b

B-hållning - Bövle

 

B-Hållning: den visserligen upprätta men lätt framåtlutade gång som en D-kupa medger.

 

B-postlarna; Jesu distanslärjungar.

 

Bach 1; den klassiska musikens maximala tempo, varöver den blir ohörbar – att passera gudvallen (jfr sfärernas harmoni).

 

Bachs can-cantat (BWV 666); en djärvt experimentell samkomposition av balett och polyfoni, av kritiken mottagen med en svalkande likgiltighet som varit B. länge förnekad. Först det slutande 1800-talets kjolmodeframsteg gav verket dess rätta plats i musikhistorien.

 

Bacillika; tillskott i ICA-koncernens färsprodukter.

 

The Bad Apple: Chicago.

 

Bakeliten: svenska konditorslandslaget.

 

Bakruta; ugnslucka.

 

Balaklavertramp; militärt felsteg.

 

Balkongklåda; pekuniärpsykotisk åkomma i bostadsrättsföreningar.

 

Balkongsarong; sedesamt svept badhandduk.

 

Balsa-zar; vid vägning för lätt funnen potentat.

 

Bamsell; omfångsrik kvinnsperson.

 

Banalskal; tråkig förpackning.

 

Bankfack; byggnadsarbetareförbund.

 

Bankimono; den fjäderlätta börda som vilar silkesmjukt på de mäktiges axlar.

 

Banzaiträd; invasiv urspr. japansk miniatyrträdart som på ett ögonblick kan förinta hela trädgårdar men alltid på bekostnad av sin egen fortlevnad.

 

Bardval; (utövande av) poetisk frihet.

 

Barriärcoach; specialist inom arbetsförmedlingen med uppgift att ge information om och i någon mån vägledning kring de väggar mot vilka arbetssökande stångar sina små huvuden.

 

Barrometer; instrument som utvisar odlingszon, graderad oftast från Låg =ljumfläktade pinjealléer, över Normal =småländsk en- och granbacke, till Hög =taiga. B. är vanlig främst i medelhavsområdet.

 

Bastant; kastratsångerska.

 

Bataljhjon: kanonmat.

 

Batongförort; polisiärt fortfarande kontrollerat område i tätortsperiferi.

 

Becqueforell: Salmo Trutta Tjernobyliensis.

 

Befintlighet: fromleri.

 

Befruktansvärd: snygg.

 

Bejakningsbolag; tjänsteleverantör som genom sina s.k. jäktare efterser att kund bejakar livet i dess fulla potential.

 

Belaruss; ponnyras som Minskar.

 

(Tråkig) belägenhet; hyreskapell i förort.

 

Bemanningsbolag; externtjänsteföretag som ger råg i ryggen åt HR-ansvariga inför anställningsintervju.

 

Beskedlig; meddelsam.

 

Besuttna högfärdens vänner; ideell förening som verkar för att även börsjobbare, ICA-handlare och vanliga svindlare ska kunna kräva sociala försteg framför vanligt folk, på basis av sin bristfälligt taxerade förmögenhet. Föreningen bildades efter ståndsriksdagens upplösning för att ersätta andryg titelsjuka med en mer transparent kvantitativ rangstegsmodell.

 

Bettlahem; den ort som, mitt i julruschen, enligt mammoniterna bevittnade födelsen av den av dem avgudade nasaren, som efter utbildning i sin faders tankesmedja strukturerade upp en ny ideologisk bas på gods, reklam och den osynliga handen och senare drev fram månglarnes flytt från templen till mer ändamålsenliga lokaler.

 

Biabdomenal dockning (starkt vard.); fortplantningsteknik, bättre känd under sitt generiska namn ”missionären”.

 

Bidéermeier: när de småborgerliga folklagren efter napoleonkrigen började utvecklas till en verklig medelklass uppkom den ekonomiska och framförallt estetiska bostadsbubbla som växer än idag. Den utmärks främst av adresshysteri (ofta slarvigt förstått som fokus på ”läge”, men i jämförelse med överklassens boningar är detta förstås alltid ”generat”), (periodiskt) total stilmässig likformighet, samt konstant badrumsrenovering. Namnet kommer av de första, enkelt hållna, ideellt klassicerande badrumsinredningarna i billigt trä, ofta med mögelsvarta detaljer, i sin helhet alltid med bakfall i golv, permeabla tätskikt och utan kvalitetsdokument. Inget finns bevarat.

 

Bihåleinflammation; förortsbrand.

 

Bilbo: garage

 

Bildtning; alltomfattande kunskap som per definition kan innehas av endast en.

 

Biltoga; romersk varuhuskedja som under den slutande republiken saluförde sådant som röster, försvarstal och gladiatorer till billigt pris.

 

Birör; bryggare.

 

Blahamas; överreklamerat turismmål.

 

Blandmissbruk; rusdrycksutspädning.

 

Blasfeminism; förlöjligande av kvinnosaken.

 

Blastfening; odlad fisk.

 

Blomhördhet; perceptiv rubbning som får den drabbade att tolka hörselintryck i ogrundat positiv anda.

 

Blondinosaurie; urtidsreptil som dog ut lite tidigare.

 

Blunddejt; tête-à-tête som kräver självövervinnelse.

 

Blygdegård; lantligt glädjehus.

 

Blygplats; transportnav för personer som ej gärna exponerar sig för t. ex. röntgenfotografering eller kroppsvisitation. Blygresor går utan undantag till destinationer med enkelrum och helpension som ordnats särskilt av och för den amerikanska resebyrån CIA.

