerställd effekt av zappandet har inte kunnat påvisas.

 

Intemitet; generellt önskad grad av sexuell förtrolighet.

 

Al Goritm: beräkningsverktyg för att prognostisera allt från väntat valfusk till jordens undergång.

 

Automatkabin: diminutiv klientmanövrerad fotoateljé.

 

Placébo: sammanboende genom socialtjänstens försorg.

 

Golgatavandring: dödsmarsch som tog sin början vid tredje hanegället.

 

Gulagsoppa: utspädd buljong.

 

Gulaschpatron: ammunition till dito kanon.

 

Modus bibendi: skör samexistens mellan dryckesbröder.

 

Banzaiträd; invasiv urspr. japansk miniatyrträdart som på ett ögonblick kan förinta hela trädgårdar men alltid på bekostnad av sin egen fortlevnad.

 

Ruralbergen: de glesbebyggdare delarna av Hordaland fylke.

 

Humiddagsbjudning; rain check.

 

Antidiotika; det hittilldags enda kända verksamma medlet mot dumhet har alltsedan sin första tillämpning tappat i effekt. Medan gemene man gärna tror att detta beror på en allt klipskare dumhet är de flesta forskare snarare eniga om att förklara fenomenet med en av a. i sig försvagad naturlig motståndskraft ("Schillers paradox").

 

Metamorfin; till kroniskt smärtdrabbade utgivet medel, som i och för sig bara varierar smärtbilden men ändå är så mycket mer prisbilligt än riktigt morfin att det snart helt utträngt det senare från den medicinska praktiken.

 

Sopransolipsist: operadiva.

 

Hemma-hosor: mysbyxor.

 

Metookondrie; organell i Y/XY-celler, viktig för produktionen av ATP-molekylen ("gubbslem").

 

Konstgödsel; muslort.

 

Servil olydnad; ögontjänande.

 

Kompromisskund; sådan nåd vi anser oss ha råd med.

 

Fideikommissurkund: köpare av schweiziska kvalitetskronometrar (”you never actually own a Patek Philippe, you merely look after it for the next generation”).

 

Hundrasex; bitch.

 

Årgäng: roddarlag.

 

Demensa; ideell intresseförening för människor som har varit, eller ansett sig vara, översnittligt intelligenta. Sådant som syfte, styrning och medlemsmatrikel är mycket svårtolkat.

 

Stoppa preussarna!: paroll för den franska flygblads- och trycksakskampanjen under andra världskrigets inledningsskede, ”la drôle de guerre”.

 

Fegstel: (idr.) förlamad av skräck inför motståndarlaget.

 

Lågenergilampa; fackla.

 

Koalalumpor: aboriginell outfit.

 

Pressent; gåva som övergår viljan att ge.

 

Marie Bemödelsedag; helg till åminnelse av när Jesu moder fick ta i lite själv också.

 

Odödelsedag; tidpunkt för zombiefiering.

 

Befruktansvärd: snygg.

 

Lagen om Alltingsjävighet: författning med bestämmelser om garantier för opartiskhet i beslutsfattandet som Island införde i svallvågorna efter affären Gunnlaugsson.

 

Tuggorm; en i nv Europa inte ovanlig reptil, som i brist på giftkörtlar tillgodogör sig även större objekt medelst kraftiga och framför allt envisa käkrörelser.

 

Vårdagsrum; uteplats.

 

Boulevard: saltimboccia.

 

Relikhjon; katolik (härav även avfälling = en som dyrkar avfall).

 

Villiaden, äv. Irriaden: Odysséen.

 

Sjung, o gudinna, om veden som brann, hos Peliden Achilles oförhuggen, till mys och moral för achaiernas söner...; de inledande raderna i Chilliaden, som behandlar de tio långa åren vid lägereldarna fram till den mer dramatiska händelseutveckling som behandlas i Iliaden. Den självövervinnelse som krävs för en faktisk genomläsning av detta knausgårderi har medfört att Iliaden med sin betoning på relativ fart och fläkt i stället får gälla som det äldsta grekiska eposet.

