a-ö

Rykande aktuellt:

 

 

Boreik; romantiserande om den kalla årstiden.

 

Imorgonisation; ett inom främst offentlig verksamhetsstyrning vanligt medel att vända operativa haverier till mediala framsteg - taktiken tillvaratar mottagarens känsla för rimlighet och fair play genom ett benhårt fokus på den tidsutdräkt som påstås nödvändig för att nå eller anta resultat. Detta är ett hittills oöverträffat sätt att få lite fikaro på kontoret - skulle någon börja tvivla på allvaret i verksledningens ambition är det bara att sjösätta en ny imorgonisation. Den svenska Polisen anses värdsledande på området, särskilt sedan man lyckats med konststycket att få åtgärden beslutad av Riksdagen och alltså omöjligen kan belastas ens med ansvaret för I. i sig själv.

 

Trumporgel; föråldrad underhållningsapparat, som visserligen ger mycket väsen ifrån sig men ändå mest luft.

 

Flyktingsrätt; migrationsdomstol.

 

Västanflykt; se fyr (o. äv. rent bildligt ljus vid horisonten).

 

Medsvensklighet: medborgaranda (och bara det).

 

Osmopolit: infiltrerande världsmedborgare; flykting.

 

 

 

 

A-Ö!? Känns det övermäktigt? Är du trött på alla (helt) ovidkommande notiser? Klicka på faustknappen för att komma till det ämnesområde som egentligen intresserar dig:

 

Á proposition - överstinna

Copyright © All Rights Reserved.

 

 

À proposition: associativ biprodukt i lagstiftningsarbetet.

 

Abuse mouche; överdriven eller annars smaklös användning av ansiktsprick i dekorativt syfte. Enligt Mme Cocottes Grande Encyclopédie du Façon Demi-Mondial är varje samtidig applicering av fler än tio muscher att anse som ”gränsfall”.

 

Acklamatiserad: hörbart integrerad.

 

Ackochvedukt; (suckars) bro.

 

Ackut; psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

 

Adeptivpappa; lärofader.

 

Adieutant; stabssubaltern som hjälper pensionerade generalspersoner att hitta ut.

 

Adjunktiv; språkfenomen – kasus, ordklass, böjningsform e.dyl. – av värde och intresse enbart för karriärbromsade akademiker och deras mammor.

 

Afart; degeneration.

 

Affinemang; snygg avslutning.

 

Afrodisikaka; kaffebröd som aldrig serveras i församlingshem.

 

Agafyr; strykpojke.

 

Aggromerat; anhopning av vassa stenar.

 

Ajdo; <jap.> den hårda vägen (jfr judo).

 

Akné; tonåra sömnstörning.

 

Akromatik; svartmålning.

 

Akvatorn; den del av ekvatorlinjen som går över vatten.

 

Alatåb; formbundet narrativ visdiktning, med eventuellt substansrika motiv inbakade i en översöt helhet.

 

Albinist; utförsåkare på Mont Blanc.

 

Aldrigor mortis; säkert ickedödstecken, 'zombiefiering'.

 

Alemann på däck: exempelvis Mercedes, VW och Audi.

 

Alfabete; kvinnligt behag.

 

Al Goritm: beräkningsverktyg för att prognostisera allt från väntat valfusk till jordens undergång.

 

Alko-rytm; formel för beräkning av intoxikogen ataxi.

 

Allfarvägar: isbrytarfarleder.

 

Allfjong på Skansen; swingalong-format för public service som SVT nyligen har satt i produktion efter en vägledande hovrättsdom om kärlekslivets rätta offentlighet.

 

Allmän röstirätt: råraka med lingon.

 

Alltiallosaurus; jurassisk faktotum.

 

Allusionist; person som ger sken av bildning.

 

Alpakka: felnavigerande ledargås.

 

Alturism; fritidsresande framställt som gynnande resmålet.

 

Alvedon; samlings- men också produktnamn på medicinala trollkonster. Alvernas av kristendomen stadigt minskade inflytande inom läkemedelsgeschäftet återställdes i och med den naturvetenskapliga revolutionen, som tidigt uppenbarade placebons överlägsna verkningsgrad.

 

Amerika-Kista: Silicon Valley.

 

Amfora; postdiligens speciellt inrättad för nyblivna mödrar och deras spenabarn. Jfr mulieribus.

 

Anakorist; körtekniskt sagoväsen.

 

Analyfaktisk chock: överreaktion på obekväm sanning. Kan vara livshotande för personer överkänsliga för insiktsbett.

 

Analytlig: detaljfixerad på ett abstrakt plan.

 

Anammanes; svordomshistoria.

 

Anamnesa; pinsam sjukdomshistoria.

 

Anamnestesi; sövande tråkig sjukdomshistorik.

 

Anamnesti; ut- eller, vanligare, amsaga om skäl för benådning.

 

Anamnestor; vårdapparats doyen.

 

Andemening; åsikt som inhämtas i seans.

 

Andromedar; handjur av Camelus dromedarius som för skrytsamhet fjättrats vid havsnära klippa.

 

Andtruten; näbben.

 

Anfallsårder; plogbill som smitts om till svärd.

 

Animali; svart får/ful ankunge o.dyl.

 

Anlagstavlan; informell annonsplats i Riddarhusets trapphall för medlemmar som vill köpa och/eller sälja förfäder.

 

Anlethe; prosopagnosi, ansiktsblindhet.

 

Annonsens; vilseledande marknadsföring.

 

Anomani; karaktärsfrämmande intresse.

 

Anorek: sjukligt figurnära pälsjacka.

 

Anrikning; förmögenhetstillskott genom släktskapsfördel.

 

Ansichsmask; det som döljer ens rätta jag.

 

Antedaterad: föråldrad på ett sätt som man hade på känn.

 

Antepenultima Thule; hos Saxo namnet på furstedömet Slesvig-Holstein med Gottorp.

 

Antidiotika; det hittilldags enda kända verksamma medlet mot dumhet har alltsedan sin första tillämpning tappat i effekt. Medan gemene man gärna tror att detta beror på en allt klipskare dumhet är de flesta forskare snarare eniga om att förklara fenomenet med en av a. i sig försvagad naturlig motståndskraft ("Schillers paradox").

 

Antigonist; trotsig och självsvåldig kvinna.

 

Antikvarieté; kavalkad av nattståndna skämtsamheter.

 

Anti-occidenter; fria, radikala västerlandskritiker.

 

Antipersbrandt; hygienprodukt (mot svettig bringa) som saluförs i cinematiska miljöer av Ma' Ribbin's Popular Cosmetics.

 

Antroprologi; läran om människans förfäder.

 

Apocalypso: musik varmed det går åt helvete.

 

Appleationsdomstol; högre instans dit IBM och andra konkurrenter kan vända sig för att få sin talan ogillad.

Appleoget; teknikfantast beredd att förneka eller förlåta vilka brister som helst, hellre än att erkänna sig totalt duperad av reklamen.

Ar-bete: kohage lagom stor för att utfodra en dekatomb.

 

Arealistisk; geopolitiskt oromantisk ('jordnära').

 

Armbåga möte; den riksförsamling som fastställde rangordningen inom och mellan stånden.

 

Armbågsbjudning: misantropers förlossningsposition par préférence.

 

Armborst; ståpäls.

 

(den stora) Arméda’n; stort upplagt men vid franska kusten inhiberat spanskt försök att invadera England. Incidenten anses ha varit starkt bidragande i såväl flottans utveckling som i inrättandet av Generalkapitanatets av Det gamla Kastilien kartografiska anstalt.

 

Armode; vederlag för arbete i statlig anställning.

 

Arrestantolund; hundgård.

 

Arriärist: självuppoffrande arbetstagare som tagit till uppgift att täcka och understödja avancerande kolleger. Se även intellektuell sherpa.

 

Arvslott; fideikommissaries arvslott.

 

Asbest; i fornnordisk myt vanlig arbetsmiljörisk i form av t.ex. Fenrisulv eller Midgårdsorm.

 

Asfalt; otaliga gånger.

 

Askultant; komedienn.

 

Askunge; som bollkalle i rökmatch.

 

Asocialdemografi: kartläggning av utanförskap.

 

Astigmatism; det att blott symboliskt underkasta sig Jesu lidande på korset.

 

Astrit; stjärnögdhet.

 

Astrofi; oförmåga att skalda.

 

Astroskopi; det att se sig om i stjärnorna efter (i motsats till att spå i och om räntorna, jfr gastroskopi).

 

Atavlism; kvarlevor av skönhetssträvan i modern konst.

 

Ateism; ödestro.

 

Atlantis; kontinent som bildas om det arktiska istäcket börjar glida neråt i stället för att smälta helt.

 

Atriumklorid; tillsatsämne i antik inomhusbassäng.

 

Attrapphöna; vette.

 

Automate; <eng.> låtsaskompis.

 

Automatkabin: diminutiv klientmanövrerad fotoateljé.

 

Avafani; egennyttig laissez-faire-attityd.

 

Avsigkomma; vansläkt.

 

Avsevärdhet; kulturminne värt en omväg.

 

Avundra; fåfängt försöka förstå hur någon gör.

 

Avvariabel; helt utbytbar dynamisk beräkningsfaktor.

 

Avväpnare; yngling i riddares följe som (till skillnad från väpnaren) gick i diplomatisk lära – med snittar, cocktails och världsvant småprat hade A. att i stridens alla skeden peka på alternativa förhandlingslösningar. A. klipska nog att överleva sin föga avundsvärda lärotid var garanterade höga hovcharger.

 

B-Hållning: den visserligen upprätta men lätt framåtlutade gång som en D-kupa medger.

 

B-postlarna; Jesu distanslärjungar.

 

Bach 1; den klassiska musikens maximala tempo, varöver den blir ohörbar – att passera gudvallen (jfr sfärernas harmoni).

 

Bachs can-cantat (BWV 666); en djärvt experimentell samkomposition av balett och polyfoni, av kritiken mottagen med en svalkande likgiltighet som varit B. länge förnekad. Först det slutande 1800-talets kjolmodeframsteg gav verket dess rätta plats i musikhistorien.

 

Bacillika; tillskott i ICA-koncernens färsprodukter.

 

The Bad Apple: Chicago.

 

Bakeliten: svenska konditorslandslaget.

 

Bakruta; ugnslucka.

 

Balaklavertramp; militärt felsteg.

 

Balkongklåda; pekuniärpsykotisk åkomma i bostadsrättsföreningar.

 

Balkongsarong; sedesamt svept badhandduk.

 

Balsa-zar; vid vägning för lätt funnen potentat.

 

Bamsell; omfångsrik kvinnsperson.

 

Banalskal; tråkig förpackning.

 

Bankfack; byggnadsarbetareförbund.

 

Bankimono; den fjäderlätta börda som vilar silkesmjukt på de mäktiges axlar.

 

Banzaiträd; invasiv urspr. japansk miniatyrträdart som på ett ögonblick kan förinta hela trädgårdar men alltid på bekostnad av sin egen fortlevnad.

 

Bardval; (utövande av) poetisk frihet.

 

Barriärcoach; specialist inom arbetsförmedlingen med uppgift att ge information om och i någon mån vägledning kring de väggar mot vilka arbetssökande stångar sina små huvuden.

 

Barrometer; instrument som utvisar odlingszon, graderad oftast från Låg =ljumfläktade pinjealléer, över Normal =småländsk en- och granbacke, till Hög =taiga. B. är vanlig främst i medelhavsområdet.

 

Bastant; kastratsångerska.

 

Bataljhjon: kanonmat.

 

Batongförort; polisiärt fortfarande kontrollerat område i tätortsperiferi.

 

Becqueforell: Salmo Trutta Tjernobyliensis.

 

Befintlighet: fromleri.

 

Befruktansvärd: snygg.

 

Bejakningsbolag; tjänsteleverantör som genom sina s.k. jäktare efterser att kund bejakar livet i dess fulla potential.

 

Belaruss; ponnyras som Minskar.

 

(Tråkig) belägenhet; hyreskapell i förort.

 

Bemanningsbolag; externtjänsteföretag som ger råg i ryggen åt HR-ansvariga inför anställningsintervju.

 

Beskedlig; meddelsam.

 

Besuttna högfärdens vänner; ideell förening som verkar för att även börsjobbare, ICA-handlare och vanliga svindlare ska kunna kräva sociala försteg framför vanligt folk, på basis av sin bristfälligt taxerade förmögenhet. Föreningen bildades efter ståndsriksdagens upplösning för att ersätta andryg titelsjuka med en mer transparent kvantitativ rangstegsmodell.

 

Bettlahem; den ort som, mitt i julruschen, enligt mammoniterna bevittnade födelsen av den av dem avgudade nasaren, som efter utbildning i sin faders tankesmedja strukturerade upp en ny ideologisk bas på gods, reklam och den osynliga handen och senare drev fram månglarnes flytt från templen till mer ändamålsenliga lokaler.

 

Biabdomenal dockning (starkt vard.); fortplantningsteknik, bättre känd under sitt generiska namn ”missionären”.

 

Bidéermeier: när de småborgerliga folklagren efter napoleonkrigen började utvecklas till en verklig medelklass uppkom den ekonomiska och framförallt estetiska bostadsbubbla som växer än idag. Den utmärks främst av adresshysteri (ofta slarvigt förstått som fokus på ”läge”, men i jämförelse med överklassens boningar är detta förstås alltid ”generat”), (periodiskt) total stilmässig likformighet, samt konstant badrumsrenovering. Namnet kommer av de första, enkelt hållna, ideellt klassicerande badrumsinredningarna i billigt trä, ofta med mögelsvarta detaljer, i sin helhet alltid med bakfall i golv, permeabla tätskikt och utan kvalitetsdokument. Inget finns bevarat.

 

Bihåleinflammation; förortsbrand.

 

Bilbo: garage

 

Bildtning; alltomfattande kunskap som per definition kan innehas av endast en.

 

Biltoga; romersk varuhuskedja som under den slutande republiken saluförde sådant som röster, försvarstal och gladiatorer till billigt pris.

 

Birör; bryggare.

 

Blahamas; överreklamerat turismmål.

 

Blandmissbruk; rusdrycksutspädning.

 

Blasfeminism; förlöjligande av kvinnosaken.

 

Blastfening; odlad fisk.

 

Blomhördhet; perceptiv rubbning som får den drabbade att tolka hörselintryck i ogrundat positiv anda.

 

Blondinosaurie; urtidsreptil som dog ut lite tidigare.

 

Blunddejt; tête-à-tête som kräver självövervinnelse.

 

Blygdegård; lantligt glädjehus.

 

Blygplats; transportnav för personer som ej gärna exponerar sig för t. ex. röntgenfotografering eller kroppsvisitation. Blygresor går utan undantag till destinationer med enkelrum och helpension som ordnats särskilt av och för den amerikanska resebyrån CIA.

 

Boaurea; int. enhet för andelen m2 interiör förgyllning, ersätter boarea som p.g.a. den skenande förmögenhetskoncentrationen har blivit för banalt. B. innefattar ej ädelmetall i bärande konstruktion, s.k. murbracka, eller exteriörförgyllning.

 

Bogeyman; i golfsporten term för dropen som får bägaren att rinna över.

 

Bolare; KK.

 

Bollinnanhav: fartygsburen del av Östersjön.

 

Bolmört; tobak.

 

Bombeji; numera ruinstad i västra Kashmir, utgörande själva brännpunkten i den segdragna gränstvisten mellan Pakistan och Indien.

 

Boostad: stajlad lägenhet.

 

Border Line; passagerarrederi i monopolställning på den transstyxala trafiken (senare undersökningar har bekräftat Schliemanns vederläggning av den acheroniska teorin), vars betydelse för den teknologiska utvecklingen svårligen kan överskattas. Inflytandet sträcker sig från sådant som maskindrift och stålkonstruktion inom skeppsbyggnadskonsten till kampanjer för kremering som ersättning för inhumationer; ett djärvt försök att koppla obolen till dollarn avvärjdes av R. Nixon. Då rederiet nu har att frakta 62 000 000 passagerare per år (150 000/dag) har man nedlagt betydande sponsringsbelopp på sådant som fredsarbete, medicinsk forskning, palliativ vård, utveckling och distribution av tv-spel och annat som anses kunna hejda eller åtminstone bromsa tillströmningen. De stora förhoppningar som knöts till rymdprogrammen synes emellertid huvudsakligen stäckta.

