d

Dadaist - därbärge

Dadaist; jasägare.

 

Dagsedel: tusenlapp.

 

Daltkoma: existentiell apati som resultat av överdrivet curlande. Hos barn räknas detta som bevis på misshandel, men uppträder oftare hos vuxna p.g.a. myndighetsåtgärd.

 

Dandyred; stockholmsförort merendels bebodd av människor besvärade av välstånd. Särskilt yngre drabbas av en blaserad mattighet i tal och åtbörd.

 

Dansbandsångare: Silja Symphony.

 

Dansk skallighet; fysiskt konfrontativ aggressivitet.

 

Darcjeanne; vinflakong som rymmer en jungfru.

 

Darcyssist; skådespelare som är skicklig eller inbilsk nog att acceptera roll i Austen-drama e. dyl.

 

Dateboard; större och bekvämare inredd skateboard.

 

Decimäter; person med legär syn på noggrannhet.

 

Decinfektion: tioprocentig smittorisk.

 

Decollage; efesisk urringning.

 

Defektorium; klosterklosett.

 

Deflorett; (fin) lem.

 

Deindecentenniell; om överdrivet kindpussande person.

 

Dejlig; ljuv som en mjölkpiga (?).

 

Delfinansiär; orakelkund.

 

Delikatalysator; smakförstärkare.

 

Delirium clemens; jagförsvagning som yttrar sig i förlåtelse av gamla oförrätter.

 

Demensa; ideell intresseförening för människor som har varit, eller ansett sig vara, översnittligt intelligenta. Sådant som syfte, styrning och medlemsmatrikel är mycket svårtolkat.

 

Demonstration; hjältes civilisationsåtgärd i utmarker, t.ex. S:t Örjans och Beowulfs respektive göranden och låtanden gentemot drake och Hrengest.

 

Den blå lakunen; spekulativt sentimentalt ungdomsäventyr om en gosse och ett flickebarn som under flera år övergivna i ett bibliotek läser sig fram till insikt och mognad. Pekoralet utspelar sig i fullständig kyskhet och har därför i alla tider berett sina läsare den största besvikelse, samtidigt som dess utlåningstal anses bevisa att man tror vad man vill.

 

"Den icke-professionella skolan": titeln på det utredningsbetänkande om vidareavveckling av den icke-konfessionella skolan som en enig parlamentarisk kommitté, efter en noggrann prövning pro och kontra, där svenskt utbildningsväsendes totala brist på kunskapstraditioner och dito ambitioner fällde utslaget, lade fram för Utbildningsdepartemmentet våren 2015. Förslaget drogs dock sedermera tillbaka efter att en uppmärksam tjänsteman i utbildningsutskottet noterat att dess högtravande parodi på kanslisvenska inte (låt vara med knappast möjliga marginal) uppfyllde sitt eget oläsbarhetskrav.

 

Den lärorika evolutionen: föreställningen om historiens ständiga framåtskridande genom "trial and error".

 

Dendrocefalit; träskallighet.

 

Derangerbangård; vinterkaotisk uppställnings- och hopkopplingsplats för järnvägsvagnar.

 

Deriwhat?-handel; så sofistikerad yttring av den högre praktiska ekonomin att inte ens dess utövare begriper den.

 

Dermapa: Michael Jackson.

 

Determinal; ödesbestämd slutpunkt.

 

Diakritonym; piktografiskt meningsbärande teckenkonstellation i nutida text.

 

Diasporádiska (skurar); väldigt spridda (regnskurar).

 

Diffundersam: tankspritt tankfull.

 

DiLeva i endräkt; flumma omkring i one-piece.

 

Dilletant; kvinna som inte vet vad hon pratar om.

 

Dioskurtant; Kvastor eller Polish.

 

Disembargo: ilandstigningsförbud.

 

Diskantor; klerikalt knuten klaviatör som onödigtvis uppehåller sig i övre frekvensregister. Kunde (för att ha förmedlat en orättvist ljus bild av hinsideslivet) förr straffas med bastonad.

 

Diskhodans: reaktion på diskbänksrealism.

 

Dissidensitet; populationslojalitivt viktat volymmått.

 

Distanskloss: fjärr-nära.

 

Divan; amningshabil.

 

Dobbelparkering; varaktigt stannande av (motor)fordon i kommun med upphandlad privat parkeringsövervakning.

 

Dodekadans; höggradigt [12!] sedeslös ringlek utförd iförd endast ägrett, epåletter och knätofsar.

 

Drakhyvel; ladyshave.

 

Dravelin; faktiskt undermåligt mentalt försvar mot yttre påverkan.

 

Dreyfussering; politiskt motiverad vägran att offentliggöra text.

 

Dricksgäldskontoret; statlig myndighet som har att pocka på monetär erkänsla för samhällsservice.

 

Dryadhd; skogstokighet.

 

Dryid; skogsmulla, se detta ord.

 

Dråpp; medicinsk dödshjälp.

 

Drängkammarblick: lystet ögonkast.

 

Dränka; kvinna vars man ”halkat” i badkaret.

 

Dumbasun; vuvuzela.

 

Durkslag; teak.

 

Duschdräperi; hitchcockskt underhållningsvåld.

 

Dvärja; parerdolk.

 

Dygnsur; kronometer med tjugufyratimmarsvisning.

 

Dyrokrati; förvaltningsapparat med så labyrintiskt vindlande beslutsgångar att landets dyraste näringsställe kan identiferas som det billigaste alternativet för personalfesten.

 

Dyskaloni; hämning av förmågan att förstå och uttrycka proportionalitet, särskilt estetiskt.

 

Därbärge; marginaliserad boendeform.

Copyright © All Rights Reserved.