 

Johografi; brett allmänorienterande ämne på lägre skolstadier.

 

Locktång; sjöjungfruhår.

 

Hutbildning; vett och etikett.

 

Köriktningsvisare; bromsljus.

 

Progrom: etermedial hemsökelse. Se även reprisalier.

 

Alemann på däck: exempelvis Mercedes, VW och Audi.

 

Kullager: komplement till krutdurk.

 

Tzatzikistan: den del av Eurasien (längs en ungefärlig axel mellan Thessaloniki och Bisjkek) där stapelfödan utgörs av syrade mjölkprodukter.

 

Burkiniayatollen: ögrupp och semesterparadis i Persiska viken, tillika det heltäckande badmodets födelseort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollinnanhav: fartygsburen del av Östersjön.

 

Toread: Europa, eller mer allmänt, tjurtjuserska.

 

Föröksdjur: avelssto.

 

E: :furufnatts stapelföda.

 

Mättafår: "hungriga vargar jagar bäst".

 

Lovgirig: skoltrött.

 

Åboist: finlandssvensk akademiker.

 

Trombon; blåstinstrument.

 

Ståkasticitet: vilja och beredskap att låta tärningen styra sina öden.

 

Kalorinska Institutet; forskningsinriktad obesitasklinik i Solna. K. har nyligen rönt kritik för hyrkirurgen S. Macaronis visserligen effektiva men illa underbyggda metod att operera bort strupen.

 

Anorek: sjukligt figurnära pälsjacka.

 

Klaustrofoni: gregoriansk sång.

 

Kommissionärsställningen: bulvanstatusen.

 

Faceit: svarsmall som obevekligt inpräntar ens oduglighet.

 

Öräddningssällskapet; eg. Svenska Sällskapet för Räddning av Strandsatte, en obunden organisation som verkar genom frivilliga donationer och arbetsinsatser. Ö:s oavbrutna men resultatlösa kajkande i fjärran arkipelager har gjort att dess existens har fallit i nästan fullständig glömska.

 

Mosaik: den dogmatiska pluralism som präglar studiet av Torah ("frågar du två judar så får du tre svar"). Se även "Sicut erat, in principio".

 

Mossadiska trosbekännelsen; den sekulariserade dogmen om Israels överhöghet.

 

Guttorala läten; norska.

 

"Omjorda era länder!": trosviss paroll för ett i verklig mening utopiskt initiativ att fysiskt förflytta Jordens alla stater till någon mer beboelig planet. Hugade kandidatländer kan ansöka om bidrag ur UNITR, FN:s fond för intertellär relokalisering. Programmet har blivit hårt kritiserat, inte så mycket p.g.a. brist på konkretion eller samordning i fråga om tidtabell och val av destination, utan därför att dess akronym är så förbålt svår att uttala på alla språk.

 

Falköping: red light district.

 

Njutånger: sexuell ruelse ("post coitum omne animal triste est"- Galenos).

 

À proposition: associativ biprodukt i lagstiftningsarbetet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Rågsiktskorridoren": folklig benämning på del av E4 i höjd med Saltå kvarn.

 

Decinfektion: tioprocentig smittorisk.

 

Näckromantik: kulten av Amor.

 

Wattkoppor; elallergiska utslag.

 

Utryckningsfordon; transportmedel för akuttandläkare.

 

Uppdaterad; tidsenligt föråldrad.

 

Antedaterad: föråldrad på ett sätt som man hade på känn.

 

Fadäs: fordom portugisisk hovdans, ökänd för att vara näranog omöjlig att bemästra; de flesta försök slutade ovillkorligen med att man drattade på ändan. Till hovet i Paris spred sig dansarten under benämningen "faux pas".

 

Flytotyg; korkodil.

 

Piedeställage; rationell lagerinredning för överspänt romantiska haremsinnehavare.

