f

Faceit - föröksdjur

Faceit: svarsmall som obevekligt inpräntar ens oduglighet.

 

Fadervördare; polokrage.

 

Fadäs: fordom portugisisk hovdans, ökänd för att vara näranog omöjlig att bemästra; de flesta försök slutade ovillkorligen med att man drattade på ändan. Till hovet i Paris spred sig dansarten under benämningen "faux pas".

 

Fajitas; brottas i texas-mexikansk stil.

 

Falköping: red light district.

 

Fallossemang; impotens.

 

Falskpynteri; det brottsliga bruket av oäkta betalningsmedel.

 

Famnant; kramig.

 

Fanskap; försvarssamarbete.

 

Fantasifoster: önskebarn.

 

Fantasmagorafobi; irrationell skräck för drömsyn på torg.

 

Fara i pröjsmål (penniculum in mora); omedelbart överhängande likviditetskris.

 

Fastskrift; (vetenskaplig) antologi som jubilar får sig tillägnad av dem som inte bjöds på festen.

 

Feberrik kost; förskolemat.

 

Fegstel: (idr.) förlamad av skräck inför motståndarlaget.

 

Fennomenal: finsk på ett bra sätt.

 

Ferrari Testosterossa: it. sportbil i det övre prissegmentet, vars motorprestanda och visuella uttryck syftar till att kompensera för vissa upplevda anatomiska tillkortakommanden.

 

Fideikommissurkund: köpare av schweiziska kvalitetskronometrar (”you never actually own a Patek Philippe, you merely look after it for the next generation”).

 

Fikadeller; kokta vetebullar.

 

Fiktor; imaginärt antagen premiss.

 

Filateist: en som förnekar Sonen, men inte Fadern eller Den helige ande.

 

Filigran; folksnideskonst.

 

Filmstjärna; högavlönad fotbollsspelare.

 

Fineast; eftertextlig liebhaber.

 

Fingeravtryck; det unikt individuella mönster som planteras på t.ex. brottsplats för att snärja en viss person, ofta annan än faktisk förövare. Alla former av bevis kan teoretiskt fingeras på liknande sätt, men det hela anses inom rättsväsendet som onödigt att gräva ner sig i, bl.a. p.g.a. den juridiska rundgång som skulle bli följden.

 

Finkel; steget under grovhångel.

 

Finmentorik; råd på detaljnivå, ssk i informellt hierarkiska relationer ssm mor/svärdotter.

 

Finvandrare; välkommet befolkningstillskott.

 

Finnlir; grovhuggen metodik.

 

Firrbloss; fisk som vet att den snart är rökt.

 

Fisk; fientlig.

 

Fixa bidéer: en till besatthet gränsande upptagenhet av tankar på att förebygga eller i förekommande fall åtgärda läckande sanitetsporslin.

 

Fjantigone; antik springidörrarnatragedi.

 

Fjunibacken; Fryshuset.

 

Fjärril; vindskapande flygfä i populär kaosteori.

 

Flaggpest; vävnekrotisk åkomma i nationsflagga o.dyl., sig yttrandes i främst blekning och sönderfall. Vice häradsheraldikern Teopold Plåtsköld har i en omstridd avhandling hävdat att dessa vore symptom möjliga att genom bristande aktning framkalla också psykosomatiskt, ehuru givetvis blott i teori.

 

Flandera; nöjespatrullera skyttegrav.

 

Flanellant; mindre hängiven självgisslare.

 

Flaxibilitet; beredskap för lyckliga tillfälligheter.

 

Flodapelsin; citrusfrukt som dräller hur försiktigt man än öppnar och äter.

 

Flodrät; något riktigare beteckning på horisontalitet än vågrät.

 

Fluxibilitet; plötslighetsberedskap.

 

Flyhörd; socialt snabbtänkt.

 

Flyktingsrätt; migrationsdomstol.

 

Flytotyg; korkodil.

 

Flådvin; flasktappad rusdryck.

 

Flöjtnant; grad lägre än klappten och tamburmajor men högre än fenderik.

 

Fnoskel; åldersspecifik kliché.

 

Foibi; irrationell skräck för det rationella.

 

Foie grace; donerat organ, ”lever på nåder”. Jfr newre.

 

Folk i jemen; al-moge.

 

Formalin: F., CH2O, är ett aromantiskt kolväte som framställs industriellt, men även förekommer fritt i naturen i blodomloppet hos bl.a. stofiler, perukstockar, paragrafryttare, skrivbordsgeneraler och byråkrater. I lägre koncentrationer utövar F. vanligen ej annat än en mild påverkan på själsförmögenheterna i form av stegrad formell i kombination med nedsatt emotionell kontakt, men kan i högre koncentrationer ge upphov till nackstyv- och stelbenhet (s.k. formalism).

