h

Hackspets - hörfil

Hackspets; trädlevande fågelhund.

 

Hairbag; bilutrustningsdetalj som vid kollision ska bevara frisyren.

 

Halvblodscyniker; bekännare till åsikter av typen ”den enda goda mestisen är en död mestis”.

 

Han-, hon- och henkineser; den indelning i 'personkategorier' som vi till all lycka slipper konfronteras med i rapporteringen från Mittens rike.

 

Handelsman; kotlettfrilla.

 

Hariman; räddhågsen mörkrets furste.

 

Harmyntios; herdegosse som älskades av den närboende nymfen Lespe. Praktiskt lagda som de båda var, lyckades det dem att leva lyckligt i alla sina dagar och dö utan att förvandlas till vare sig djur, växtlighet eller källor. Historien förbigås med tystnad av Ovidius.

 

Harmövningar; med sitt-opps och tviathlon vanlig träningsform för trendmedvetna som vill hålla sig lättkränkta. Försök att organisera sporten har hittills strandat i själva organisationsfasen, då det har visat sig omöjligt att avgöra om man fortfarande diskuterar regler och villkor eller om tävlingen faktiskt har börjat.

 

Haschtagg: joint.

 

Hastverksam; nödtvungen ombildning om yrkesarbetande personer.

 

Hatrick, S:t; helgonförklarad missionär i den angloiriska kulturkretsen som enligt legenden kunde bota sjuka, vända missväxt och resa döda från graven i en enda handvändning, full som ett fat.

 

Haubitat; skjutfält.

 

Havlida: drunkna.

 

Hedersjakt; (mycket) rysk militär hedersbetygelse åt utländska dignitärer (såsom nyutkorade statsministrar) på dessas eget territorium. H. är märkligt nog genant i första hand för den hedrade parten.

 

Hegel, Erik Göransson; svensk kyrkoman, krönikör (1399-1434). Framsade vid concealiet i Basel som sin mening att historien kanske snarare ginge åt fel håll, en med moseböckerna som grund i sig icke helt förgriplig tes men av H. osmidigt ordklädd, med jämförelser anställda mellan kyrkofäderna och hans på mötet närvarande kollegor och påpekandet att arvsynden visserligen vore tung att bära men att man ju då lika gärna kunde göra det bästa av rådande förhållanden och passa på att med stöd av valda delar ur I Kor. 13 söka något bättre ombona denna jämmerdalen. Den lika rappt exkommunicerade som långsamt avrättade H. styckades slutligen, varefter enligt tidens sed inget av slaktkroppen gick till spillo utan brändes på stänger, androm till skräck och varnagel och sig själv till uppbyggelse. Processen anses ha starkt bidragit till den påfallande enighet som utmärkte återstoden av agendans genomtröskning.

 

Hegemonopol; kombinerat ekonomisk och militär dominans.

 

Hejaklick; diminutiv supporterskara.

 

Hejdare; passagerarfartygs embarkeringsanordning till 1:a klass.

 

Helikopter; egyptiskt kristna som i hemlighet fortfarande är soldyrkare.

 

Helvete; dinkelmjöl.

 

Hemma-hosor: mysbyxor.

 

Hemtidighet; oartighet mot värd.

 

Hen håle; en djävul i tiden.

 

Herpetisk tillslutning: terrarism.

 

Herrn Hutare; tanternas öknamn på Farbror Blå.

 

Hesfredriksk; förutsägbart men olycksbådande högljudd (efter Fredrik I (av Hessen)).

 

Hihistorievetenskap; den forskningsinriktning som ser historien som ett enda långt slapsticknummer.

 

Hipolog; trendvetare.

 

Hippokrit; skendemokrat.

 

Hippokritiker; en som skådar given häst i munnen.

 

Hjonisera; ruinera.

 

Hjordnöt: ko (bos iocus).

 

Hobby: fiktiv tätort med en befylkning ej överstigande 1 000 inv.