 

Boreik; romantiserande om den kalla årstiden.

 

Botoxe; offer på det skönhetsideala altaret.

 

Boulevard: saltimboccia.

 

Bracksen och saltlake; insjöfiskar som förirrat sig ut i Öster- respektive Nordsjön.

 

Brahmanodepressiv; betecknar en våldsamt bipolär pendling mellan orimligt hög och låg självuppfattning, i ena stunden en gudomlig übermensch och i andra av födsel och ohejdad vana en hjälplös paria. B. åsamkar tveklöst stort lidande för både patient och omgivning.

 

Brakteater; enklare folklustspel vari högljutt ådagalagd flatulens utgör det förnämsta uttrycksmedlet.

 

Braljera (äv. braillera): håna omgivningen blint och urskillningslöst.

 

Brandtrappist: tystnadsbunden munk som vid inträffad eldsvåda är både fri och nödd att vidarebefordra meddelandet "elden är lös".

 

Brasklapp; ynnestbevis mot servitris.

 

Bred-Agne; kusin till vikingafursten Rollo, hertig av Normandie, och fransk länstagare bredvid denne.

 

Bredsot; degenerativ sjukdom som enligt t.f. docenten i experimentell anatomi Erik Axel Smalfeldt skulle yttra sig i överdriven axelbredd och bristande konfliktlösningsflexibilitet. Å det bryskaste kritiserat framför allt av Olga Smert Slofochem, chefläkare för det fredsälskande sovjetiska folkets brottningslandslag, förde begreppet en räddhågset tynande tillvaro även på sin heminstitution i Uppsala, där det småningom tillsammans med denna förpassades in i glömskan.

 

Bredvidunder; odjur (fam. Predatorposition) som är obehagligt nära.

 

Briljansskogen: Stockholms universitet tillhörig rekreationsyta.

 

Brofink; felande länk mellan dinosaurie och fågel.

 

Broille, Ludolf; fjäderfäuppfödare (1802-1845). B. har gett namn åt ett system som hjälper blinda hönor att hitta korn, kortfattat genom att uppfödaren helt enkelt inte sätter punkt för utfodringen förrän så har skett (arbete i "punktskift").

 

Brolle den yngre; uppsalakonung som av Bagge lagman med orden ”annorlunda bli nu Svea konungars sinnelag, om de allmogen lika måste” korades på Idola ting vid ett efter Snorre berömt uppträde mellan B. och de övriga pretendenterna Bjorn at Bänni, Agnethyr och Afrid. Bröderna Weibull kunde 1897 övertygande visa att ”konungavalet” var ett jippo för att sälja löpstenar, vars kvalitet drastiskt sjunker vid denna tid.

 

Brudgummi: pessar.

 

Brutta; kvinna som föredrar torr champagne.

 

Bruttopräktighet; mått på samvetes rymlighet utan hänsyn tagen till lastkapaciteten. SI-enheten för B. är kubikpetimeter.

 

Bråmogen; straffmyndig.

 

Bränner passet; klassisk infallsport i Schengen för migranter med diskutabla asylskäl.

 

Bucefalit; tjurskallighet.

 

Bukarrest; förstoppning.

 

Bullimi; 1. mundiarré 2. kräksjuka.

 

Burkiniayatollen: ögrupp och semesterparadis i Persiska viken, tillika det heltäckande badmodets födelseort.

 

Burspråk; kåkslang.

 

Busfil; egentligen det körfält som är längst till vänster i färdriktningen, men nu en svävande etikett på det godtyckligt avgränsade utrymme som bildårar reserverar för sig och sina egna tolkningar av TF.

 

Busso continuo; trafikbuller.

 

Byggdrasil; i fornnordisk mytologi träd (ek) som när örnen har landat av asarna kan begagnas för renoveringsändamål.

 

Bymoln; luftföroreningar över bebyggelseförtätning.

 

Böneglidning; inom nationalekonumeniken använt begrepp för differensen mellan barns och vuxnares drömmar.

 

Bövle; (välbehövligt) förskönande omskrivning för Gävle.

 

Calltrast; fågel som härmar mobilringsignal.

 

Canosseri; pudlande som framgångsstrategi.

 

Cappuccinomunkar; kaffebröder.

 

Catoan; reaktionär.

 

Celebral pares: oförmåga att glädjas.

 

Celibåt; ensamseglares farkost.

 

Cellsam; alltför välbekant.

 

Cellulitulosa; fettvävnad.

 

Centrefug; tillflyktsort i orkanens öga.

 

Centropedalkraften; bristfälligt förklarat fenomen som får motorburen ungdom ( ) att varva som mest i tätbebyggda områden.

 

Champagnegaloppen; gatlopp för nyvordna internatskolegossar. Traditionens ovedersägligt uppenbara samhällsnytta har hittills fredat den från nyliga angrepp från debattissor som icke synas vilja inse att fäderneslandet är omgivet av fiender, eller ens att c. är helt ofarligt då de äldre kamraterna tidigt bibringas djupa insikter i sabrering.

 

Charkov; stad i ö. Ukraina där enheter ur tyska Wurstmacht våren 1943 gjorde slarvsylta på Röda armén.

 

Charmagäddon; wobbler.

 

Checkonomi; hushållning enligt procrastinativa principer.

 

Cheffield; eng. grevskap, känt främst som trakten där tevekockarna samlar sina fräschaste primörer.

 

Chésk; ikoniskt revolutionär.

 

Chevalesk; attributivt framstående (man).

 

Chican; elegant förolämpning.

 

Chiwah-wah-pedal; tonmodulator för akustisk gitarr.

 

Chokladd; rester av chokladätande.

 

Cirkalärskrivelse; publikation ur Skolverkets råd och föreskrifter.

 

Cirrhosmoln; skrumpleverepidemi.

 

Citadel; befästningsverksdetalj.

 

Colt-åldern; i C.: mogen för vapenlek. Synonymen yxmyndig anses numera föråldrad.

 

Con klave; stokastisk metod för att utse ny påve.

 

Crastibia; lårbenshals.

 

Cumberbandsås: karamellfärgsatt tillbehör till kött eller fisk som serveras vid smokingmiddag för att bespara gästerna pinsamma intermezzon.

 

Cumuloskopi; lättjefullt empirisk molnmorfologi.

 

Curare; bolag i Carema-koncernen som, namnet till trots, inriktat sig mot palliativ snarare än kurativ vård. C. marknadsför ”den ultimata vårdupplevelsen” till minsta (och framförallt kortast) möjliga lidande; verksamheten uppvisar år efter år branschens högsta kundgenomströmningshastighet. Bolagets framgångsrecept är en väl bevarad hemlighet.

 

Cykelslang; jonne, hoj.

 

Dadaist; jasägare.

 

Dagsedel: tusenlapp.

 

Daltkoma: existentiell apati som resultat av överdrivet curlande. Hos barn räknas detta som bevis på misshandel, men uppträder oftare hos vuxna p.g.a. myndighetsåtgärd.

 

Dandyred; stockholmsförort merendels bebodd av människor besvärade av välstånd. Särskilt yngre drabbas av en blaserad mattighet i tal och åtbörd.

 

Dansbandsångare: Silja Symphony.

 

Dansk skallighet; fysiskt konfrontativ aggressivitet.

 

Darcjeanne; vinflakong som rymmer en jungfru.

 

Darcyssist; skådespelare som är skicklig eller inbilsk nog att acceptera roll i Austen-drama e. dyl.

 

Dateboard; större och bekvämare inredd skateboard.

 

Decimäter; person med legär syn på noggrannhet.

 

Decinfektion: tioprocentig smittorisk.

 

Decollage; efesisk urringning.

 

Defektorium; klosterklosett.

 

Deflorett; (fin) lem.

 

Deindecentenniell; om överdrivet kindpussande person.

 

Dejlig; ljuv som en mjölkpiga (?).

 

Delfinansiär; orakelkund.

 

Delikatalysator; smakförstärkare.

 

Delirium clemens; jagförsvagning som yttrar sig i förlåtelse av gamla oförrätter.

 

Demensa; ideell intresseförening för människor som har varit, eller ansett sig vara, översnittligt intelligenta. Sådant som syfte, styrning och medlemsmatrikel är mycket svårtolkat.

 

Demonstration; hjältes civilisationsåtgärd i utmarker, t.ex. S:t Örjans och Beowulfs respektive göranden och låtanden gentemot drake och Hrengest.

 

Den blå lakunen; spekulativt sentimentalt ungdomsäventyr om en gosse och ett flickebarn som under flera år övergivna i ett bibliotek läser sig fram till insikt och mognad. Pekoralet utspelar sig i fullständig kyskhet och har därför i alla tider berett sina läsare den största besvikelse, samtidigt som dess utlåningstal anses bevisa att man tror vad man vill.

 

"Den icke-professionella skolan": titeln på det utredningsbetänkande om vidareavveckling av den icke-konfessionella skolan som en enig parlamentarisk kommitté, efter en noggrann prövning pro och kontra, där svenskt utbildningsväsendes totala brist på kunskapstraditioner och dito ambitioner fällde utslaget, lade fram för Utbildningsdepartemmentet våren 2015. Förslaget drogs dock sedermera tillbaka efter att en uppmärksam tjänsteman i utbildningsutskottet noterat att dess högtravande parodi på kanslisvenska inte (låt vara med knappast möjliga marginal) uppfyllde sitt eget oläsbarhetskrav.

 

Den lärorika evolutionen: föreställningen om historiens ständiga framåtskridande genom "trial and error".

 

Dendrocefalit; träskallighet.

 

Derangerbangård; vinterkaotisk uppställnings- och hopkopplingsplats för järnvägsvagnar.

 

Deriwhat?-handel; så sofistikerad yttring av den högre praktiska ekonomin att inte ens dess utövare begriper den.

 

Dermapa: Michael Jackson.

 

Determinal; ödesbestämd slutpunkt.

 

Diakritonym; piktografiskt meningsbärande teckenkonstellation i nutida text.

 

Diasporádiska (skurar); väldigt spridda (regnskurar).

 

Diffundersam: tankspritt tankfull.

 

DiLeva i endräkt; flumma omkring i one-piece.

 

Dilletant; kvinna som inte vet vad hon pratar om.

 

Dioskurtant; Kvastor eller Polish.

 

Disembargo: ilandstigningsförbud.

 

Diskantor; klerikalt knuten klaviatör som onödigtvis uppehåller sig i övre frekvensregister. Kunde (för att ha förmedlat en orättvist ljus bild av hinsideslivet) förr straffas med bastonad.

 

Diskhodans: reaktion på diskbänksrealism.

 

Dissidensitet; populationslojalitivt viktat volymmått.

 

Distanskloss: fjärr-nära.

 

Divan; amningshabil.

 

Dobbelparkering; varaktigt stannande av (motor)fordon i kommun med upphandlad privat parkeringsövervakning.

 

Dodekadans; höggradigt [12!] sedeslös ringlek utförd iförd endast ägrett, epåletter och knätofsar.

 

Drakhyvel; ladyshave.

 

Dravelin; faktiskt undermåligt mentalt försvar mot yttre påverkan.

 

Dreyfussering; politiskt motiverad vägran att offentliggöra text.

 

Dricksgäldskontoret; statlig myndighet som har att pocka på monetär erkänsla för samhällsservice.

 

Dryadhd; skogstokighet.

 

Dryid; skogsmulla, se detta ord.

 

Dråpp; medicinsk dödshjälp.

 

Drängkammarblick: lystet ögonkast.

 

Dränka; kvinna vars man ”halkat” i badkaret.

 

Dumbasun; vuvuzela.

 

Durkslag; teak.

 

Duschdräperi; hitchcockskt underhållningsvåld.

 

Dvärja; parerdolk.

 

Dygnsur; kronometer med tjugufyratimmarsvisning.

 

Dyrokrati; förvaltningsapparat med så labyrintiskt vindlande beslutsgångar att landets dyraste näringsställe kan identiferas som det billigaste alternativet för personalfesten.

 

Dyskaloni; hämning av förmågan att förstå och uttrycka proportionalitet, särskilt estetiskt.

 

Därbärge; marginaliserad boendeform.

 

Echelongör; utläggning som tröttar genom oändliga utvikningar.

 

Ediktatur; land som med lag är byggt.

 

EbbaGröns bank; kreditinstitut vars måttligt bärande affärsidé var att medelst rena skamgrepp på kundkretsen söka åvägabringa ett nettoinflöde av s.k. punk-kulor i rörelsen.

 

Egalitetsprincipen; förvaltningsrättslig grundsats som stadgar att tjänsteman som kan visas ha varit likgiltig vid ärendes öppnande ej kan lastas för fel eller försummelse i dess handläggning.

 

Egenmäktigt förklarande: "mansplaining". Att t.ex. fylla i poängen i annans skämt eller till och med bidra med egna inpass kan räknas som e. Att på eget bevåg söka återta sitt tolkningsföreträde är ett brott straffbart med böter eller fängelse.

 

Egenpräktigt förfarande: att kommentera eller korrigera annnas klädsel, resvanor, städhygien etc.

 

Ekivokal (litt.); lång vokal följd av h.

 

Eklativ; utfästelsekasus.

 

E: :furufnatts stapelföda.

 

Ekumanick; interkonfessionellt översättningsverktyg.

 

E-bola: cybersexuellt överförbar sjukdom.

 

Elegantiasis; sjukligt överdriven omsorg om den egna uppenbarelsen.

 

E-lak; om smädare som kommunicerar elektroniskt.

 

El-Allergi; (kliande) utslag av anti-sionism. Jfr Pan-Amnesi.

 

Elliptik; läran om cirkelresonemang samt dessas byggnad och användning.

 

Emissionär: diesellobbyist. (Kommissionär: hög EU-tjänsteman med välkomnande inställning till e.)

 

Empiripiri: experimentellt konstaterbar kryddstarkhet.

 

Encourage; umgänge i vilket kan samlas nog mod att leva offentligt.

 

Entusikiasmera; (försöksvis) uppmuntra med retorisk korsställning.

 

Enviss; ensamt övertygad om det rätta i sin sak.

 

E-piskopal; elektronisk S/M-brevvän.

 

Equuidistans; hästlängd.

 

Eskulappverk; medicinsk felbehandling.

 

Espadriljär; funktionär som inför tjurfäktning hetsar djuret till ursinne genom att oupphörligen och med verbala otidigheter daska det på mulen med en sandal. Matadoren har sedan bara att stå i vägen för e.

 

Esplanadress; fördelaktigt läge.

 

Etniska våldsamheter; seismisk aktivitet i södra Italien.

 

Etruskväder: sommarregn.

 

Ettling; förstfödd.

 

EU-migrän: social misär som nästan definitionsmässigt är någon annans än Rumäniens huvudvärk.

 

Evolens; vilja att förväxla utveckling med förbättring.

 

Excessess; tautologiskt eller oriktigt genitivmärke, t.ex. brott[s]mål.

 

Exekutionstitel: "Mäster"

 

Exerciss-dur; den vanligaste tonarten för militär marsch, följd av Kyrass-dur och A-bomb-moll.

 

Exkommunicado; (försatt i) tillstånd av bannlysning.

 

Exkremering; begravning i gödselstack (sannolikt brott mot griftefriden).

 

Exorcis; i utbildningen till frälsningssoldat ingående moment.

 

Exportis; brain drain.

 

Extarsia; hyvelspån.

 

Faceit: svarsmall som obevekligt inpräntar ens oduglighet.

 

Fadervördare; polokrage.

 

Fadäs: fordom portugisisk hovdans, ökänd för att vara näranog omöjlig att bemästra; de flesta försök slutade ovillkorligen med att man drattade på ändan. Till hovet i Paris spred sig dansarten under benämningen "faux pas".

 

Fajitas; brottas i texas-mexikansk stil.

 

Falköping: red light district.

 

Fallossemang; impotens.

 

Falskpynteri; det brottsliga bruket av oäkta betalningsmedel.

 

Famnant; kramig.

 

Fanskap; försvarssamarbete.

 

Fantasifoster: önskebarn.

 

Fantasmagorafobi; irrationell skräck för drömsyn på torg.

 

Fara i pröjsmål (penniculum in mora); omedelbart överhängande likviditetskris.

 

Fastskrift; (vetenskaplig) antologi som jubilar får sig tillägnad av dem som inte bjöds på festen.

 

Feberrik kost; förskolemat.

 

Fegstel: (idr.) förlamad av skräck inför motståndarlaget.