 

Pressident; makthavare som baserar sin position på medialiseringen och därför avskyr dess representanter.

 

Allfarvägar: isbrytarfarleder.

 

Isbytare; fartyg särskilt avsett att bistå nöjeskryssare i händelse av isproblem, såsom kvalitetsfel eller t.om. brist. Statsisbytare finns framför allt i USA och de forna kolonialmakterna men förekommer även allt ymnigare i Asien. Isbytaren är till sin konstruktion i princip en snabbgående kombinerad desalineringsanordning och ismaskin. Det krävs en väl uppbyggd logistik för att upprätthålla normenlig responstid (vanligen gängse mixningstid för en Daiquiri) gentemot de ofta spridda mottagarfartygen. Misstankar har på senare tid torgförts om ett samband mellan de stora pelagiska plastkoncentrationerna och isbytarnas användning av bitvisa snabbfryspåsar.

 

Kominister; representant för åsikten att allt kött är hö.

 

Drakhyvel; ladyshave.

 

Fredagsmys; homofili eller övrig kärlek av mer tvång än vilja.

 

Johovarsvittnen; lös sammanslutning runt en ytlig och umgängesbetonad religiositet. Rörelsen graviterar runt en förströdd läsning av Bibeln och antagandet därur att domedagen inte verkar stå omedelbart för dörren, vilket allt på senaste tid har tvingat J. att begränsa antalet proselyter till 144 000 - siffran har räknats fram av rörelsens cateringfirma som ett maximum för lyckade sammankomster på global nivå.

 

 

 

Bilbo: garage

 

Den lärorika evolutionen: föreställningen om historiens ständiga framåtskridande genom "trial and error".

 

Egenmäktigt förklarande: "mansplaining". Att t.ex. fylla i poängen i annans skämt eller till och med bidra med egna inpass kan räknas som e. Att på eget bevåg söka återta sitt tolkningsföreträde är ett brott straffbart med böter eller fängelse.

 

Egenpräktigt förfarande: att kommentera eller korrigera annnas klädsel, resvanor, städhygien etc.

 

ta Gueule, Charles: fransk politiker och demagog (1890-1970). G. - frukten av en tillfällig förbindelse mellan en fiskmånglerska från Marseille och en borstbindare från Pute-la-Salope - gick i unga år till sjöss, där han fick sin grundläggande retoriska skolning inom den franska handelsflottan. Efter några lyckliga år som kringresande svavelpredikant i den savonarolanska traditionen, gjorde G. sitt inträde i politikens värld genom framgången i borgmästarvalet i Paris 1921. Av satirpressen snart korad "Merde de Paris" gjorde han i denna befattning betydande insatser för att vulgarisera det politiska samtalet under mellankrigstiden. G:s politiska stjärna nådde emellertid sitt zenit genom hans seger över marskalk Putain i kampen om den vichyfranska presidentposten 1942; hans dygnslånga "roast" av den senare förskaffade honom allmänt erkännande som sin tids främste förnyare av det franska språkets flora av invektiv. I modern tid anses G:s föredöme ha banat väg för Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet 2016. Presidenterna G. och Putain är dock i skrivande stund (november 2016) de enda innehavarna av ämbetet som rent bokstavligt talat har svurit presidenteden.

 

Grisbukten: knorren.

 

Kontrapraktisk historieskrivning; retrospektiv faktasammanställning.

 

Koskav: i viltfattigare län söder om Dalälven vanlig ersatz för renskav.

 

NKVD: varuhuschef

 

Oinkologi: läran om marsvin.

 

Prosopprognosi: förmågan att förutse framtida bekantskapers utseende.

 

Refluxväst: överdragsplagg som skyddar gångkäderna mot magsura kommentarer.

 

Stående ovalutioner: hjältetenors tribut

 

Syntax terror: storskaligt och samordnat angrepp på språkets meningsbyggnad i syfte att undergräva mellanmänskliga relationer och i förlängningen försvarsviljan. Ett typexempel på S. är särskrivning, och vice versa.