 

Hochiminhid; i FNL-retoriken, den Nya Människa som vid den Nya Tidens inbrott komme att uppfylla jorden.

 

Hoj polloj; den cyklande massan (Nietzsches Die wheelen, die Allzuwheelen).

 

Hokifrilla; marin konkubin.

 

Homesmiling; framställande av familj som välintegrerad inför gäst.

 

Homo ludens ludens (människan som leker att hon leker); den felande länken mellan H. habilis och H. sapiens, som, försjunken i existentiella grubblerier över sin roll i världen och verbens modalitet, alldeles glömde bort att fortplanta sig.

 

Hortognomi; trädgårdstomtelära.

 

Hortoped; arborist som efter genomgången specialistutbildning är behörig att beskära, ympa och behandla stormskador på hela eller delar av träd och buskar.

 

Hospis (äv. hispis); psykiatrisk dagverksamhet.

 

Hovdam; sto.

 

Hrmeneutik: tolkning av ickeverbala fonem och morfem som harklingar o. dyl.

 

Huckleri; kvinnligt hipsteri, med den typiskt trendsäkra trendprotesten.

 

Hugsvala: ett tvärvetenskapligt forskarlag av religionshistoriker, taxonomer och ornitologer vid Columbia University i Paloma Beach har slagit fast att Munins wingmate i själva verket utgör en alldeles egen art inom familjen Hirundinidae.

 

Humanist: någon som i motsättning till en kvantitativt vetenskaplig världsåskådning närmar sig verkligheten med endast en vag aning om orsak och verkan. Det finns tyvärr ingen logiskt giltig metod att objektivt värdera de olika synsätten.

 

Humidsommarfirande; nordiskt högtidlighållande av regnperiodens klimax.

 

Hundhavandefel; brott mot kopplingstvång, renhållningsstadga eller vanligt folkvett.

 

Hundrasex; bitch.

 

Hundturk; sauna för fyrfota fauna.

 

Hursar?: (ofrivilligt) ohörsam kavallerist.

 

Huskorsfästelse; äktenskaps ingående. Jfr häktenskap.

 

Hustrulig; matrimoniellt missnöjd.

 

Hutbildning; vett och etikett.

 

Huttjänt; tillrättavisad bortom arbetsför punkt.

 

Huttrasju; av kyla föranlett kärleksbevis.

 

Huvudbonad; inredd till mangårdsbyggnad.

 

Hybris: smekande ljum sunnanvind.

 

Hydralik; Herakles’ andra stordåd.

 

Hyperkondrisk: inbillningsfrisk.

 

Hågtryck; dominerande atmosfäriskt fenomen i bistert intellektuellt klimat.

 

Hånfull; berusad till den grad att man bepikas.

 

Häktenskap; förlovning.

 

Händelse; odödligt konstverk som kombinerar genialitet med popularitet genom att inte vara fotat i självändamålslig provokation.

 

Hängelse; dödscell.

 

Hängmatt; färdig för bingen.

 

Hängränna; nu vanlig fasaddetalj å nedre Manhattans finanskvarter, där anbragt för att minska trafikstörningarna under de allt tätare och djupare baisse-perioderna. Efter protester har också här och var s.k. stuprör uppsatts för puristerna.

 

Häradsbetecknare; <åld.> åsättare av länsbokstav.

 

Härmafrodidioti; (kraftigt överdriven) benägenhet hos personer av kaukasisk proveniens att lägga sig till med subsahariska manér och uttrycksmedel, [syn.] ebonigoneri.

 

Härskaren; den tunna men tillräckliga isskorpa som genom Guds försyn bar de segrande svenska vapnen över Bälten vintern 1658. Jfr 2 Mos 13:17 - 14:29.

 

Högmodet: haute couturen.

 

Högtrava: bokstap(p)la.

 

Hörfil; muntlig men ändå kännbar uppsträckning.

Copyright © All Rights Reserved.