 

Fennomenal: finsk på ett bra sätt.

 

Ferrari Testosterossa: it. sportbil i det övre prissegmentet, vars motorprestanda och visuella uttryck syftar till att kompensera för vissa upplevda anatomiska tillkortakommanden.

 

Fideikommissurkund: köpare av schweiziska kvalitetskronometrar (”you never actually own a Patek Philippe, you merely look after it for the next generation”).

 

Fikadeller; kokta vetebullar.

 

Fiktor; imaginärt antagen premiss.

 

Filateist: en som förnekar Sonen, men inte Fadern eller Den helige ande.

 

Filigran; folksnideskonst.

 

Filmstjärna; högavlönad fotbollsspelare.

 

Fineast; eftertextlig liebhaber.

 

Fingeravtryck; det unikt individuella mönster som planteras på t.ex. brottsplats för att snärja en viss person, ofta annan än faktisk förövare. Alla former av bevis kan teoretiskt fingeras på liknande sätt, men det hela anses inom rättsväsendet som onödigt att gräva ner sig i, bl.a. p.g.a. den juridiska rundgång som skulle bli följden.

 

Finkel; steget under grovhångel.

 

Finmentorik; råd på detaljnivå, ssk i informellt hierarkiska relationer ssm mor/svärdotter.

 

Finvandrare; välkommet befolkningstillskott.

 

Finnlir; grovhuggen metodik.

 

Firrbloss; fisk som vet att den snart är rökt.

 

Fisk; fientlig.

 

Fixa bidéer: en till besatthet gränsande upptagenhet av tankar på att förebygga eller i förekommande fall åtgärda läckande sanitetsporslin.

 

Fjantigone; antik springidörrarnatragedi.

 

Fjunibacken; Fryshuset.

 

Fjärril; vindskapande flygfä i populär kaosteori.

 

Flaggpest; vävnekrotisk åkomma i nationsflagga o.dyl., sig yttrandes i främst blekning och sönderfall. Vice häradsheraldikern Teopold Plåtsköld har i en omstridd avhandling hävdat att dessa vore symptom möjliga att genom bristande aktning framkalla också psykosomatiskt, ehuru givetvis blott i teori.

 

Flandera; nöjespatrullera skyttegrav.

 

Flanellant; mindre hängiven självgisslare.

 

Flaxibilitet; beredskap för lyckliga tillfälligheter.

 

Flodapelsin; citrusfrukt som dräller hur försiktigt man än öppnar och äter.

 

Flodrät; något riktigare beteckning på horisontalitet än vågrät.

 

Fluxibilitet; plötslighetsberedskap.

 

Flyhörd; socialt snabbtänkt.

 

Flyktingsrätt; migrationsdomstol.

 

Flytotyg; korkodil.

 

Flådvin; flasktappad rusdryck.

 

Flöjtnant; grad lägre än klappten och tamburmajor men högre än fenderik.

 

Fnoskel; åldersspecifik kliché.

 

Foibi; irrationell skräck för det rationella.

 

Foie grace; donerat organ, ”lever på nåder”. Jfr newre.

 

Folk i jemen; al-moge.

 

Formalin: F., CH2O, är ett aromantiskt kolväte som framställs industriellt, men även förekommer fritt i naturen i blodomloppet hos bl.a. stofiler, perukstockar, paragrafryttare, skrivbordsgeneraler och byråkrater. I lägre koncentrationer utövar F. vanligen ej annat än en mild påverkan på själsförmögenheterna i form av stegrad formell i kombination med nedsatt emotionell kontakt, men kan i högre koncentrationer ge upphov till nackstyv- och stelbenhet (s.k. formalism).

 

Fortbildning: googlande.

 

Forskare; ursprungligen substantiv, på grund av rådande epistemologisk kris blivet komparerande adjektiv (jag är forskare än du).

 

Fotnotorisk (brottsling); (person) som har randanmärkning i belastningsregistret.

 

Fotogenisk; lättantändlig.

 

Fotomodell; George Noel Gordon, Lord Byron.

 

Fracktal: så högtidlig oration att rösten bryts.

 

Frakturstil; typsnitt för text som i performativ mening är ett brott.

 

(Das) Fraterland; efter en kortare prövotid slopad benämning på Det tredje riket.

 

Fredagsmys; homofili eller övrig kärlek av mer tvång än vilja.

 

Freds pipa; i dagligt tal namn på en standardfras som när duellerandet började skötas med handeldvapen var det kavaljersmässiga svaret på även den vänligaste hälsning: Det kan vi väl reda ut i morgon bitti, över en pipa eller två? (Härlett till den skotske parlamentsledamoten Frederick MacHoo.) Den framstående genusforskaren prof. Babben Babelsdotter har pekat på en möjlig inverkan härav vid den amerikanska kolonisationsprocessen.

 

Frenezia (La Schizzoissima Repubblica di F.); it. stad vid Adriatiska havet, espressons ursprungsort.

 

Freskekörka: Sixtinska kapellet.

 

Friare; nämligen än den som redan fått ja.

 

Frillofridslagstiftningen; författningssamling ägnad att stärka prostituerades rätt, bl.a. genom att kriminalisera utnyttjandet av sådanas tjänster. Brott mot F. har administrativt samlats under Skökobrottsmyndigheten.

 

Fritös; ungmö.

 

Frukostén, Börje; sv. kanteramiral (f. 1962), central men ovetande aktör i ubåtsjaktsdramatiken under hösten 2014. Enligt Försvarsdepartementet närstående källor hade F. som marintaktiskt ansvarig under sensommaren föreslagit användandet av ett medium i ubåtsjakt, detta då denna senare i hans mening i allo påminde om en spökjakt (bevisbristen, den undertryckta övertygelsen, de naturliga förklaringarna, de suddiga bilderna etc.), men råkat fördela sitt förslag från en smartphone som rättade hans ordval till media. I huvudet strax därpå träffad av ett rundhult var F. sedan oförmögen att förstå och förhindra att den svenska insatsledningen i skarpt läge lades i händerna på informationsavdelningen, som opassligt nog styrdes av en f.d. manusförfattare från SVT. Avdelningen har sedan, in corpore, fått medalj ur Konungens hand för sin skicklighet med episodisk struktur, berättarekonomi, karaktärsbyggnad och s.k. cliffhangers, men samtidigt från annat håll kritiserats för oförmåga att konstruera ordentliga slut.

 

Frälsningslegionen; elitförband inom Frälsningsarmén med uppgift att ta sig an de svåraste fallen av bidragsvägran. F. har vunnit internationellt erkännande för sina ogenèvekonventionella metoder.

 

Fräntimmer; grollpacka.

 

Fucktotum; tonårssturig attityd.

 

Fuling; huliganstyrka bortom BRIS som genererar varning i väderutsikt; fuling betecknar intervallet 13,9 - 17,1 år (hela vägmärken svajar, spottloskor växer till vågberg, man går ej frivilligt emot den), styv f. 17,2 – 20,7 (allt i eftergivligt material bryts loss, besvärligt att gå i närheten), samt hård f. 20,8 – 24,4 (skador på hus, allt som inte är fastgjutet försvinner), varöver huliganen betecknas som halvt enorm.

 

Fullifani; busighet.

 

Fyrmaran; snabbseglande fyrskepp.

 

Fårell; ädelfisk som smakar kofta.

 

Färskost; t.ex. råbiff.

 

Följetong; travspelmark.

 

Föraktar; <hist.> midskepps på en Visby-kogg.

 

Fördragsammet: teaterridå.

 

Förfler; multipelt personlig.

 

Förintifadan; den övervinnerliga armadan.

 

Förskolastik; den intrikata tankebyggnad som ligger till grund för intagning, personaladministration, karantänbestämmelser, ledighetsberäkning etc. i kommunal barnomsorg. F. indexeras årligen mot SKL:s skattning av det antal barn som ryms på ett knappnålshuvud.

 

Försummer; siren som varnar för moraliskt tillkortakommande.

 

Föröksdjur: avelssto.

 

Galejdoskop; mingelbilder.

 

Galejslav; festprisse som aldrig vet att gå hem i tid.

 

Gallimativ vård; vård i livets slutskede genom högläsning ur denna ordlista och andra pajaskonster. Miljöpartiet drev frågan om gallimativ vård hårt i valrörelsen 2010.

 

Gallipolis; regeringstjänsteman som har att avstyra vidlyftigare statskonst i hat trick-genren, särskilt i ofred.

 

Gallisk espri: melankolisk eller kolerisk kvickhet.

 

Ganskningsnämnden för radio och TV; statlig myndighet som har att kontrollera att programinnehållet är lagom. Ansvarig utgivare som brister i maklighet eller gör sig skyldig till partyskhet kan fråntas sin TV-licens.

 

Gasellföretag; rovkapitalisters byte.

 

Gehennafärgat; illröd hårfärg.

 

Genast; biologistisk entusiast.

 

Gendarc; hirdman hos Jungfrun av Orléans.

 

Genomarbetad; muterad.

 

Genrep: längre DNA-sträng.

 

Geologi; grottbostad.

 

Gerontologi; läran om smärtförnimmelsers upphov och innersta väsen.

 

Gertattack: "Äntligen!"

 

Gesäll; lyckligt givmild.

 

ta Gueule, Charles: fransk politiker och demagog (1890-1970). G. - frukten av en tillfällig förbindelse mellan en fiskmånglerska från Marseille och en borstbindare från Pute-la-Salope - gick i unga år till sjöss, där han fick sin grundläggande retoriska skolning inom den franska handelsflottan. Efter några lyckliga år som kringresande svavelpredikant i den savonarolanska traditionen, gjorde G. sitt inträde i politikens värld genom framgången i borgmästarvalet i Paris 1921. Av satirpressen snart korad "Merde de Paris" gjorde han i denna befattning betydande insatser för att vulgarisera det politiska samtalet under mellankrigstiden. G:s politiska stjärna nådde emellertid sitt zenit genom hans seger över marskalk Putain i kampen om den vichyfranska presidentposten 1942; hans dygnslånga "roast" av den senare förskaffade honom allmänt erkännande som sin tids främste förnyare av det franska språkets flora av invektiv. I modern tid anses G:s föredöme ha banat väg för Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet 2016. Presidenterna G. och Putain är dock i skrivande stund (november 2016) de enda innehavarna av ämbetet som rent bokstavligt talat har svurit presidenteden.

 

Givvild; iklädd för stora spenderbyxor.

 

Glosögd; ordmärkningsförfaren.

 

Gluntenintolerans; kulturskymning av rent lundensiska mått.

 

Gniding; i fornnordisk rätt den som bedrar i sin egen ätt.

 

Gobelängd; bildvävnadsvåd.

 

Go’gubbik; göteborgslynne.

 

Golgatavandring: dödsmarsch som tog sin början vid tredje hanegället.

 

Gosedur; tonart för tryckare.

 

Gransämja; julefrid.

 

Granulogi; detaljkunskap.

 

Gratificera; befästa avtal med muta.

 

Gravvalvvar; Kerberos.

 

Grisbukten: knorren.

 

Grundnötning; vanemässig grundstötning.

 

Grymtoxin; mysk.

 

Gryningsrädsla; ljusskygga marknadselements fruktan för konkurrensmyndigheterna.

 

Grådnad; utebliven blodtillströmning till falskt blygsams ansikte.

 

Gråson: annan benämning på gråsuggan, som framhäver artens särställning i gränslandet mellan klasserna insekter och däggdjur.

 

Gräddhäng; näringsställe där höginkomsttagare träffar sin narkotikaleverantör.

 

Grötmyndling; fordom gosse eller flicka som anförtroddes storbonde (med småpåves självuppfattning) för såväl andlig som lekamlig spis.

 

Gulagsoppa: utspädd buljong.

 

Gulaschpatron: ammunition till dito kanon.

 

Gullfibers resor; dokumentärt allegorisk barnsatir om lilleputtpartiklar och deras äventyr i människokroppen.

 

Gullna; bli vackrare med åren.

 

Guttorala läten; norska.

 

Gymnazist; personlig tränare.

 

Gynnekologi; miljöaktivism.

 

Gåbortkostym: träfrack.

 

Gångvält; barnvagn i trottoartrafik. (Också radhusrommel men då främst om förare.)

 

Gårdager; kvardröjande skymningsljus från kvällen före.

 

Gärningsmannaproful; fysiognomisk fantombild.

 

Gärningsmannastofil: gentlemannatjuv.

 

Hackspets; trädlevande fågelhund.

 

Hairbag; bilutrustningsdetalj som vid kollision ska bevara frisyren.

 

Halvblodscyniker; bekännare till åsikter av typen ”den enda goda mestisen är en död mestis”.

 

Han-, hon- och henkineser; den indelning i 'personkategorier' som vi till all lycka slipper konfronteras med i rapporteringen från Mittens rike.

 

Handelsman; kotlettfrilla.

 

Hariman; räddhågsen mörkrets furste.

 

Harmyntios; herdegosse som älskades av den närboende nymfen Lespe. Praktiskt lagda som de båda var, lyckades det dem att leva lyckligt i alla sina dagar och dö utan att förvandlas till vare sig djur, växtlighet eller källor. Historien förbigås med tystnad av Ovidius.

 

Harmövningar; med sitt-opps och tviathlon vanlig träningsform för trendmedvetna som vill hålla sig lättkränkta. Försök att organisera sporten har hittills strandat i själva organisationsfasen, då det har visat sig omöjligt att avgöra om man fortfarande diskuterar regler och villkor eller om tävlingen faktiskt har börjat.

 

Haschtagg: joint.

 

Hastverksam; nödtvungen ombildning om yrkesarbetande personer.

 

Hatrick, S:t; helgonförklarad missionär i den angloiriska kulturkretsen som enligt legenden kunde bota sjuka, vända missväxt och resa döda från graven i en enda handvändning, full som ett fat.

 

Haubitat; skjutfält.

 

Havlida: drunkna.

 

Hedersjakt; (mycket) rysk militär hedersbetygelse åt utländska dignitärer (såsom nyutkorade statsministrar) på dessas eget territorium. H. är märkligt nog genant i första hand för den hedrade parten.

 

Hegel, Erik Göransson; svensk kyrkoman, krönikör (1399-1434). Framsade vid concealiet i Basel som sin mening att historien kanske snarare ginge åt fel håll, en med moseböckerna som grund i sig icke helt förgriplig tes men av H. osmidigt ordklädd, med jämförelser anställda mellan kyrkofäderna och hans på mötet närvarande kollegor och påpekandet att arvsynden visserligen vore tung att bära men att man ju då lika gärna kunde göra det bästa av rådande förhållanden och passa på att med stöd av valda delar ur I Kor. 13 söka något bättre ombona denna jämmerdalen. Den lika rappt exkommunicerade som långsamt avrättade H. styckades slutligen, varefter enligt tidens sed inget av slaktkroppen gick till spillo utan brändes på stänger, androm till skräck och varnagel och sig själv till uppbyggelse. Processen anses ha starkt bidragit till den påfallande enighet som utmärkte återstoden av agendans genomtröskning.

 

Hegemonopol; kombinerat ekonomisk och militär dominans.

 

Hejaklick; diminutiv supporterskara.

 

Hejdare; passagerarfartygs embarkeringsanordning till 1:a klass.

 

Helikopter; egyptiskt kristna som i hemlighet fortfarande är soldyrkare.

 

Helvete; dinkelmjöl.

 

Hemma-hosor: mysbyxor.

 

Hemtidighet; oartighet mot värd.

 

Hen håle; en djävul i tiden.

 

Herpetisk tillslutning: terrarism.

 

Herrn Hutare; tanternas öknamn på Farbror Blå.

 

Hesfredriksk; förutsägbart men olycksbådande högljudd (efter Fredrik I (av Hessen)).

 

Hihistorievetenskap; den forskningsinriktning som ser historien som ett enda långt slapsticknummer.

 

Hipolog; trendvetare.

 

Hippokrit; skendemokrat.

 

Hippokritiker; en som skådar given häst i munnen.

 

Hjonisera; ruinera.

 

Hjordnöt: ko (bos iocus).

 

Hobby: fiktiv tätort med en befylkning ej överstigande 1 000 inv.

 

Hochiminhid; i FNL-retoriken, den Nya Människa som vid den Nya Tidens inbrott komme att uppfylla jorden.

 

Hoj polloj; den cyklande massan (Nietzsches Die wheelen, die Allzuwheelen).