 

Trumpolin; språngbräda för parvenyer som förväxlar parabelns höjdpunkt med dess slutmål.

 

Trösterrike: felix Austria

 

Velocipediatriker: specialist inom barnmedicin med behörighet att ställa diagnosen röda hund och skriva ut penicillin för allt, oavsett indikation.

 

Aggromerat; anhopning av vassa stenar.

 

Brahmanodepressiv; betecknar en våldsamt bipolär pendling mellan orimligt hög och låg självuppfattning, i ena stunden en gudomlig übermensch och i andra av födsel och ohejdad vana en hjälplös paria. B. åsamkar tveklöst stort lidande för både patient och omgivning.

 

Chiwah-wah-pedal; tonmodulator för akustisk gitarr.

 

Dandyred; stockholmsförort merendels bebodd av människor besvärade av välstånd. Särskilt yngre drabbas av en blaserad mattighet i tal och åtbörd.

 

Attrapphöna; vette.

 

Bred-Agne; kusin till vikingafursten Rollo, hertig av Normandie, och fransk länstagare bredvid denne.

 

Cirkalärskrivelse; publikation ur Skolverkets råd och föreskrifter.

 

Dobbelparkering; varaktigt stannande av (motor)fordon i kommun med upphandlad privat parkeringsövervakning.

 

Enviss; ensamt övertygad om det rätta i sin sak.

 

Fastskrift; (vetenskaplig) antologi som jubilar får sig tillägnad av dem som inte bjöds på festen.

 

Gniding; i fornnordisk rätt den som bedrar i sin egen ätt.

 

Huttjänt; tillrättavisad bortom arbetsför punkt.

 

Industrealist; finansmagnat obunden av känslomässiga hänsyn.

 

Jippodrom; evenemangsarena.

 

Kvartsamtal; missbruksintervention.

 

Lattetud; då globaliseringens utslätningseffekter har i det närmaste neutraliserat platsspecifika ortsbestämningar har i stället ett tvåzons koordinatsystem utbildats, där man befinner sig i antingen en miljö där man kan få en latte, eller inte - på en lattetud eller någon annanstans (vilket senare är relativt osannolikt). Systemet anses bättre motsvara moderna människors krav och kunskaper än det förra, som hade massa siffror och symboler och sån't.

 

Mötesfrihet; av Birger Jarl lagstadgad rätt att slippa meningslösa jobbsammanträden.

 

Noblesse oblige; gammal sedvanerätt som reglerar chokladasks avätande, t.ex. när det är tillåtet att gå ner en våning i Aladdin-ask.

 

Onus Dei; organisation (under Katolska kyrkan) med syfte att söka Gud på arbetet och som verkar för att påminna densamme om löften och utfästelser i Bibeln och apokryfer.

 

Pax Romana; i antiken begrepp för Roms allomfattande territorialanspråk, vilket legaliserade invasioner, ockupationer och inkorporationer genom påståendet att man hade ´paxat´ aktuella områden.

 

Quorn Flakes; svampproteinersättning för frukostflingor, används för barnaga.

 

Revisionär; person som har kraft att se en annorlunda dåtid.

 

Strutsvagn; (mil.) strids- och transportfordon som vid fiendeaktivitet eller hot därom gräver ner sig i marken.

 

Tupplurendrejeri; rävsömn.

 

Underläkare; homeopatiker.

 

Vårpropositionen; kvarblivande rest av hedendomen i svensk förvaltning - uppsalakonungarnas gamla plikt tar sig nu formen av regeringens offer av det allra heligaste (en bunt papper) åt media och opposition, och dess samtidiga officiella förslag till högre makter att inleda våren (senast den 15e april).

 

X-kittel; det blandningskärl där läkemedelsbolag framställer sina hemligaste dekokter.