 

Boaurea; int. enhet för andelen m2 interiör förgyllning, ersätter boarea som p.g.a. den skenande förmögenhetskoncentrationen har blivit för banalt. B. innefattar ej ädelmetall i bärande konstruktion, s.k. murbracka, eller exteriörförgyllning.

 

Bogeyman; i golfsporten term för dropen som får bägaren att rinna över.

 

Bolare; KK.

 

Bollinnanhav: fartygsburen del av Östersjön.

 

Bolmört; tobak.

 

Bombeji; numera ruinstad i västra Kashmir, utgörande själva brännpunkten i den segdragna gränstvisten mellan Pakistan och Indien.

 

Boostad: stajlad lägenhet.

 

Border Line; passagerarrederi i monopolställning på den transstyxala trafiken (senare undersökningar har bekräftat Schliemanns vederläggning av den acheroniska teorin), vars betydelse för den teknologiska utvecklingen svårligen kan överskattas. Inflytandet sträcker sig från sådant som maskindrift och stålkonstruktion inom skeppsbyggnadskonsten till kampanjer för kremering som ersättning för inhumationer; ett djärvt försök att koppla obolen till dollarn avvärjdes av R. Nixon. Då rederiet nu har att frakta 62 000 000 passagerare per år (150 000/dag) har man nedlagt betydande sponsringsbelopp på sådant som fredsarbete, medicinsk forskning, palliativ vård, utveckling och distribution av tv-spel och annat som anses kunna hejda eller åtminstone bromsa tillströmningen. De stora förhoppningar som knöts till rymdprogrammen synes emellertid huvudsakligen stäckta.

 

Boreik; romantiserande om den kalla årstiden.

 

Botoxe; offer på det skönhetsideala altaret.

 

Boulevard: saltimboccia.

 

Bracksen och saltlake; insjöfiskar som förirrat sig ut i Öster- respektive Nordsjön.

 

Brahmanodepressiv; betecknar en våldsamt bipolär pendling mellan orimligt hög och låg självuppfattning, i ena stunden en gudomlig übermensch och i andra av födsel och ohejdad vana en hjälplös paria. B. åsamkar tveklöst stort lidande för både patient och omgivning.

 

Brakteater; enklare folklustspel vari högljutt ådagalagd flatulens utgör det förnämsta uttrycksmedlet.

 

Braljera (äv. braillera): håna omgivningen blint och urskillningslöst.

 

Brandtrappist: tystnadsbunden munk som vid inträffad eldsvåda är både fri och nödd att vidarebefordra meddelandet "elden är lös".

 

Brasklapp; ynnestbevis mot servitris.

 

Bred-Agne; kusin till vikingafursten Rollo, hertig av Normandie, och fransk länstagare bredvid denne.

 

Bredsot; degenerativ sjukdom som enligt t.f. docenten i experimentell anatomi Erik Axel Smalfeldt skulle yttra sig i överdriven axelbredd och bristande konfliktlösningsflexibilitet. Å det bryskaste kritiserat framför allt av Olga Smert Slofochem, chefläkare för det fredsälskande sovjetiska folkets brottningslandslag, förde begreppet en räddhågset tynande tillvaro även på sin heminstitution i Uppsala, där det småningom tillsammans med denna förpassades in i glömskan.

 

Bredvidunder; odjur (fam. Predatorposition) som är obehagligt nära.

 

Briljansskogen: Stockholms universitet tillhörig rekreationsyta.

 

Brofink; felande länk mellan dinosaurie och fågel.

 

Broille, Ludolf; fjäderfäuppfödare (1802-1845). B. har gett namn åt ett system som hjälper blinda hönor att hitta korn, kortfattat genom att uppfödaren helt enkelt inte sätter punkt för utfodringen förrän så har skett (arbete i "punktskift").

 

Brolle den yngre; uppsalakonung som av Bagge lagman med orden ”annorlunda bli nu Svea konungars sinnelag, om de allmogen lika måste” korades på Idola ting vid ett efter Snorre berömt uppträde mellan B. och de övriga pretendenterna Bjorn at Bänni, Agnethyr och Afrid. Bröderna Weibull kunde 1897 övertygande visa att ”konungavalet” var ett jippo för att sälja löpstenar, vars kvalitet drastiskt sjunker vid denna tid.

 

Brudgummi: pessar.

 

Brutta; kvinna som föredrar torr champagne.

 

Bruttopräktighet; mått på samvetes rymlighet utan hänsyn tagen till lastkapaciteten. SI-enheten för B. är kubikpetimeter.

 

Bråmogen; straffmyndig.

 

Bränner passet; klassisk infallsport i Schengen för migranter med diskutabla asylskäl.

 

Bucefalit; tjurskallighet.

 

Bukarrest; förstoppning.

 

Bullimi; 1. mundiarré 2. kräksjuka.

 

Burkiniayatollen: ögrupp och semesterparadis i Persiska viken, tillika det heltäckande badmodets födelseort.

 

Burspråk; kåkslang.

 

Busfil; egentligen det körfält som är längst till vänster i färdriktningen, men nu en svävande etikett på det godtyckligt avgränsade utrymme som bildårar reserverar för sig och sina egna tolkningar av TF.

 

Busso continuo; trafikbuller.

 

Byggdrasil; i fornnordisk mytologi träd (ek) som när örnen har landat av asarna kan begagnas för renoveringsändamål.

 

Bymoln; luftföroreningar över bebyggelseförtätning.

 

Böneglidning; inom nationalekonumeniken använt begrepp för differensen mellan barns och vuxnares drömmar.

 

Bövle; (välbehövligt) förskönande omskrivning för Gävle.

Copyright © All Rights Reserved.