 

Hokifrilla; marin konkubin.

 

Homesmiling; framställande av familj som välintegrerad inför gäst.

 

Homo ludens ludens (människan som leker att hon leker); den felande länken mellan H. habilis och H. sapiens, som, försjunken i existentiella grubblerier över sin roll i världen och verbens modalitet, alldeles glömde bort att fortplanta sig.

 

Hortognomi; trädgårdstomtelära.

 

Hortoped; arborist som efter genomgången specialistutbildning är behörig att beskära, ympa och behandla stormskador på hela eller delar av träd och buskar.

 

Hospis (äv. hispis); psykiatrisk dagverksamhet.

 

Hovdam; sto.

 

Hrmeneutik: tolkning av ickeverbala fonem och morfem som harklingar o. dyl.

 

Huckleri; kvinnligt hipsteri, med den typiskt trendsäkra trendprotesten.

 

Hugsvala: ett tvärvetenskapligt forskarlag av religionshistoriker, taxonomer och ornitologer vid Columbia University i Paloma Beach har slagit fast att Munins wingmate i själva verket utgör en alldeles egen art inom familjen Hirundinidae.

 

Humanist: någon som i motsättning till en kvantitativt vetenskaplig världsåskådning närmar sig verkligheten med endast en vag aning om orsak och verkan. Det finns tyvärr ingen logiskt giltig metod att objektivt värdera de olika synsätten.

 

Humiddagsbjudning; rain check.

 

Humidsommarfirande; nordiskt högtidlighållande av regnperiodens klimax.

 

Hundhavandefel; brott mot kopplingstvång, renhållningsstadga eller vanligt folkvett.

 

Hundrasex; bitch.

 

Hundturk; sauna för fyrfota fauna.

 

Hursar?: (ofrivilligt) ohörsam kavallerist.

 

Huskorsfästelse; äktenskaps ingående. Jfr häktenskap.

 

Hustrulig; matrimoniellt missnöjd.

 

Hutbildning; vett och etikett.

 

Huttjänt; tillrättavisad bortom arbetsför punkt.

 

Huttrasju; av kyla föranlett kärleksbevis.

 

Huvudbonad; inredd till mangårdsbyggnad.

 

Hybris: smekande ljum sunnanvind.

 

Hydralik; Herakles’ andra stordåd.

 

Hyperkondrisk: inbillningsfrisk.

 

Hågtryck; dominerande atmosfäriskt fenomen i bistert intellektuellt klimat.

 

Hånfull; berusad till den grad att man bepikas.

 

Häktenskap; förlovning.

 

Händelse; odödligt konstverk som kombinerar genialitet med popularitet genom att inte vara fotat i självändamålslig provokation.

 

Hängelse; dödscell.

 

Hängmatt; färdig för bingen.

 

Hängränna; nu vanlig fasaddetalj å nedre Manhattans finanskvarter, där anbragt för att minska trafikstörningarna under de allt tätare och djupare baisse-perioderna. Efter protester har också här och var s.k. stuprör uppsatts för puristerna.

 

Häradsbetecknare; <åld.> åsättare av länsbokstav.

 

Härmafrodidioti; (kraftigt överdriven) benägenhet hos personer av kaukasisk proveniens att lägga sig till med subsahariska manér och uttrycksmedel, [syn.] ebonigoneri.

 

Härskaren; den tunna men tillräckliga isskorpa som genom Guds försyn bar de segrande svenska vapnen över Bälten vintern 1658. Jfr 2 Mos 13:17 - 14:29.

 

Högmodet: haute couturen.

 

Högtrava: bokstap(p)la.

 

Hörfil; muntlig men ändå kännbar uppsträckning.

 

Ibiriska halvön; projekt att med landfyllnad förena Irland med kontinenten, för att sålunda fjärma sig från engelsmännen utan att för den skull behöva frottera sig med fransmän.

 

"Den icke-professionella skolan": titeln på det utredningsbetänkande om vidareavveckling av den icke-konfessionella skolan som en enig parlamentarisk kommitté, efter en noggrann prövning pro och kontra, där svenskt utbildningsväsendes totala brist på kunskapstraditioner och dito ambitioner fällde utslaget, lade fram för Utbildningsdepartemmentet våren 2015. Förslaget drogs dock sedermera tillbaka efter att en uppmärksam tjänsteman i utbildningsutskottet noterat att dess högtravande parodi på kanslisvenska inte (låt vara med knappast möjliga marginal) uppfyllde sitt eget oläsbarhetskrav.

 

Idrottning; regerande världsmästarinna i viss gren. Inom konståkningen används av gammalt i stället hederstiteln isprinsessa.

 

Igasus; i grekisk myt spirituell kentaur, härav att vara i gasen om poeter och andra.

 

Illitteration; otillåtet bokstavsrim.

 

Imorgonisation; ett inom främst offentlig verksamhetsstyrning vanligt medel att vända operativa haverier till mediala framsteg - taktiken tillvaratar mottagarens känsla för rimlighet och fair play genom ett benhårt fokus på den tidsutdräkt som påstås nödvändig för att nå eller anta resultat. Detta är ett hittills oöverträffat sätt att få lite fikaro på kontoret - skulle någon börja tvivla på allvaret i verksledningens ambition är det bara att sjösätta en ny imorgonisation. Den svenska Polisen anses värdsledande på området, särskilt sedan man lyckats med konststycket att få åtgärden beslutad av Riksdagen och alltså omöjligen kan belastas ens med ansvaret för I. i sig själv.

 

Impedans; <provins.> orrspel och annan parningslek.

 

Incestiturstriden; den konflikt mellan påve och kejsare om vilkendera som mest finge bryta mot fjärde, sjätte och tionde budet som kompromissvis löstes först genom konkubinatet i Worms 1122.

 

Indifferentialbroms; drivlinedetalj som i motorsvaga bilar hindrar kraften från att nå drivhjulen, oavsett vad föraren gör.

 

Industrealist; finansmagnat obunden av känslomässiga hänsyn.

 

Infantifadan; den oövervinnerliga armadan. Jfr Förintifadan.

 

Infraortodox; religiöst pragmatisk.

 

Ingefara; harmlös krydda.

 

Inhibitionism; inställsamhet.

 

Inkontintentaldrift; kiss- och bajshumor.

 

Inshallahtör; pragmatistisk hantverkare.

 

In spefågel: ägg.

 

Integraalkalkyl; arkeologisk marginalnytteberäkning.

 

Intellektuell sherpa: kognitivt bärkraftig men ranglåg filosof som hjälper seniora kolleger att nå toppen.

 

Intelningsverket; det gamla Spartas militärorganisation.

 

Intemitet; generellt önskad grad av sexuell förtrolighet.

 

Internationalencyklop; tunnelsynt socialist.

 

Internativitet; födslotal i högre samhällsklasser.

 

Interpretention; affekterat framförande, enkannerligen av julsånger och folkvisor. Till vår tids främsta vokala interpretendenter räknas den populära, för att inte säga vulgära, schlagersångerskan Carola Häggkvist. Se även liedelse.

 

Intressarie; öppnare av sinnen.

 

Introduktionshäll; modern men nybörjarvänlig spiskonstruktion.

 

Inverterat bråk: det sociala naturtillståndet. Formeln för socialt samspel skrivs N = (f/[f/o]) eller natur-/normaltillståndet är lika med (potentialen till) fred delat med kvoten av potentiell fred och ofred. För t.ex. en sociolog eller en stackars humanist kan det då se ut som att det mänskliga umgängets naturliga tillstånd är övervägande fredligt, i motsats till det med någon insikt i matematiska rudimenta lätt fattade faktiska förhållandet. Ansvaret för det omätliga lidande som har sprungit ur missförståndet har till en del lagts på formelns tecknare J. Skvatt för dennes olyckliga namnval, men också i allt större utsträckning på den folkkära författarinnan A. Lindgren, för hennes skickelsedigra urholkande av matematikundervisningens allmänna ställning..

 

Invändig; motsägelsefull.

 

Isbytare; fartyg särskilt avsett att bistå nöjeskryssare i händelse av isproblem, såsom kvalitetsfel eller t.om. brist. Statsisbytare finns framför allt i USA och de forna kolonialmakterna men förekommer även allt ymnigare i Asien. Isbytaren är till sin konstruktion i princip en snabbgående kombinerad desalineringsanordning och ismaskin. Det krävs en väl uppbyggd logistik för att upprätthålla normenlig responstid (vanligen gängse mixningstid för en Daiquiri) gentemot de ofta spridda mottagarfartygen. Misstankar har på senare tid torgförts om ett samband mellan de stora pelagiska plastkoncentrationerna och isbytarnas användning av bitvisa snabbfryspåsar.

 

Ischiasch; bortviftande av kroppslig varningssignal.

 

Isteri; amerikanisering av matvanor.

 

I-UNESCO: FN-organ som har till ändamål att forma och styra de industrialiserade ländernas utbildningsväsen, vetenskapliga strävanden och kulturella blomstring i absurdistisk anda.

 

Jacklycka; den hugsvalan som inte står att finna i desperat lyckojakt.

 

Jago; mediedramatisk skurkkaraktär som i själva verket är en projektion av egna tillkortakommanden.

 

Jazzsvår; onjutbart svårbegriplig.

 

Jehovialisk; gammaltestamentligt humorlös.

 

Jeremiadiev, Klagomir; ostnordostossetisk utbrytarkung, 1855-1905. Lockade på 1890-talet med sitt klangfulla det kan ju inte gärna bli sämre breda folklager i sin hemby till uppror mot tsarmakten, vars utstuderat hårda svar imponerade även i Berlin. J. själv räddades emellertid till livet av den svenske medlaren greve Folke Gärnaslott i Viborg, som tyckte att han skulle göra mer nytta som levande avskräckning på allmänna platser runtom Ryssland. Om än redan hans bristfälligt definierade positiva mål och fallenhet för tiraderi satte gränser för hans statsmannamässighet var detta dock intet mot hans totala avsaknad av sex appeal, vilket allt ändå inte har minskat hans stora popularitet i de mest skilda läger, från västtyska vänstergrupperingar till mittreasiatiska separatiströrelser. Rent folkkär har han blivit hos den ryske mannen på gatan, som i teveintervjuer alltid efter förmåga försöker efterhärma J.

 

Jethered; kung av Northumbria på vilkens enklast nådda rygg blodörn slutligen ristades av Ragnar Lodbroks (oäkta) söner som hämnd för sin fader.

 

Jippodrom; evenemangsarena.

 

Johografi; brett allmänorienterande ämne på lägre skolstadier.

 

Johovarsvittnen; lös sammanslutning runt en ytlig och umgängesbetonad religiositet. Rörelsen graviterar runt en förströdd läsning av Bibeln och antagandet därur att domedagen inte verkar stå omedelbart för dörren, vilket allt på senaste tid har tvingat J. att begränsa antalet proselyter till 144 000 - siffran har räknats fram av rörelsens cateringfirma som ett maximum för lyckade sammankomster på global nivå.

 

Joint adventure: cannabistripp.

 

Jokrolog; offentligt upphävande av tabut mot att tala illa om konstaterat skendöda.

 

Jurijst; Andropolog.

 

Jurisdinktion; olikhet inför lagen.

 

Justitiaråd: hög men underkapitaliserad domare.

 

Jämsnällhetsombudsmannen; myndighet under Riksdagen som behandlar inlagor från medborgare som tycker att någon har varit elak.

 

Jättlagg: specialskida framtagen och dimensionerad för jotunhemska förhållanden.

 

Kackelracka; (höns)fågelhund.

 

Kafferdist; slavskepp.

 

Kajak; lastvattenbuffel.

 

Kakofori; olustkänsla.

 

Kakotanasi; ovälkommen dödshjälp.

 

Kalendarium; det grundämne som tiden merendels består av, okänt för många än idag, trots att man redan när Einstein visade att tiden fanns bara runt kröken upptäckte att k. brutits i stora dagbrott från tidens början, bokstavligen. Forskningen inriktar sig idag på huruvida det kan anses vara en förnybar resurs eller inte, och på k:s olika aggregationstillstånd, främst då hur ämnet i praktiken kan fås att övergå i vätskefas. Kritiker menar dock att de likvida medel som därvid står att utvinna exakt motsvaras av det nedlagda forskningsstödet.

 

Kalhygget; den västsvenska humorscenen.

 

Kalifatnafta; handelsnamn för arabiska petroleumprodukter.

 

Kallfaktor; personell accessoar som får officerare att känna sig coola.

 

Kallvinist; oenologiskt missledd zelot som serverar rödvin vid på tok för låga temperaturer.

 

Kalorinska Institutet; forskningsinriktad obesitasklinik i Solna. K. har nyligen rönt kritik för hyrkirurgen S. Macaronis visserligen effektiva men illa underbyggda metod att operera bort strupen.

 

Kalvarieberg; höglänt fäbodvall.

 

Kamparis; olympisk tjänare som med nymfen Soda går gudarna tillhanda med lättare apéritiver.

 

Kandevasovac, Avrilo; serbisk eskatolog och paleontolog (1844-1862) som i sin abstrust skabrösa avhandling Enten-eller, fasen heller lade grunden till repetitilismen (teorin om dinosauriernas av leda föranledda massfrånfälle) i vilken huvudargumentet, om man letar, är att 165 miljoner år av riv och slit om livets nödtorft rimligen borde ärra även en ödlesjäl.

 

Kanonisering: förfarande varigenom martyr efter arkebusering ernår helgonstatus.

 

Kanonkula; gällt unisont kalla på boskap med taktförskjutning.

 

Kantonesiska; schwyzerdütsch.

 

Kaosalitet: ingenorsakssamband.

 

Kariesmatisk; begiven på sötsaker.

 

Karl den trefaldige; Karl VIII Knutsson.

 

Karneval; katolsk högtid omedelbart föregående fastan, av Vatikanen tidigt instiftad i syfte att identifiera vegetarianer, vilka teoretiskt torde vägra inmundiga den obligatoriskt serverade kötträtten. Festlighetens rätta historiska ursprung är allt annat än klart, men Congregatio pro Doctrina Fidei är det oaktat än idag bergfast övertygat om att gudlöst kätteri gömmer sig någonstans i vegetarianismen.

 

Karsittning; disciplinåtgärd i simskola.

 

Kass-andri; manlig oförmåga att vinna gehör för sannspådomar.

 

Kastspö: hinduiskt klasstryk.

 

Katafrakt; niltransport.

 

Kawaiislag: sötchock.

 

Kepsis; ungdomligt avvisande världsåskådning.

 

Kerubåt; knubbigt söt undervattensfarkost av begränsade mått.

 

Keso (tje:so); handelsnamn för kalvdans.

 

Kexegetik; uttolkande av lyckokakssentens.

 

Kidnappning; flaskuppfödning av klövdjur.

 

Kikanera; urringligen okulärbesikta kvinnas främre protuberanser.

 

Kilskrift; svårtytt sms skrivet i språnget.

 

Kilthägn; Hadriani mur.

 

Kim-Jong-Deux; den store efterträdarens favoritdubbelgångare.

 

Kiropraktisk: valhänt.

 

Klaustrofoni: gregoriansk sång.

 

Klavar; pianotäcke.

 

Kleptoteket; da. museum för konst anskaffad på tvivelaktig laglig och/eller kulturhistorisk grund.

 

"Klick"-vän: blivande kunglig gemål.

 

Klimatförnekare; köttälskare.

 

Klistrofobi: relationsskräck.

 

Klostrofobi: skräck för etisk reglering.

 

Klotterställning; lekverktyg för rackarungar.

 

Klustrofobi: tätortsskräck.

 

Kläpparnas bekännelse; helgmålsringning.

 

Knappval; vägskäl utan egentliga alternativ.

 

Knähund; mindre sällskapsdjur som av odalmännen i mellersta Sverige, nu enbart vid högtidliga tillfällen, bärs vid benklädernas nedre avslutning. (Den med manlighet och välstånd förknippade bredbentheten beror ursprungligen på djurens inbördes osämja.) Att folket i äldre tider skulle ha hetsat dessa diminutiva hunddjur till blodiga strider – så kallad koppelspänning – är en ren myt.

 

Knävelborrhål; infästning för omdömeslös ansiktsbehåring. Upptagning av k. bör överlåtas åt yrkesman.

 

Knödel; armbåge.

 

Koalalumpor: aboriginell outfit.

 

Kokafoni; matlagningsalstrad ljudmatta som omöjliggör lyssnandet på för ändamålet vald musik.

