e

Echelongör - extarsia

Echelongör; utläggning som tröttar genom oändliga utvikningar.

 

Ediktatur; land som med lag är byggt.

 

EbbaGröns bank; kreditinstitut vars måttligt bärande affärsidé var att medelst rena skamgrepp på kundkretsen söka åvägabringa ett nettoinflöde av s.k. punk-kulor i rörelsen.

 

Egalitetsprincipen; förvaltningsrättslig grundsats som stadgar att tjänsteman som kan visas ha varit likgiltig vid ärendes öppnande ej kan lastas för fel eller försummelse i dess handläggning.

 

Egenmäktigt förklarande: "mansplaining". Att t.ex. fylla i poängen i annans skämt eller till och med bidra med egna inpass kan räknas som e. Att på eget bevåg söka återta sitt tolkningsföreträde är ett brott straffbart med böter eller fängelse.

 

Egenpräktigt förfarande: att kommentera eller korrigera annnas klädsel, resvanor, städhygien etc.

 

Ekivokal (litt.); lång vokal följd av h.

 

Eklativ; utfästelsekasus.

 

E: :furufnatts stapelföda.

 

Ekumanick; interkonfessionellt översättningsverktyg.

 

E-bola: cybersexuellt överförbar sjukdom.

 

Elegantiasis; sjukligt överdriven omsorg om den egna uppenbarelsen.

 

E-lak; om smädare som kommunicerar elektroniskt.

 

El-Allergi; (kliande) utslag av anti-sionism. Jfr Pan-Amnesi.

 

Elliptik; läran om cirkelresonemang samt dessas byggnad och användning.

 

Emissionär: diesellobbyist. (Kommissionär: hög EU-tjänsteman med välkomnande inställning till e.)

 

Empiripiri: experimentellt konstaterbar kryddstarkhet.

 

Encourage; umgänge i vilket kan samlas nog mod att leva offentligt.

 

Entusikiasmera; (försöksvis) uppmuntra med retorisk korsställning.

 

Enviss; ensamt övertygad om det rätta i sin sak.

 

E-piskopal; elektronisk S/M-brevvän.

 

Equuidistans; hästlängd.

 

Eskulappverk; medicinsk felbehandling.

 

Espadriljär; funktionär som inför tjurfäktning hetsar djuret till ursinne genom att oupphörligen och med verbala otidigheter daska det på mulen med en sandal. Matadoren har sedan bara att stå i vägen för e.

 

Esplanadress; fördelaktigt läge.

 

Etniska våldsamheter; seismisk aktivitet i södra Italien.

 

Etruskväder: sommarregn.

 

Ettling; förstfödd.

 

EU-migrän: social misär som nästan definitionsmässigt är någon annans än Rumäniens huvudvärk.

 

Evolens; vilja att förväxla utveckling med förbättring.

 

Excessess; tautologiskt eller oriktigt genitivmärke, t.ex. brott[s]mål.

 

Exekutionstitel: "Mäster"

 

Exerciss-dur; den vanligaste tonarten för militär marsch, följd av Kyrass-dur och A-bomb-moll.

 

Exkommunicado; (försatt i) tillstånd av bannlysning.

 

Exkremering; begravning i gödselstack (sannolikt brott mot griftefriden).

 

Exorcis; i utbildningen till frälsningssoldat ingående moment.

 

Exportis; brain drain.

 

Extarsia; hyvelspån.

Copyright © All Rights Reserved.