 

Fortbildning: googlande.

 

Forskare; ursprungligen substantiv, på grund av rådande epistemologisk kris blivet komparerande adjektiv (jag är forskare än du).

 

Fotnotorisk (brottsling); (person) som har randanmärkning i belastningsregistret.

 

Fotogenisk; lättantändlig.

 

Fotomodell; George Noel Gordon, Lord Byron.

 

Fracktal: så högtidlig oration att rösten bryts.

 

Frakturstil; typsnitt för text som i performativ mening är ett brott.

 

(Das) Fraterland; efter en kortare prövotid slopad benämning på Det tredje riket.

 

Fredagsmys; homofili eller övrig kärlek av mer tvång än vilja.

 

Freds pipa; i dagligt tal namn på en standardfras som när duellerandet började skötas med handeldvapen var det kavaljersmässiga svaret på även den vänligaste hälsning: Det kan vi väl reda ut i morgon bitti, över en pipa eller två? (Härlett till den skotske parlamentsledamoten Frederick MacHoo.) Den framstående genusforskaren prof. Babben Babelsdotter har pekat på en möjlig inverkan härav vid den amerikanska kolonisationsprocessen.

 

Frenezia (La Schizzoissima Repubblica di F.); it. stad vid Adriatiska havet, espressons ursprungsort.

 

Freskekörka: Sixtinska kapellet.

 

Friare; nämligen än den som redan fått ja.

 

Frillofridslagstiftningen; författningssamling ägnad att stärka prostituerades rätt, bl.a. genom att kriminalisera utnyttjandet av sådanas tjänster. Brott mot F. har administrativt samlats under Skökobrottsmyndigheten.

 

Fritös; ungmö.

 

Frukostén, Börje; sv. kanteramiral (f. 1962), central men ovetande aktör i ubåtsjaktsdramatiken under hösten 2014. Enligt Försvarsdepartementet närstående källor hade F. som marintaktiskt ansvarig under sensommaren föreslagit användandet av ett medium i ubåtsjakt, detta då denna senare i hans mening i allo påminde om en spökjakt (bevisbristen, den undertryckta övertygelsen, de naturliga förklaringarna, de suddiga bilderna etc.), men råkat fördela sitt förslag från en smartphone som rättade hans ordval till media. I huvudet strax därpå träffad av ett rundhult var F. sedan oförmögen att förstå och förhindra att den svenska insatsledningen i skarpt läge lades i händerna på informationsavdelningen, som opassligt nog styrdes av en f.d. manusförfattare från SVT. Avdelningen har sedan, in corpore, fått medalj ur Konungens hand för sin skicklighet med episodisk struktur, berättarekonomi, karaktärsbyggnad och s.k. cliffhangers, men samtidigt från annat håll kritiserats för oförmåga att konstruera ordentliga slut.

 

Frälsningslegionen; elitförband inom Frälsningsarmén med uppgift att ta sig an de svåraste fallen av bidragsvägran. F. har vunnit internationellt erkännande för sina ogenèvekonventionella metoder.

 

Fräntimmer; grollpacka.

 

Fucktotum; tonårssturig attityd.

 

Fuling; huliganstyrka bortom BRIS som genererar varning i väderutsikt; fuling betecknar intervallet 13,9 - 17,1 år (hela vägmärken svajar, spottloskor växer till vågberg, man går ej frivilligt emot den), styv f. 17,2 – 20,7 (allt i eftergivligt material bryts loss, besvärligt att gå i närheten), samt hård f. 20,8 – 24,4 (skador på hus, allt som inte är fastgjutet försvinner), varöver huliganen betecknas som halvt enorm.

 

Fullifani; busighet.

 

Fyrmaran; snabbseglande fyrskepp.

 

Fårell; ädelfisk som smakar kofta.

 

Färskost; t.ex. råbiff.

 

Följetong; travspelmark.

 

Föraktar; <hist.> midskepps på en Visby-kogg.

 

Fördragsammet: teaterridå.

 

Förfler; multipelt personlig.

 

Förintifadan; den övervinnerliga armadan.

 

Förskolastik; den intrikata tankebyggnad som ligger till grund för intagning, personaladministration, karantänbestämmelser, ledighetsberäkning etc. i kommunal barnomsorg. F. indexeras årligen mot SKL:s skattning av det antal barn som ryms på ett knappnålshuvud.

 

Försummer; siren som varnar för moraliskt tillkortakommande.

 

Föröksdjur: avelssto.

Copyright © All Rights Reserved.