 

Kolibrering; finjustering i diskanten.

 

Kollegieblock; mer eller mindre slutet kotteri av medarbetare efter kategori, t. ex. rökande lärare (vs icker.).

 

Koloraduraria; visa som målar livet i glada färger.

 

Kolportör; 1. glödlåda 2. generisk term för amerikanska tonsättare, efter jazzkompositören med ett snarlikt namn 3. missionerande dörrförsäljare (mindre. brukl.).

 

Komandåra; militant feminist.

 

Kom-fort-Abel!: fratricidalt försåt. Upphovsmannaskapet tillskrivs Kain.

 

Kominister; representant för åsikten att allt kött är hö.

 

Kommissionärsställningen: bulvanstatusen.

 

Kommodör; byråchef.

 

Kompanik; masshysteri.

 

Kompromisskund; sådan nåd vi anser oss ha råd med.

 

Konfiskeriverket: årtullmyndigheten.

 

Konfluensa; patologiskt interferensfenomen.

 

Konfysianism; statsideologi som kännetecknas av en förvirrad dekokt på auktoritetstro, juche och aptit på västerländsk dekadens.

 

Konsollär; stödjande.

 

Konsonantinos; bysantinsk munk vars inflytande över sitt arbete Kyrillos ej förstod att hejda.

 

Konspiropopolous, Spiros; grekcypriotisk sociolog, gendarmerikapten (1878-1913?) som i Den oomkullrunkeliga fantasin sökte förklara de i sin tid särskilt balkanskt ubikvitösa konspirationsteorierna och fann att dessa, sedda i ett kristet etiskt perspektiv, i samtliga fall var innehållsligt mindre vansinniga än de empiriskt verkliga förhållanden de berörde. Kring K:s försvinnande – i samband med hans hävdande av förekomsten av inom statsapparaten vitt spridda paranoida vanföreställningar om befolkningen – har uppstått en flora av de mest sannolika naturliga förklaringar.

 

Konstgjord landning; livsuppehållande åtgärd för stat som gått i stå, kan ges i konspirator men utförs vanligare NASAlt.

 

Konstgödsel; muslort.

 

Konstråkning; simhoppning som vintersport.

 

Kontaktuarie; riskkalkylator i datingbranschen.

 

Kontemplation; sockensammanslagning.

 

Kontraktuellt; nyhetssammandrag.

 

Kontrapraktisk historieskrivning; retrospektiv faktasammanställning.

 

Konversionslexikon; fraseologi för läpparnas bekännelse.

 

Koralrev; sirenbärande navigationshinder.

 

Kordialog; medicinare specialiserad på hjärtlighet och brister däri.

 

Koriander: sydamerikansk fjällboskap. Se även kalvarieberg.

 

Korporation; kraxande.

 

Kortiton; läkemedel mot sjuklig språksamhet.

 

Kortärmad: riggad för taskspeleri.

 

Koskav: i viltfattigare län söder om Dalälven vanlig ersatz för renskav.

 

Kosmetika; skönhetsprodukt huvudsakligen framställd av slaktavfall.

 

Krabiat (äv. phuko); resenär som snöat in [!] på thailandssemester.

 

Kraki; nätporr.

 

Kramelodramstipendiet; litterärt pris som årligen tilldelas auteur som framgångsrikt har förflackat den eviga kampen mellan gott och ont till en våldsamt och/eller pornografiskt tryfferad banalitet.

 

Kraschendo; oavsiktlig höjdpunkt.

 

Krevad; minerad flodövergång.

 

Krexit (göra en): gå tidigt från festen.

 

Krimen lasae maiestatis; att hävda att något i det forna östblocket inte tillhör Vladimir Putin.

 

Krishockey; elitlagsport i högre samhällsskikt – bygger på att ”passa pucken” = att förpassa ansvaret för brännande frågor från egen planhalva.

 

Kristverk; frälsargärning.

 

Kritterbugg; tamboskap drabbande danssjuka.

 

Krokodill; köttätande kryddväxt.

 

Krokodicill; drakonisk lagskrift.

 

Krusidill; den i floran överallt förefintliga strukturella spiraltendens som först upptäcktes av kyrkoherden i Blomstermåla katolska församling Paul-Henri Klée-Matisse.

 

Kråkodil; flygödla.

 

Kublaik (adj: kublaisk); med inflytande ökande likgiltighet för mänskligt lidande.

 

Kufisk dans; rituell trance-dance med rötter i österländsk mysticism.

 

Kulboskap; kor. Jfr samboskap.

 

(Polis/kriminal-)kulissarie; rättstjänare som inför media och allmänhet har att upprätthålla ett sken av kontrollerad normalitet även vid presidentbesök, fotbollsderby, motantifascistdemonstration o. dyl.

 

Kullager: komplement till krutdurk.

 

Kumpani; taktisk enhet inom organiserad brottslighet.

 

Kurvlödder; mjukgörningstvål till Ladyshave.

 

Kvaggsång; gnäggning vid läggning.

 

Kvalster; lidande konstnärs verk.

 

Kvarkitektur; universalbyggnadskonst.

 

Kvartilrapport; finansiell lägesbeskrivning som börsbolag är skyldigt att offentliggöra, vari minst en visserligen ospecificerad fjärdedel av informationen måste vara verklighetsbaserad.

 

Kvartsamtal; missbruksintervention.

 

(den stora) Kvinnofrågan; meningen med vivet.

 

Kyssk; assexuell. Rött kysskhetsbälte: bevis härpå.

 

Kängguru; barfotamunk som tagit sitt förnuft till fånga.

 

Köldskörtel; inre organ som reglerar kroppstemperatur.

 

Köriktningsvisare; bromsljus.

 

Körkort; <prov., ssk sydsv.> stiftsstad.

 

Kötteder; fläsktärning.

 

Lactrimosa; tårar över spilld mjölk.

 

Lagen om Alltingsjävighet: författning med bestämmelser om garantier för opartiskhet i beslutsfattandet som Island införde i svallvågorna efter affären Gunnlaugsson.

 

Lambgift: (eng.) får till skänks.

 

Lamborghinikoefficienten; mått på ekonomisk ojämlikhet inom den 99:e lönepercentilen.

 

Landstormens lilla flotta; de svenska sjöstridskrafterna.

 

Langoboard; lätt, öppen senantik stridsvagn, ssk uppskattad av hästfattigare germanfolk.

 

Languedok; fransk landsdel benämnd efter sina ungmörs chosefria koncilians.

 

Lansända; spjutspets.

 

Laokooni (-sm); av förutsedda repressalier föranledd tystnad.

 

Lapidurisk stil; stentuff; hårdkokt prosastil som med förkärlek lånar färgskala och uttrycksmedel från Stockholms undre värld. L. i dess mest embryonala form kan skönjas i prosadikten När mandrom blir stor från år 1912.

 

Latourettes (syndrom); berusningsberoende verbal oförtänksamhet.

 

Lattetud; då globaliseringens utslätningseffekter har i det närmaste neutraliserat platsspecifika ortsbestämningar har i stället ett tvåzons koordinatsystem utbildats, där man befinner sig i antingen en miljö där man kan få en latte, eller inte - på en lattetud eller någon annanstans (vilket senare är relativt osannolikt). Systemet anses bättre motsvara moderna människors krav och kunskaper än det förra, som hade massa siffror och symboler och sån't.

 

Lavesang; åderlåtning.

 

Legoistisk; obekymrat självisk.

 

Lekamen; de världsliges bön.

 

Leleverera; servera frukost e. dyl. på sängen.

 

Levebröd: födelsedagstårta.

 

Levnadsstundard; välmåendemått som fokuserar på maximi- snarare än medelvärde.

 

Liedelse; vokalistiskt effektsökeri.

 

Liepaja; <lett.> hugga i sten.

 

Liktorn; motti.

 

Limno-buckanjär; sötvattenspirat.

 

Lineartaktik (mil.); urspr. sedvänjan att mötas öga mot öga och förslagsvis dra ett streck över det skedda. L. visade sig fungera allt sämre ju fler som slöt upp.

 

Liteurgi; institutionaliserat kyrkligt publikfrieri.

 

Litterareturutredningen; en av miljöpartister och bolsjeviker framdriven statlig satsning för att återvandla undermålig litteratur till skog, varunder allmänhet och kritiker (viktat 20/80) har fått inventera och värdera förevarande bestånd efter huvudkategorierna läsvärt eller inte. Det har dock visat sig att omvandlingen från träd på rot till pappersmassa är en irreversibel process, något som emellertid var omöjligt att förutse då alla skrifter om allmän och särskild fysik redan hade makulerats, efter att ha fått toppoäng i underkategorierna 'Pretentiöst', 'Auktoritativt' och 'Heteronormativt'.

 

Livegenskap; midjemått.

 

Llúndel, Lupo; spansk-baskisk konstnär som slagen av skissens supremati över det färdiga verket något överkonsekvent introducerade subliminalismen, lidelsefullt formaliserad i manifestet Inget verk är verksamt nog (1888), vars budskap upptäcktes av Ragnar Josephsson 1928. Idén synes vara att om slutförande komprometterar skissen, måste skissen ha komprometterat inspirationen – alltså bör den sanna konsten vara ett ickeutövande. Ll. finns rikt representerad på Dresdner Museum für Ganz Entartete Kunst i Leipzig.

 

Locomotiv; förryckt bevekelsegrund.

 

Locktång; sjöjungfruhår.

 

Logorytm; rap.

 

Lovgirig: skoltrött.

 

Luddgummi; hjälpmedel för att rensa framställning från överflöd och oklarheter.

 

Lunchjustice; summariskt rättegångsförfarande.

 

Lurkundsförfalskning; avtal baserat på fria tolkningar av telefoniska utsagor.

 

Luttersk; renlärig.

 

Lydi'a: romarinna som i bärande delar når det matronalt ideala.

 

Lyxökerska: detsamma som lycksökerska.

 

Lågenergilampa; fackla.

 

Lågtryckstvätt; energibesparande bilvård.

 

Lämnan; avgång, som nödtvungen anpassning till den utbredda underskattningen av verbet lämnas transitivitet.

 

Läsk-unnighet; samtida omtolkning för att beskriva den modärna föräldrarollens (över)betoning av barnets behov av lekamlig dryck framför värdet av andlig spis.

 

Lästadian: fotmodell.

 

Lättstött; grovmalen.

 

Magkatharsis: tarmsköljning.

 

Mahjongstång; bambubladbemålad, vid midsommartiden rest stång varrunt långskäggiga konfucianer, ofta druckna, under utsökta artigheter dansar och sjunger Små grodorna.

 

Majarikligt Mehasch Yoggi; västindisk visdomslärare, upphovsman till begreppet zentropi. Efter att länge ha sökt och slutligen fått (av J. Skvatt, se därom) bekräftelse på att hans visioner gick bortom värdslig visdom - ”en ontologi omöjlig att uttrycka matematiskt, om man inte därmed menar att beskriva en nolla” – begynte han predika över all världen sin zentropi; som en parallell men samtidigt motsats till termodynamikens entropi hävdar Majarikligt Mehasch Yoggi att lite mindre ordning väl bara skulle vara avslappnat och mysigt, som omväxling, och peka fram mot en ny ’kärlekens tidsålder’ – gurun har senare formulerat sin åskådning i en ’charmodynamik’ som postulerar att universum består av oförstörbar kärlek, som dock kan förvanskas av stela och oförlösta individer (också djur, växter och mineral). Inverkan härav har varit massiv och kan nu påvisas i snart sagt varje samhällsyttring: shabby chic–ideal i heminredning, avskaffat tjänstemannaansvar, uppluckrad högerregel, bristande biohyfs, nedrustningsavtal, fildelning och så vidare. Genom franchising, merchandising, skolor, donationer och nyligast haschtaggen #transcendensmediteration har MMY blivit en av världens rikaste män.

 

Maj-brittsommar; period under våren med för årstiden oväntat varmt väder. Föreställningen att den allt ökande förekomsten av M. på något sätt skulle kunna härledas till ”USA-imperialismen”, den s.k. Maj-britt-teorin, har alltsedan begynnelsen haft få (1) anhängare.

 

Majolika; januari, februari, mars, april, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december.

 

Makrobatik; strävan att sätta färg på tillvaron.

 

Malaria: falsksång.

 

Malis; jantelagens upprätthållare.

 

Mallmoge; lägre befolkning med överdriven uppfattning om sina friheter och möjligheter.

 

Malström; Emån.

 

Manfallsspelare: särskilt i sydamerikanska och sydeuropeiska laguppställningar vanlig position med uppgift att framprovocera eller fingera stämplingar, fällningar och tröjdragningar, allt i syfte att frambesvärja gula kort, frisparkar och straffläggningar i det egna lagets favör. Se även filmstjärna.

 

Manglande; i fornnordisk myt gudom av van- och jättesläkt som förstör var valhallekväll med ändlöst pladder i undertryckt förorättad ton – ihjälslås tidigt varje kväll för att återuppstå nästa. Broder till Minglande.

 

Manöveransträngd; neurastenisk.

 

Mare Vostrum”; Hannibals resignerade kommentar till Scipio efter Zama, när han insåg vartåt det började barca.

 

Marie Bemödelsedag; helg till åminnelse av när Jesu moder fick ta i lite själv också.

 

Marshalplanen (”No time to drone around when marshalling the world”); am. biståndsprojekt för att drönera om värdegrunder varhelst man har byggt på lösan sand.

 

Massacrering; ianspråktagande av jordbruksmark för odling av biobränsle.

 

Mastodront; flygoförmögen jurassisk flygödla, snabbt utrotad av konkurrerande arter. Alla hittills kända fossil har hittats på en enda plats, i en enda hög.

 

Mastoduns; jättebrak.

 

Matadata; metadata i tillblivelse.

 

Mateflegmatiker; oengagerat långsam huvudräknare.

 

Materialist; morsgris.

 

Matjoo!; manligt ståndaktig inför svår snuva.

 

Matlagning; coquinarisk krishantering. Ett otal högt teoretiska principer existerar sida vid sida med rena bondfångarknep som räddningsplankor för den misslyckade kocken, såsom till exempel potatistillskott mot översaltning, men att laga en redan skedd skada är egentligen omöjligt och hur som helst föga anstående en gentleman; inget kan helt ersätta ett bokat bord på Ulla Winbladh.

 

Mattpiska; överdrivet negativ motivation.

 

Maxturbation; så mycket det bara går.

 

Meandertalare: lärjunge, presstalesman eller förklarande i KU som slingrar sig undan frågan.

 

Meandrogyn; manligt kurvig.

 

Mediokrati; vårt statsskick.

 

Medsvensklighet: medborgaranda (och bara det).

 

Medusalem; orm.

 

Mejeri; tröskverk.

 

Mellancollie; rätt meningslös hundras i storlek mellan collie och dvärgcollie. Huruvida förstnämnda är förklaringen till rasens dokumenterade fallenhet för gråtattacker och inåtvända grubblerier har inte kunnat fastställas, vare sig med hjälp av djupintervjuer eller självskattningsformulär.

 

Mendelmassa: DNA.

 

Mesogyn; inte mer än genomsnittligt kvinnofientlig.

 

Messmör: bordsmargarin.

 

Metamorfin; till kroniskt smärtdrabbade utgivet medel, som i och för sig bara varierar smärtbilden men ändå är så mycket mer prisbilligt än riktigt morfin att det snart helt utträngt det senare från den medicinska praktiken.

 

Meteurologi; väder- och klimatlära särskild för nordatlantiska lågtrycksbältet.

 

Metookondrie; organell i Y/XY-celler, viktig för produktionen av ATP-molekylen ("gubbslem").

 

MiGrera; "förirra" sig in i svenskt luftrum.

 

Mihihi: självmedvetet förlovningsfnitter.

 

Mihilism; weltanschauung i vilken inget utom en själv har något värde.

 

Mikroorganist: thereminspelare.

 

Mimesis Devina; charadkonstens musa; sladdsyster till Thalia.

 

Minerölvatten; alkoholfri öl.

 

Minuskulös; uppvisande blygsam men välformad muskulatur.

 

Misentropi; avsky för oordning.

 

Misteriös; dimhöljd.

 

Mittbena; knäna.

 

Moccasin: slut på kaffe.

 

Modelljärnväg: annat järnvägsväsen än det svenska.

 

Moderskapare: fader.