 

Yl(l)evanten; republiken Finlands enda koloni. Några f.d. jägarbefäl sändes under det tidiga tjugotalet ut för att rekognoscera möjliga orter, varav ett mindre landområde på främreasiatiska medelhavskusten ansågs tjänligt för finska syften. Ehuru besittningstagandet gick friktionsfritt, till dels p.g.a. att konkurrerande makter inte helt förstod urvalskriterierna (hög initial medeltemperatur respektive rik förekomst av konifera trädarter), blev motopinionen i samband med de följande krigen till slut övermäktig. Allmän avsky väcktes inte främst av det strängt upprätthållna fezförbudet eller påbudet om ensitsiga kafébord, utan fastmer av den nyvordna kolonialmaktens vägran att genomföra större tvångsfördrivningar. (Den sauna, till omslutande area stor som Savolaks, som byggdes avsågs för spetslasten drivas av personvärme och hade i själva verket krävt inflyttning om den fullbordats.) Finlands regering var emellertid snart villig att frånträda sin besittning då det visade sig att inte ens en del av Medelhavet lät sig tillräckligt kylas av den mängd snö och is som stod att skotta upp i hemlandet. Som enda bestående följd av kolonisationen räknas det praktiska utrotandet av libanoncedern.

 

Zombiennal; periodiskt återkommande festival för (sken)döda konstarter.

 

Ålning medelst hissning; särskilt reglementerad förflyttningsform i alpjägarförband.

 

Ändåskopi; medicinskt svårmotiverad inre undersökning som görs för att vårdpersonalen också ska få ha lite kul ibland.

 

Ömsevis; klok då och då.

 

Trumporgel; föråldrad underhållningsapparat, som visserligen ger mycket väsen ifrån sig men ändå mest luft.

 

Ålvråk: sargassisk underart av ormvråk, som tack vare sin långa spolformiga flygkropp, och trots sin överdådigt pråliga fjäderdräkt, gör anspråk på att kunna uppnå djurrikets högsta dykhastigheter.

 

Strappavsats; basläger.

 

Ibiriska halvön; projekt att med landfyllnad förena Irland med kontinenten, för att sålunda fjärma sig från engelsmännen utan att för den skull behöva frottera sig med fransmän.

 

Kollegieblock; mer eller mindre slutet kotteri av medarbetare efter kategori, t. ex. rökande lärare (vs icker.).

 

Molar: tandvärkstand.

 

Remigrationsverket: från hösten 2015 även officiell benämning på Statens invandrarverk.

 

St Göran och kraken; berömd senmedeltida skulpturgrupp föreställande en ideal riddare som låter sin springare trampa ner en fattig stackare och måttar ett svärdshugg mot densamme. 1800-talets infantila konstkritik tolkade emellertid om verket till det symboliska S. och draken, vilket efterhand ledde till också en plastisk omtolkning.

 

Off pissed: motvilligt banbrytande.

 

Tipp-Extra: en av Svenska Spel stenhårt marknadsförd vadhållningsprodukt, där tipparen, mot en premie motsvarande 110 % av det slutliga utfallet, ges möjlighet att löpande redigera sin "tippkupong", beroende på hur helgen utvecklar sig.

 

Genrep: längre DNA-sträng.

 

Celebral pares: oförmåga att glädjas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansbandsångare: Silja Symphony.

 

Pyromid; vårdkase.

 

Avsevärdhet; kulturminne värt en omväg.

 

Litterareturutredningen; en av miljöpartister och bolsjeviker framdriven statlig satsning för att återvandla undermålig litteratur till skog, varunder allmänhet och kritiker (viktat 20/80) har fått inventera och värdera förevarande bestånd efter huvudkategorierna läsvärt eller inte. Det har dock visat sig att omvandlingen från träd på rot till pappersmassa är en irreversibel process, något som emellertid var omöjligt att förutse då alla skrifter om allmän och särskild fysik redan hade makulerats, efter att ha fått toppoäng i underkategorierna 'Pretentiöst', 'Auktoritativt' och 'Heteronormativt'.

 

Gertattack: "Äntligen!"

 

Nutritieråd: kostrekommendationer.