 

Modus bibendi: skör samexistens mellan dryckesbröder.

 

Molar: tandvärkstand.

 

Molln; oönskat skydrag.

 

Monologpolis: länsman av den gamla stammen.

 

Mononkel (right or wrong): enögd släktkärlek.

 

Moratorium; Othello arrangerad för kör.

 

Morgonrockad; defensiv omgruppering, från under täcke till bakom tidning.

 

Morgonstånden; bara lätt surnad (om Arla-produkt).

 

Morgonzola; hushållsost.

 

Mosaik: den dogmatiska pluralism som präglar studiet av Torah ("frågar du två judar så får du tre svar"). Se även "Sicut erat, in principio".

 

Moskitå; Dalälven.

 

Mossadiska trosbekännelsen; den sekulariserade dogmen om Israels överhöghet.

 

Motbok; Det går icke an!

 

Mulieribus; motordrivet fordon inrättat för minst åtta kvinnliga passagerare.

 

Mungo chutney: indisk pölsa.

 

Mustasja; militanta maskulinister.

 

Myntoman; person med sjukligt behov av att förespegla annan än faktisk ekonomisk status.

 

Myskon; nära anförvant med vilken man inget har gemensamt.

 

Måske: muslimskt tempelbyggnadsprojekt, inshallah!

 

Mättafår: "hungriga vargar jagar bäst".

 

Mötesfrihet; av Birger Jarl lagstadgad rätt att slippa meningslösa jobbsammanträden.

 

Nakenchoke; presstöd.

 

Namnamsdag; lördag.

 

Nanomali; skalmässigt hanterlig avvikelse.

 

Narkofag; opieätare.

 

Narrativ; lögnaktig historia.

 

Nasseanalencyklopedi; historierevisionistiskt översiktsverk.

 

Nationalscenen ('Traumaten'); arena där folkkära excentriker kan få rikstäckande exponering av sina privata tillkortakommanden.

 

Natruism; naken sanning.

 

Neandertalist; envar representant för 1. en äldre generation 2. en yngre generation.

 

Nederbörd; enkel härkomst.

 

Nederländerna; ryggslutet.

 

Nedförslut; det slut som föregås av allmän försämring. Forskning visar inte entydigt att det skulle vara att föredra framför uppförslutet, då allt i stället blir motigare innan det helt går åt fanders.

 

Nekrosblad; dödsannonsbilaga.

 

Newre; nefrokirurgiskt transplantat.

 

Niaattack: slag i ansiktet.

 

Nidting; kvällspress. Bli stämd inför nidtinget = att hamna på löpet.

 

Nionde; (hist.) skattehöjning.

 

Njugg; i fornnordisk myt småaktighetens gud. Överlever Ragnarök.

 

Njutånger: sexuell ruelse ("post coitum omne animal triste est"- Galenos).

 

NKVD: varuhuschef

 

Noa-ord; arkaism.

 

Noblesse oblige; gammal sedvanerätt som reglerar chokladasks avätande, t.ex. när det är tillåtet att gå ner en våning i Aladdin-ask.

 

Nolens volens indolens; (lat.) ofrivillig lättja.

 

Nolimetango; ensamdans.

 

Nonsentens; obegripligt ordspråk.

 

Nordkoreograf; förste militärparadsamordnare i Pyongyang.

 

Nordost; Västerbotten.

 

Nuist; person som ogärna ikläder sig ansvar från vare sig forn- eller framtid.

 

Numer; den första i sitt eget språk historiskt belagda civilisationen. Numererna bebodde och brukade för mellan nio och sju tusen år sedan slättlandet mellan Eufrat och Tigris men tycks ha ägnat snart sagt all sin vakna tid åt att i skrift fästa betraktelser om hur de levde i en brytningstid under andra villkor än föregående generationsled; antalet bevarade skrivtavlor beräknas till dryga sexhundra miljoner, som tillsammans med pekuniära anteckningar utgör en sammanhängande litania om livets flykt, ödets lott, hjärtats kval och kärlekens tröst som arkeologer och filologer samfällt beslöt sig för att gräva ner igen i hopp om att hitta något bara lite mer originellt i någon annan ruinhög. Sökandet fortskrider.

 

Numeräreminne; kvantitativ hyllning.

 

Nutritieråd: kostrekommendationer.

 

Nyckla till; bli presentabel nog för alkolås.

 

Nyhet; just uppvärmd skåpmat.

 

Nymfparasit; sutenör.

 

Nynarcissism: längtan till påskens första lilja, satt i system.

 

Nyshet; medialt uppslaget påstående av platt karaktär.

 

Näckromantik: kulten av Amor.

 

Nänässans; historisk period som utmärks av ignorerande av framstegsmöjlighet.

 

Ob-duktion; omledning antingen syd- eller ostvart av flod så att den rinner ut ijen i sej.

 

Oblativ; liturgisk indikativform som inleder kommunionen; Nattvarde’ här!

 

Obsalutism; alternativ till nykterhetsrörelsen, löst formerat av franska järnvägsarbetare vid noteringen av ett av Novosibirsks köldrekord (-50,3, 1898).

 

Ockultiverad; undertryckande sin goda fostran.

 

Odödelsedag; tidpunkt för zombiefiering.

 

Off pissed: motvilligt banbrytande.

 

Ohyresnämnden: det utskott av Skönhetsrådet som sållar bland aspiranter på bostäder inom Stockholms tullar.

 

Oinkologi: läran om marsvin.

 

O-ja-dör!: riktigt, riktigt elak lukt.

 

Ojojoktroj; krismedvetenhet av subjektet framställd som exklusiv.

 

Olfaktori; fabrik för montering av kolv och stock av sandel- eller rosenträ.

 

Olivia; romarinna som ej fullt når det matronalt ideala.

 

Omedelbar; närmsta utskänkningsställe.

 

Omissarie; försumlig tjänsteman.

 

"Omjorda era länder!": trosviss paroll för ett i verklig mening utopiskt initiativ att fysiskt förflytta Jordens alla stater till någon mer beboelig planet. Hugade kandidatländer kan ansöka om bidrag ur UNITR, FN:s fond för intertellär relokalisering. Programmet har blivit hårt kritiserat, inte så mycket p.g.a. brist på konkretion eller samordning i fråga om tidtabell och val av destination, utan därför att dess akronym är så förbålt svår att uttala på alla språk.

 

Omsig (och Kringsig); i fornnordisk myt två skator som håller Njord med kurspåverkande information och uppdaterar honom om råvarupriser och valutafluktuationer.

 

Ondulat; vågel.

 

Onus Dei; organisation (under Katolska kyrkan) med syfte att söka Gud på arbetet och som verkar för att påminna densamme om löften och utfästelser i Bibeln och apokryfer.

 

Opartiskt skott; urartad misstolkning av det parthiska skottets princip. (Nu oftare friendly fire.)

 

Oprah-diva; primadonna inter pares.

 

Orchestrera; datoranimera filmiskt massceneri.

 

Orchidé; vulgärt våldsam tanke som av subjektet uppfattas som självständig.

 

d’Oremi-Fasola Tito, Luigione; italiensk sprätt (+1580) som av fåfänga vände på det då rådande bruket att presentera sig under hovbugningens nedåtgående rörelse för att i stället börja vid dess lägsta punkt och med stigande tonhöjd avsluta fullt utsträckt med en kokett handrörelse. Till stort löje för alla från Alperna till Kalabrien härmades han flitigt av gycklare och musikanter som snart glömde innebörden av vad de sjöng. Själv en stor fjant bör han dock hågkommas för sitt mecenatskap till Palestrina, för vilket han lönnligen nedstacks av sin sparsamma hustru Ottavia Nona.

 

Orfin; centralstimulantium med lyrisk-svärmisk effekt.

 

Organized Crimea; well, yes and no.

 

Orgeltramp; dundertabbe.

 

Orienterad; vänd mot Mecka.

 

Origogami; äktenskap mellan nollor.

 

Ortiz, Rigmor; mexikansk patolog och svagströmselektriker. Fru O. isolerade och beskrev 1922 fenomenet växelstelhet, som stötvis kommit att ersätta den tidigare förhärskande likstelheten. Med växelstelhet avses på elektrisk väg framkallad periodisk muskeltonus hos ett nyligen avsomnat preparat. Upptäckten räknas till den patologiska grundforskningens viktigare landvinningar, men söker ännu sitt tillämpningsområde.

 

Orustkänsla: insularism, "fostervattenskärlek".

 

Orvar; prototypisk lieman.

 

Osisk; oturlig.

 

Osmopolit: infiltrerande världsmedborgare; flykting.

 

Ostiant; om av tiden orsakad olycklig belägenhet.

 

Otalisator; beräkningsmodul inom vetenskapsdiscipliner som erkänner att de brottas med ett ohanterligt antal parametrar; för att kunna bedriva forskning och utveckling med bibehållen geist matas forskningsresultat in löpande tillsammans med de data som hinns med, och avhandlingens slutsats genereras automatiskt först när alla data är kända.

 

Otiumhåla: pensionat.

 

Otroligg; äktenskapsbrott.

 

Otäkt; ett stycke orörd natur.

 

Oumbärande; tvång att försaka, som i Stagnelii efterföljd adlats till frihet.

 

Ouzo; dålig pastis(ch).

 

P-resident; långtidsparkerare.

 

Paktisk; oreflekterat instrumentellt nätverkande.

 

Palaverdisciplin; samtalskonst som akademiskt ämne.

 

Palindröm; konservativ utopi, med lika början som slut.

 

Palpell; (slö) kniv varmed kirurg gör brett anlagd, förutsättningslös patientundersökning.

 

Pan-Amnesi; en gång dominerande marknadsaktörs försvinnande ur det kollektiva medvetandet.

 

Panasch; resignation inför vardagen.

 

Pandominium; världsherravälde.

 

Pandoras ask: världsträdet i kalifornisk mytologi fram till dess att det totalförstördes - gudskelov inför rullande kameror - genom en otydlig regianvisning under inspelningen av storfilmen Avatar. Missödet, som utlöste en kritikstorm av kurspåverkande magnitud, har av "folkhumorn" döpts till Na'vigate. Se även Byggdrasil.

 

Pangkrasch (med.); bilsportkörtel.

 

Panica; 7Eleven.

 

Panodilzapp; dövande av weltschmerz med slötevetittande. Någon vetenskapligt säkerställd effekt av zappandet har inte kunnat påvisas.

 

Panoptikonica; övervakningskamera.

 

Panorera; vitt och brett uttala sig om ditt och datt (guilloutinera).

 

Papier-machismo; den avskalat hårda umgängeston som råder inom cellulös modellering.

 

Papparat; obilligt prissatt överflödsprodukt som med pseudotekniska 'argument' marknadsförs mot främst medelålders män.

 

Papparatsi; ägare av sådan produkt, enkannerligen med alldeles för stort teleobjektiv.

 

Pappegoja; föräldramaning (manande f.)

 

Pappersslapp; slarvig med skriftlig formalia.

 

Parisare; dåre som betygsätter kvinnlig skönhet.

 

Parlamentera; nyttja plena för ojande.

 

Partiprincip: som typ såhära en regelgrej i språket, i gammal tik. Är som en present och kan vara helt perfekt. Var lite som kunskapsgrav i skolan liksom.

 

Passiv-aggressiv dödshjälp: insisterat självmord. Jfr kakotanasi.

 

Pastoralika (bibl.); sentimentalt upplagda missbruksskildringar av lagerlöfsk typ.

 

Pastorik; kyrkoherdelängd.

 

Patéologi: läran om matförgiftningar och deras uppkomst, särskilt genom studiet och i gynnsamma fall identifieringen av de vävnader och organ som patienten serverats från exempelvis s.k. foodtrucks (matflak).

 

Patrisier; urbracka.

 

Patriklos; homerisk hjälte med vars kärlek Akilles sökte döva sorgen efter Patroklos, något för vilket han på grund av P:s ogrekiska hårarrangemang hoo’í keíphríllaí fick lida mycken skam och smälek av övriga akajer och sin moder.

 

Pavannes de la Ré de la Tour, Jacques-Ange; fransk marskalk, ordensstiftare, pedagog. Efter en utsvävande ungdom utverkade P. av den Heliga stolen koncession för ett dotterkloster till de mellanvästeuropeiskt befintliga öl-, vin- och likörproducerande klostren (vilka då hade nått en punkt i sin utveckling som gjorde en outsourcad lagerfunktion intressant) i vilken sin orden P. som noviser insatte sina tolv tonåriga söner och nitton nittonåriga niecer, för vilka han, sig själv undantagandes från det stränga tystnadslöftet, predikade lydnad, avhållsamhet och tidigt sänggående. Då vid en inventering 1502 samtliga fat och buteljer visade sig antingen tomma eller höggradigt utspädda, och en märkbar rodnad samtidigt vidlådde noviserna, inkallades en påvlig kommission som (under ledning av Césare Borgia) förklarade det skedda för ett sant Herrans under. Huvudklostren ställdes nu inför det nya problemet att återfylla kärlen, som dittilldags enbart hade fyllts och lagrats ad maiorem gloriam Deo, och hänryckta inför möjligheten att leverera till himlatronen började de experimentera med alkoholhalter, smaknyanser och konstfulla etiketter, vilket allt resulterade i att produktionsresultatet åtgick i en allt högre takt. Transporterna klostren emellan nådde en sådan omfattning att även denna funktion måste läggas ut på entreprenad, och analogt med världshandelns tilltagande intrikatisering har kedjan i vår tid blivit så pass raffinerad att snart sagt vem som helst kan tömma en pava och stoppa tillbaka den utan att munkarna märker ett smack.

 

Pax Romana; i antiken begrepp för Roms allomfattande territorialanspråk, vilket legaliserade invasioner, ockupationer och inkorporationer genom påståendet att man hade ´paxat´ aktuella områden.

 

Pekkoral: lille Johann Sebastians första lärospån.

 

Pepsident; hårt sötad tandvårdsprodukt.

 

Perfiktion; fulländning i sinnevärlden.

 

Perfori; solitt gods tendens att brista lättare än i detsamma avsiktligt konstruerad brottgräns, t.ex. perforering i papper eller mjölkförpacknings öppningsmekanism.

 

Perijordiska systemet: det konglomerat av satelliter, rymdstationer, metallskrot och himlakroppar som kretsar kring Tellus.

 

Perkelele; finskt mindre musikinstrument med mycket hårt ansatta strängar.

 

Pickle-hu-va?; spontan äckelyttring inför inlagda grönsaker.

 

Piedeställage; rationell lagerinredning för överspänt romantiska haremsinnehavare.

 

Pikettröja; komplement till batongkeps.

 

Pingvin; alkoholhaltig dryck varmed lodas själens djup.

 

Pingviniker; en som tar det coolt.

 

Pinjal; sak som är rak.

 

Piskfinne: saunabadare.

 

Pisskaos; urartad kisspaus.

 

Pistolhjon: (hist.) beväpnad eskort åt postiljon. Användningen av P. tilltog under 1600-talet i takt med att posthornets avskräckande effekt på stråtrövare och vargar blev allt mindre uppenbar.

 

Pistånk; ansträngt motorljud.

 

Pizzibagare; lira som betalats i beskyddarpengar. Jfr terra firma.

 

Pjåskhelg: rituellt ojande i dagarna tre.

 

PKral: löjligt högtravande och salvelsefulla plattityder om i grunden okontroversiella saker som människors lika värde, yttrandefrihetens relativa okränkbarhet och yngre personers självklara rätt att hävda sina lättkränkta små egon på bekostnad av precis allt och alla andra.

 

Placébo: sammanboende genom socialtjänstens försorg.

 

Placentare; enäggstvilling som fordrar oskäligt stor del av den gemensamma kakan, s.k. ”ocker på gröten”.

 

Plakant; skyltförsedd demonstrant.

 

Plankstrypare; ordningsvakt i kollektivtrafik.

 

Plastma; överkänslighet för substitut i oäkta material.

 

Playaderna; stjärnbild on demand.

 

Playbej: proletär goddagspilt.

 

Plektor; gitarrlärare.

 

Pletinism; sinnesslöhet som till skillnad från den individen drabbande kretinismen slår kollektivt (lär återgå på ett bland de keretéer vanligt svar på de peletéers till rutin blivna missfirmeri av sina förrnämnda kollegor).

 

Plimakteriet; övergångsfas som utmärks av att kontrollen över uppväxande generationer förbyts i sin motsats.

 

Plini(er); torrt kärva moralkakor.

 

Pluriformerad polis: civilspanare.

 

Plurralis; förrädiskt istäcke.

 

Pluskvamprefekt; högre språkpolis.

 

Pluttron; person som använder sin fysiska otillräcklighet som ursäkt för feghet.

 

Plytetyg; dok, burka eller annan slöja som döljer anletsdrag.

 

Poem; The Raven.

 

Poetik; baskervillesk hynda.

 

Pokulärbesiktning: granskning enligt devisen in vino veritas.

 

Polymagi; ljuv musik mellan minst tre.

 

Popeulism: att i privilegierad ställning fiffla och bedra på ett förment folkligt sätt (jfr t.ex. generaldirektören för Hyckleriverket Meingott Draenvalsströms banbrytande insatser, särskilt under det tidiga 2016). Efter A. Pope: "How happy is the shameless vestal's lot! The world already rotten, by the world forgot. Eternal sunshine of the clueless mind!"

 

Popmystik; kitschmässigt utslätad transcendentalfilosofi.

 

Popularer; husgudar valda ur den reala eller fiktiva offentligheten.

 

Portikularitet; enskildhet i det hallmänna.

 

Postorderbeställning (mil.); att skicka vakten efter snus e. dyl.

 

Postulat; burfågel som varnar för mjältbrandsförsändelse.

 

Potentatis: stor-potät.

 

Pour-nous-grafi: bild- och ljudupptagning för privat bruk.

 

Predator: hålkortsmaskin.

 

Prediktament; förutsebar förlägenhet.

 

Preflex; somatisk föraning, som obehaget i hals och nacke före hängning.

 

Prelatation (oftalm.); himlande med ögonen.

 

Pressbyterian; fal medial mittenväljare.

 

Pressent; gåva som övergår viljan att ge.

 

Pressident; makthavare som baserar sin position på medialiseringen och därför avskyr dess representanter.

 

Presstalisman; skydd mot ingående granskning.

 

Prettoria: enklare näringsställe med kulinariska ambitioner högt över sin förmåga.

 

Privatspanare; voyeur.

 

Pro bonobo; (arbete) i Jane Goodalls anda.

 

Processur; högskoletjänst inrättad för artificiell intelligens, skiljer sig från professur i det att innehavaren är påvisbart intelligent, samt att det är oklokt, inte omöjligt, att avskeda densamme.

 

Profildelaren; spaningsregistret.

 

Profernalia; goda avsikter (adj. profernalisk).

 

Profylaktisk chock; polisiärt kavallerianfall mot fönstershoppare, söndagsflanörer, lattemorsor o. dyl. för att förekomma missbruk av mötes- och demonstrationsfriheten.

 

Prognostiker; en som gissar om det egentligen vetbara.

 

Prognostoiker; en som tar osäkra framtidsutsikter med jämnmod.

 

Progon; en som stjäl en idé innan man själv har fått den.

 

Programmis; sv. politikpris som vart fjärde år ges i flera kategorier. P. anses på såväl håll som kanter ha drivit dels en inflatorisk utveckling mot programförnyelse som en art pour l’art och därtill en urholkning av programmatiken i sig – väl exemplifierat av 2013 års nominerade i kategorin Årets schlager, som efter provomröstning justerades från att förespråka fri invandring och vigselrätt till att promovera tvångspartnerskapsregistrering och fri utvandring, detta utan att någon som helst ansiktsfärgsförändring har noterats i partiledningen.

 

Progrom: etermedial hemsökelse. Se även reprisalier.

 

Promenatrix; kvinna vars sexuella behov synbarligen, åtm. enl. annonstexten, bäst täcks av långa skogspromenader.

 

Prosopprognosi: förmågan att förutse framtida bekantskapers utseende.

 

Protektivbyrå; vaktbolag.

 

Protokoll: hum.

 

Pröjseri; fiskal disciplin, vanligen orkestrerad från Brandenburg.

 

Psyklist; aggressivt tävlingsinriktad cykelpendlare.

 

Psykofant: rosa elefant.

 

Pterapi; behandling av flygrädsla.

 

Pterodaktyl; versfot för bevingade ord.

 

Ptolygami; närsläktsäktenskap.

 

Ptroleum: halm eller annat lågoktanigt foder varmed häst bringas till stillastående.

 

Puligist; gatuslagskämpe.

 

Pumphagel(gevär): även i förhållande till druvhagel mycket grov ammunition, särskil anpassad till storsjöviltjakt. P. har skjutit in sig i den cinematografiska kanon genom spelfilmen Lock, Ness and Two Smoking Barrels.

 

Pustjakt; tävlingsbåt.

 

Pyrifikation; rening genom eld.

 

Pyromid; vårdkase.

 

Pålitbyrå; Kreml-de-la-Kreml, diktaturregims hårda kärna.

 

Påspårit; stressinducerad tunghäfta.

 

Pälsånger; skadedjur som gnager på samvetet.

 

Pärsigen; anordning för att skärma av vardagens repetitiva ohygglighet.

 

Qatarsis; oljeraffinering.

 

Quasimodalitet; helhetligt dikotom personlighetssammansättning.

 

Queerulant; sexualvanemässig nonkonformist som inte kan sluta tjata om diskriminering.

 

Quick step; fotarbetesbaserad dansföreställning som är snabbt överstökad.

 

Quickrot; prestationshöjande, hallucinogent naturmedel som har kommit mycket i bruk i juridiska kretsar.

 

Quorn Flakes; svampproteinersättning för frukostflingor, används för barnaga.

 

Rabbiat: detsamma som jehovialisk, se d.o.

 

Ragnastök; fejande, slakt, bryggning och bak inför världens slut.

 

Rallarsving; t. ex. Chattanooga Choo Choo, Take the A Train.

 

Ramalamadingdongdán; månadslång avhållsamhet från klassisk rock n’ roll under dygnets ljusa timmar.

 

Ramaskrift; uppbragt prosa.

 

Rabblativ; uppräkningskasus.

 

Rabiador; folkilsket hunddjur.

 

Raskolnikorv; grillkorv.

 

Ratatorsk; benfisk som, oförmögen att bringa bud från Nidhögg till Gyllenkamme, sorgsen simmar runt, runt i Urdarbrunn.

 

Realisation; det intermittenta fenomen då krämarna slås av insikt om sin etiska belägenhet och desperat försöker avhända sig sina kultobjekt. Mindre betydande teologer menar att det kan anses som en kristlig gärning att t.ex. i juletid befria dem från någon börda, men detta är förstås förknippat med den största risk för hjälparens själ.

 

Reankarnera; ta om ankarfäste.

 

Refenestrationen i Prag; det som följde på defenestrationen i Prag.

 

Reflorera; (på kirurgisk väg) binda om hymens krans.

 

Refluxväst: överdragsplagg som skyddar gångkäderna mot magsura kommentarer.

 

Rehabitilering; återgång i gamla vanor som missbruk eller kriminalitet. Utslussning från anstalter av olika slag sker ofta via någon form av rehab.inrättning.

 

Rekapitulera: stryka flagg - på båda sidor.

 

Relikhjon; katolik (härav även avfälling = en som dyrkar avfall).

Remarque, Abel (1900–2003): tysk (m.fl.) krigshjälte och olympisk guldmedaljör i truppgymnastik m.m.. R. ådagalade tidigt märkvärdiga talanger, däribland en fallenhet för klärvoajans, genom vilken det lyckades honom att i god tid förutse det annalkande Världskriget, i vilket han som blott 15-årig brigadgeneral deltog med liv och lust vid samtliga viktigare frontavsnitt på alla sidor, samtidigt. Under striderna utmärkte han sig, i motsats till sin mer namnkunnige frände och namne Erich Maria R., mer för självuppoffrande heroism än för harhjärtad defaitism. För sina insatser emottog han efter kriget, utöver en mängd militära hedersbetygelser, även, retroaktivt, Riksorganisationens för kvinno- och tjejjourer i Sverige utmärkelse Årets mansgris 1916. Efter kriget emigrerade R. till Grönland där han under några år förestod Glada Nuuk-teatern i Godthåb, men även drygade ut inkomsterna med att klubba sälkutar ute på packisen. Hans rastlöshet drev honom emellertid obönhörligt vidare och beredde honom under det följande halvseklet en kringflackande och omväxlande tillvaro över hela världen som predikant, mjölkbonde och svajmastartist. R:s gärning satte outplånliga avtryck i samtiden; i samband med ett strandhugg i Jaffa 1948 för att tömma septiktanken grundade R. sålunda staten Israel, och under en semestervistelse i Spanien året därpå gjorde han en, åtminstone för eget vidkommande, sensationell upptäckt av grottmålningarna i Altamira. Under slutet av 1960-talet blev R. även känd som en framstående bedömare av mongolisk strupsång. De sista årtiondena av R:s liv präglades av kärleks-, penning- och synproblem till följd av en tilltagande metylalkoholism, vars orsaker inte är klarlagda men tros höra samman med att R. under denna tid kom att bli en lika oförklarlig som ofrivillig förgrundsgestalt inom den panslaviska rörelsen. R:s märkliga levnadsöde har skildrats, av honom själv, i ett antal pseudonymiserade biografier; bland de främsta märks Don Quijote, Baron Münchhausens öden och äventyr och Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann, alla med det gemensamt att de värsta överdrifterna tonats ned till förmån för trovärdighetsanspråket. R. omkom 2003 stilenligt i sin egen säng vid den – med hänsyn till hans födelseår – anmärkningsvärda åldern av 36 år.

 

Remigrationsverket: från hösten 2015 även officiell benämning på Statens invandrarverk.

 

Relativist; (jämförelsevis) nykter alkoholist.

 

Renessens; den era av kulturellt svindlande höjd som fortfarande motses med förväntan, om än inte med förtröstan.

 

Representönt; illa vald företrädare.

 

Reprisalier; Radiotjänsts kollektiva bestraffning av enskild ohörsamhet.

 

Republicist: ettvart samtida medieföretag utom Tidningarnas telegrambyrå.

 

Resorbet; dagenefterrätt.

 

Resuicidivfara: risk för återfall i självmord.

 

Retsinopat(i); (en som har) dåligt kådvinssinne.

 

Returik; svar på talekonsten.

 

Revisionär; person som har kraft att se en annorlunda dåtid.

 

de Riain, Anne-Onnon; belgisk fortifikatör, 1788-1941. Tidigt klar över det moderna artilleriets slagkraft och Maginot-linjens brister, gavs han möjlighet att förlänga denna senare i nordväst. Den bärande tanken i hans system ”den fortifikatoriska utnötningen” var att så långt möjligt vinkla undan befästningsvallen från kulbanan för att därigenom också förankra den fastare i marken med grundligast möjliga förarbete, en metod vars materialeffektivitet tillät en närmast oändlig utsträckning i djupled. Som kretin ansedd av sin samtid, har R. fått posthum upprättelse som det moderna vägbyggandets fader.

 

Riddare utan fruktan och sadel; indian.

 

Rilkess; kultursideshänvisning till Rainer Maria Rilke i omvänd proportion till skribentens kännedom om densamme.

 

Rimtursam; jättepoetisk.

 

Riskudde: Kap Horn.

 

Rodervischer; danserskor som handhade styrningen på osmanska örlogsmän. Många bedömare anser att något av magin gick förlorat när Y. Kemal i moderniseringsyra beslöt en allmän övergång till drevischer.

 

Rollsummespel: modell för att beskriva hur levnadsvillkor kan fördelas men ej förbättras.

 

Romantikhandel; boklåda som för Ars amandi i förstautgåva.

 

Roten ur det onda: bråkdel av allt världens elände som, taget i kvadrat, tillfredsställande förklarar detsamma.

 

Rubiks tub; intellektuellt utmanande lekverktyg i form av tandkrämsförpackning med oförpackat innehåll.

 

Runn-Erijssen, Aake; norsk polarfarare (1872-1897) som med stöd av bland andra Oscar I/II 1892 satte sig före att såsom den förste nå Nordpolen simmande. En fatal felberäkning av portvins- och havresoppeåtgång förintigade dock expeditionen i ett tidigt stadium och endast hans spetshundar nådde åter civilisationen, dit förda av ännu okarterade strömmar. Skickligt användes hans öde av Ellen Mej, redan aktad världen över för sitt osjälviska nit i freds- och heminredningsfrågan, för att bereda även kvinnor samma rätt till stärkande uteliv, varav vilken kampanj resultatet emellertid blev icke så mycket fullständig jämställdhet i polartraden som en infekterad debatt om kraftfodertillskott i den realgosseläroverksutspisade maten.

 

Ruralbergen: de glesbebyggdare delarna av Hordaland fylke.

 

Ryan Air: orientaliskt flygbolag som med lokalproducerad flygande materiel har lyckats hålla sina kostnader på ojämförligt låga nivåer. Den avskalade reseupplevelsen tycks likväl driva många presumtiva kunder mot konkurrerande bolag.

 

Ryggbast; mått på upplevd ålder.

 

Rynkedom; brist på fattning inför åldrande.

 

Ryttleri; stationärt kavalleri.

 

Rådhus; överkomligt boende.

 

Rådjursadel; kronhjort.

 

Råmord: mu.

 

"Rågsiktskorridoren": folklig benämning på del av E4 i höjd med Saltå kvarn.

 

Rättsåsäkerhet: myndighetsutövning utan överdrivna anspråk på trygghet eller förutsebarhet.

 

Rävälg; morgonpiggt sagodjur.

 

Saadist; popularmusiker/landsplågare.

 

Sabaistik; forskningsinriktning med mål och grundpremisser frikopplade från all empiri.

 

Sakramentol: smaktillsats i tandvårdsprodukt, för helig andedräkt.

 

Salinist; salthaltsimperialist.

 

Saluför; främre konstruktionsdetalj på handelsfartyg (motsv. örlogsmans ramm).

 

Samaritbyrå; ingenjörer pro bono.

 

Samboskap; renar. Jfr kulboskap.

 

Samlega; fördjupning i madrass, höskulle eller terräng, som vittnar om äktenskaps (eller äktenskapsliknande förhållandes) fullbordan.

 

Samovaro: samling vid pumpen.

 

Sandinavien: fr.o.m. maskinåldern gängse beteckning på Arabia deserta.

 

Satier: meditativ klavermusik, av statsmakterna uppfattad som subversiv.

 

Satrapparat; byråkrati.

 

Savanneri; miljödeterministisk förklaringsiver baserad på visligen betvingande miljöfaktorer.

 

Sbröd: knäcke, finnkrisp etc.

 

Scengångare: statist i bekant teaterpjäs av H. Ibsen.

 

Schavott; illa repeterad bröllopsvals.

 

Scherzofreni; kognitiv störning som försvagar den drabbades förmåga att ta intryck på allvar, särskilt vad gäller bi- och mellansatser.

 

Schhism; musikdramatisk riktning vars bärande (nåja) element är ett i början av varje föreställning avkrävt tysthetslöfte av ensemblen. Som den främste exponenten för schhismen brukar hyllas portugisen Léon Cabalho, till vars minst bortglömda verk räknas operorna "O Märtà!" och "Å Trinacria" samt den bukoliska bagatellen "Silentium boskap!".

 

Securitas Securitatem (SS); rumänsk parkeringsövervakningskoncern med för branschen ovanliga förgreningar i såväl civilsamhället som statsapparaten. S. medarbetare, vilka i stor utsträckning ”kommer från andra uppgifter inom det offentliga”, är kända för sitt hängivna och kompromisslösa engagemang för att upprätthålla ordningen på Bukarests gator. I alla avseenden.

 

Sejdel; 1: Klart urskiljbar persona i ett ointegrerat ego. 2: Då en nyhetsredaktion i samband med avregleringen helt oväntat bedrev egen faktakontroll (eller åtminstone visade amatörbilder de hade fått gratis) och avslöjade att de norrländska vattenmagasinen tvärtemot vad elbolagen påstod var överfulla restes krav på en parlamentariskt sammansatt sanningskommission, som inledningsvis fastslog att ubåtar aldrig har funnits och därefter att det är något lurt med den svenska vattenkraften; läckor från utredningen ger vid handen att regeringen Staaff i hemlighet slöt avtal med samiska trollkarlar och –packor, som skulle trumma fram elkraft mot att de fortsatt skulle få även under längre perioder ha sin huvudsakliga utkomst på annan ort än sin folkbokföringsadress. Arrangemanget ansågs vara ett klurigt sätt att marknadsföra svensk ingenjörskonst, och eftersom ingen vettig människa någonsin bor eller ens åker norr om Dalälven var hemligheten så gott som tryggad, tills man alltså såg sambandet mellan elräkningens lönnrunor och det faktum att alla samer åker helikopter till jobbet. Kommissionens slutbetänkande har emellertid dementerats, hemligstämplats och strimlats till den grad att allmänheten förutom det uppenbarade anar fullständigt jättelika, pterodaktyla ugglor i mossarna däruppe.