 

Blomhördhet; perceptiv rubbning som får den drabbade att tolka hörselintryck i ogrundat positiv anda.

 

Drängkammarblick: lystet ögonkast.

 

Lästadian: fotmodell.

 

Fotomodell; George Noel Gordon, Lord Byron.

 

Hemtidighet; oartighet mot värd.

 

Fördragsammet: teaterridå.

 

Stekonomiklass; privatjet, lyxjakt et c.

 

Besuttna högfärdens vänner; ideell förening som verkar för att även börsjobbare, ICA-handlare och vanliga svindlare ska kunna kräva sociala försteg framför vanligt folk, på basis av sin bristfälligt taxerade förmögenhet. Föreningen bildades efter ståndsriksdagens upplösning för att ersätta andryg titelsjuka med en mer transparent kvantitativ rangstegsmodell.

 

Rekapitulera: stryka flagg - på båda sidor.

 

Bakeliten: svenska konditorslandslaget.

 

Även Tyr!: baldersförebråelse.

 

Krexit (göra en): gå tidigt från festen.

 

Kawaiislag: sötchock.

 

Varförare; geografiskt eller oftare ideologiskt vilsen hög militär. Därförare; den förres närmast överordnade. Härförare; båda föregåendes överordnade, som leder med exempel (mindre vanligt).

 

Cumberbandsås: karamellfärgsatt tillbehör till kött eller fisk som serveras vid smokingmiddag för att bespara gästerna pinsamma intermezzon.

 

Särling: nattaktiv enstöring.

 

Lambgift: (eng.) får till skänks.

 

Minerölvatten; alkoholfri öl.

 

Arriärist: självuppoffrande arbetstagare som tagit till uppgift att täcka och understödja avancerande kolleger. Se även intellektuell sherpa.

 

Hyperkondrisk: inbillningsfrisk.

 

Nakenchoke; presstöd.

 

Tor-Tyr: styvson till Loke och trätobroder till Manglande. Som Asgårds mångårige profoss ansvarade T. för allt från rutinartade disciplinärenden, såsom det dagliga ritualmordet på sin nyssnämnde broder (se härom notisen om densamme) till den mer maktpåliggande uppgiften att verkställa det rättsliga efterspelet till affären Balder. T. firas alltjämt i stora delar av den barbariska världen som förhörsteknikens skyddspatron.

 

Stjärt- och gälsjukdomar: samlingsterm för en grupp iktyozoonotiska vällevnadssjukdomar.

 

Lurkundsförfalskning; avtal baserat på fria tolkningar av telefoniska utsagor.

 

Tvillingon; personer som utan att nödvändigtvis vara släkt ändå är lika som bär.

 

Imorgonisation; ett inom främst offentlig verksamhetsstyrning vanligt medel att vända operativa haverier till mediala framsteg - taktiken tillvaratar mottagarens känsla för rimlighet och fair play genom ett benhårt fokus på den tidsutdräkt som påstås nödvändig för att nå eller anta resultat. Detta är ett hittills oöverträffat sätt att få lite fikaro på kontoret - skulle någon börja tvivla på allvaret i verksledningens ambition är det bara att sjösätta en ny imorgonisation. Den svenska Polisen anses värdsledande på området, särskilt sedan man lyckats med konststycket att få åtgärden beslutad av Riksdagen och alltså omöjligen kan belastas ens med ansvaret för I. i sig själv.

 

Lydi'a: romarinna som i bärande delar når det matronalt ideala.

 

Psyklist; aggressivt tävlingsinriktad cykelpendlare.

 

The Bad Apple: Chicago.

 

Omedelbar; närmsta utskänkningsställe.

 

Högmodet: haute couturen.

 

Simulantkapacitet: vedertaget mått på en sjukhusinrättnings förmåga att absorbera vårdkrävande men ej vårdbehövande omsorgstagare, s.k. impatienter. Utvecklingen av S. ligger till grund för det s.k. SVBK-index.