 

Sekret; invärtes beslut. Styra genom S.: insöndra och härska.

 

Sem-com (semantisk komedi); förväxlingsfars som gör extensivt bruk av homonymer, betydelseglidningar och dylika grepp.

 

Semen-final; coitus eruptus.

 

Semigrant; utrikes verkande med förankring i hemlandet.

 

Semikolonn: pilaster.

 

Sendrag; efterfest.

 

Senildementi; mer än lovligt osammanhängande tillbakavisande.

 

Servil olydnad; ögontjänande.

 

Servitud; med fastighet följande dagsverkesplikt.

 

Shoppingvagnen (Bursa maior); planerad pseudostellär ljuskonstellation. Natthimlen har länge ansetts utom räckhåll för ändamålsenligt resursutnyttjande, men NASA har nu ställt i utsikt att ändra på detta förhållande genom ett snillrikt användande av uttjänta satelliter; dessa kommer som avskärmare eller solljusreflektorer att formeras till annonser, meddelanden o. dyl. mot en ersättning som efterhand ska onödiggöra offentlig finansiering. Projektet Supermarket Nova, av en illvillig folkhumor kallat Starbucks, marknadsförs under mottot ”Natthimlen måste förnyas – ingen tittar längre på den utom vi, och vi ser lite längre”.

 

Showgun; Yakuzans gudfader.

 

Siamesiska vettvillingar; tuk-tuk-förare.

 

Sicut erat in principio; senantikens alltmer fragmenterade kyrklighet förde till slut med sig ett totalt sammanbrott av varje gudstjänst redan efter den första raden i till och med den mindre doxologin – Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto – då varje församlingsmedlem med självaktning höll sig med en egen uppfattning om Treenigheten, dess existens, eventuella ingående storheter och inbördes förhållande, vilket allt ledde till ett föga kristligt uppträdande i debatt och handgemäng. I viss mån överens kom man emellertid om att världen en gång hade skapats, och som symbol för detta epokgörande samförstånd infördes bönens andra rad Så var det, i princip, vilket tillät ett minimimått av endräkt åtminstone fram till amenet. Kommat föll dock bort efterhand, lägligt nog för mer ortodoxt lagda liturger.

 

Sideboard; lateralkopplad lastbärare på skateboard, för t.ex. käresta.

 

"Sikhblöja": perspirationsabsorberande turban i cellstoff (kan uppfattas som nedsättande).

 

Simmigrant; båtflykting.

 

Simulantkapacitet: vedertaget mått på en sjukhusinrättnings förmåga att absorbera vårdkrävande men ej vårdbehövande omsorgstagare, s.k. impatienter. Utvecklingen av S. ligger till grund för deť s.k. SVBK-index.

 

Sinanthropus pekinensis: human beijing.

 

Singer songwriter; musikartist som syr sina egna kläder.

 

Sinisterstyre; vänsterregering.

 

Sistukvist; ädikulär bakdörrsentré.

 

Sjung, o gudinna, om veden som brann, hos Peliden Achilles oförhuggen, till mys och moral för achaiernas söner...; de inledande raderna i Chilliaden, som behandlar de tio långa åren vid lägereldarna fram till den mer dramatiska händelseutveckling som behandlas i Iliaden. Den självövervinnelse som krävs för en faktisk genomläsning av detta knausgårderi har medfört att Iliaden med sin betoning på relativ fart och fläkt i stället får gälla som det äldsta grekiska eposet.

 

Själspilling; Faust.

 

Självspilling: Onan.

 

Skalskydd; protektiv installation i hem med barn i musikskola, ofta i form av s.k. pianic room.

 

Skampanj; mediedrev.

 

Skattmås; boplundrande tjänsteman i avialfögderi. I tjänsteutövning elak s. benämns skrattmås.

 

Skenben: brosk.

 

Skiftmejsel; det handverktyg som borde gå att justera för olika skruvskallar.

 

Skiit; krystad islamsk trosbekännare.

 

Skilsmessa; avsluta förhållande med en knapptryckning.

 

Skippa rätt; utöva lynchjustis.

 

Skogsmulla; prästlärd nimrod.

 

Skopolishy; skärpt klädkod på bättre restaurang.

 

Skoveljul; buffébaserat högtidlighållande av Kristi födelse.

 

Skrisco; modern isdans (härtill scriscotek; rink för sådant ändamål).

 

Skrytetyg; båt eller annan ägodel som anskaffats för att imponera.

 

Skrådera; mästra.

 

Skrämsle; olustförknippat skrymsle, t.ex. skamvrå.

 

Skränflock; gapigt folkgytter. Efter en passage i Göthes Schlummerlust;

 

En skränflock eunucker föll in här, morblå,

 

och störde min sötsömn i sängen.

 

De ryckte dess gyllene hängen,

 

med älskog broderad uppå.

 

Skvadrat; fyrkantsformerad rytterienhet.

 

Skvatt, Jakob; prof. i teoretisk neurologi (1898-1972). Mest uppmärksammad för sitt livslånga försök att mäta hur mycket en människa egentligen förstår av enskilda intryck och tillvaron som helhet. Förhånad (men, n.b., ej ignorerad) av den akademiska världen frångick han gängse intelligensmått till förmån för den självständigt utvecklade enheten skvatt – de av hans försökspersoner och i förekommande fall kollegor som inte verkade ha fattat ett skvatt av antingen del, helhet eller bäggedera ansåg han stå utanför en basal förståelse, definierad som skvattram. I viss mån analogt med Eisenbergs osäkerhetsrelation hävdade S. att en människa som anser sig veta mer om det enskilda nödvändigtvis vet mindre om det allmänna, och vice versa. Kollegor och i förekommande fall försökspersoner frågade då hur i hela helvete han själv kunde veta något, vilket han avfärdade med att de inte ens förstod frågan de ställde, och hur skulle de då kunna förstå ett svar? Den orimligt impopuläre S. är för den breda allmänheten mindre känd för sitt visserligen negativa men i och för sig användbara insiktsmått kiloskvattimme (antalet förbigångna förståelsemöjligheter i tusental per timme, kSh) än för sin ordspråksmässiga betydelse skvattgalen (allt oftare särskrivet).

 

Skvimpel; flaggsignal för ankargrogg.

 

Skymfkörtelvätska; saliv.

 

Skällkaramell; barnavhyvlingsartikel som särskilt vid storhelger mycket underlättar hemarbetet.

 

Skälvspilling; en som har skrämt livet ur sig.

 

Skämsskinn; pälsverk.

 

Skärskådare; fartygslots.

 

Skörbugg; gammeldans.

 

Slagskepp; segelfartyg.

 

Slaktos: biffkomjölksocker.

 

Slutbränd; obotligt överansträngd.

 

Slattförvaring; av prof. i lättlogistik Lave Lagerberg utarbetat förslag till hantering av det olösligt komplicerade problemet med kärnkraftsavfall. Om, menar L., man bara distribuerar ut avfallet i olika riktningar och mindre portioner åt gången så kommer det av sig självt att försvinna mätvägen, i och med att alla mätinstrument nödvändigtvis kalibreras mot den högre naturliga förekomsten av eventuella 'föroreningar' och således gör varje relativt sett mindre nytillskott allt svårare att upptäcka. L:s upphovsmannaskap till metoden har ifrågasatts, dock ej i den akademiska världen.

 

Slutsatsstyrkan; detektiv specialenhet som på uppdrag eller begäran förstärker lokala polismyndigheter med intellektuell skärpa.

 

Slynglingaätten; Ingjald Illrådes efterkommande, om han hade haft några.

 

Slöfocks; dansstil i skärningspunkten mellan tryckare och clinch; närmare bestämt det skede då ett fylleslagsmål övergår i en sakta oscillerande rörelse, med kontrahenterna tungt lutande sina huvuden mot varandras axlar.

 

Smolensk [små'lensk]; stad och oblast i vä. Ryssland. Regionen präglas av karg skogighet, magra steniga matjordar och sina invånares ty åtföljande id och gnid för brödfödan (som merendels utgörs av kvargkaka, en sorts syrlig grynkorv kallad dnestr-band och papyrosser). Knappheten har betingat de smolenske till flit och sparsamhet och särskilt smolenskornas motvilja mot utgifter är omvittnad (nämnas kan att S. som enda oblast hade framgång med ”den öppna taffelns taktik” vid det polsk-litauiska stormanloppet 1412; se härom notisen rörande Vibjuderov, Komin Barakominjevitj). Namnet S:s ursprung är inte klarlagt men namnet tros på något vis sammanhänga med den sydostgotiska folkstam som ursprungligen koloniserade området, i den naiva tron att gräset vore grönare på andra sidan Östersjön.

 

SMS-ter: klientansvarigs "ferie".

 

Småking: förortsgangsterboss, "Alby-Capone"

 

Smålandsberg; knappt märkbar terränghöjning i småländska höglandets begynnelse, där bagarne årligen samlas för att blota småbarn till sin blodtörstige gudom Jäsus.

 

Smärting: sylfid.

 

Smörbytta; lismare.

 

Snacktik; metodplanering på ett plan lägre än det prategiska.

 

Snarkitektur; oinspirerad byggnadskonst.

 

Snarkofag; djupsömnsmodul för intergalaktisk persontransport.

 

Snillrik; stadd vid annans kassa.

 

Snittsel; elegant utskuren biff.

 

Snubbe; (negativ) kritiker.

 

Sobjekt; den som tredje omtalade men egna personen.

 

Sobjektiv; caesariskt saklig i utsaga om egna förehavanden.

 

Sodomiterna: bulgarisk bergskedja.

 

Soho; gröptråg.

 

Solovor; ensamätare.

 

Solovårare; person som bedrar sig.

 

Sommalier; östafrikansk vinkypare.

 

Sona Pray Station: spelkonsol som med avancerad VR-teknik exemplifierar olika hinsidesstraff för att särskilt hos yngre inpränta arvsyndsinsikt och gudsfruktan.

 

(hel) Sonika; (fotsid) tagelskjorta.

 

Sonterapi; straffet som behandling.

 

Sophiestikerad; förfiinad.

 

Sopransolipsist: operadiva.

 

Spada; okynnesbada.

 

Spadel; neureichfrälse.

 

Spare rib (eng.); Eva.

 

Sparlanda; Skavsta.

 

Spartanorna; i antiken stridbart kvinnfolk, märkligt framför allt för sin till snålhet gränsande asketism. S. avvärjde ensamma den första anfallsvågen i perserkrigen genom att fatta posto i passet Härmopyle och där erbjuda äktenskap.

 

Speakern i kistan; Bosse Parnevik.

 

Spelarhelgon; idrottsprofil som sätts på piedestal (stylitalienska ligan).

 

Spinflation; inom nationalekonomin namn på det ännu oförklarade fenomen, att pengars köpkraft avtar i väsentligt högre takt än deras värde minskar. En enkel jämförelse av verkliga förhållanden visar att t.ex. en försvarsbudget på SEK 40 miljarder som 1990, utöver slagkraft i både flyg och flotta, räckte till 40 brigader infanteri, 2012 bara räcker till 400 man som behöver stödsamtal redan före strid, detta trots att inflationen 1990-2012 uppgick till endast 50 %.

 

Spjelkner; i den nordiska mytologin livsviktigt enzym som hjälper asar och einhärjar att bryta ner mjöd och galtkött.

 

Spjärnvilja; istadga.

 

Sportacus; thrakisk slav som sökte introducera de olympiska spelen i det romerska riket. S:s grova överskattning av romarnas fantasi och leklynne renderade honom och hans kommitté samma slut som hans mer kände pyssling Spartacus. Kejsardömets historiker hävdade tvärtemot att romarna visst hade ställt upp och dessutom hade vunnit.

 

Späckatör; (plastikkir.) häcktrimmare.

 

Spännbog; kutterstäv.

 

Squallerfeldt, Charles-Emil ”Tjalle”; finlandssvensk publicist, diplomat (1902-?) som införde uti Norden den moderna journalistiken. Då han 1934 förklarades som persona non grata i varje hederligt hem (efter mittuppslagsserien Alla de rikaste utom jag, varmed S. anstiftade 80 självmord, 7000 inbrott och 200 skilsmässor) öppnades dörrarna också till en politisk karriär, vilken S. begynte såsom ministre extraordinaire i de fascistiska diktaturerna. Emellertid hade hans intresse samtidigt väckts för hinsideslivet, till vilken ända han 1935 inköpte berget Kufhäuser och därunder inkröp för att enligt legenden åter framspringa på den yttersta dagen med verkligt smaskiga detaljer exklusivt för vår frälsare. S. är alltjämt hedersordförande i Publicistklubben.

 

St Göran och kraken; berömd senmedeltida skulpturgrupp föreställande en ideal riddare som låter sin springare trampa ner en fattig stackare och måttar ett svärdshugg mot densamme. 1800-talets infantila konstkritik tolkade emellertid om verket till det symboliska S. och draken, vilket efterhand ledde till också en plastisk omtolkning.

Staaff-Karl; från 1914 och fram till hans död folkhumorns namn på den nyss avgångne statsministern, med anspelning på karlns tilltagande politiska och sociala utanförskap.

 

Stadscup: fotbollsderby.

 

Stalpinist; forsbestigare. Normalt föredras crawl framför det intuitivt skenbart rimligare fjärilssimmet.

 

Stambulimi; stads tendens att dra till sig nya invånare utan att egentligen kunna hysa dem.

 

Stannaktit; grottdroppstopp.

 

Steglats; galgfågel.

 

Stekonomiklass; privatjet, lyxjakt et c.

 

Stenbräckare: rast som, gärna länge och beslutsamt, tas i sittande ställning.

 

Stjärt- och gälsjukdomar: samlingsterm för en grupp iktyozoonotiska vällevnadssjukdomar.

 

Stockholmssyndromet; inom den civilisatoriska eskatologin nyligen identifierat säkert dödstecken. Stadsplaneförfarandet i Stockholm sägs nu ha nått den absoluta nollpunkt där all rörelse upphör ända ner på molekylär förvaltningsnivå, något som i sin tur anses bero på att samhället har byråkratiserats bortom det rimligas gräns och offren börjat tänka som sina bödlar (och vice versa) - passerat Slussen, enligt rådande forskningsterminologi: Där i ett livskraftigt samhälle byråkratin fungerar som initiativbroms och idégrav, har i Stockholm medborgarna tagit över rollen som bakåtsträvande paragrafryttare och byråkraterna gått i barndom. Då t.ex. därvarande stadsbiblioteks inhiberade ombyggnad isolerat kunde klassas som ett ordinärt NIMBY-fall har nu konsensus nåtts inom forskningen om att den pågående processen för att bygga om en cirkulationsplats (Slussen) måste klassas som unik, väl illustrerat av ett av Tekniska nämndens officiella yttranden till Kammarrätten -

 

Vad stort och vackert drömt,

 

allt längtan länge gömt,

 

har Ninevehs prelater

 

trampat nu och tömt

 

i stela byråns krater.

 

- givet som svar på småaktigt närgångna frågor om uteblivna miljökonsekvensbeskrivningar, behovsanalyser och kostnadskalkyler.

 

Sto-isk: som tar sin ryktbarhet med jämnmod.

 

Stoppa preussarna!: paroll för den franska flygblads- och trycksakskampanjen under andra världskrigets inledningsskede, ”la drôle de guerre”.

 

Stopposition; (politisk) motståndare som nekar till allt samarbete, i motsats till poposition, parlamentariskt jovialisk lekkamrat.

 

Strappavsats; basläger.

 

Streptocoq-au-vin; rå kycklinggryta.

 

Strulsund; den del av de kontinentala besittningarna som var svårast avyttrad - först under de slutande napoleonkrigen lyckades den svenska regeringen bli av med denna sin dyraste fåfänga, då till den spirande stormakten Preussen, vars styresmän ej ännu lärt sig skilja på realpolitik och reell politik.

 

Strundtvigtianismen; dansk idériktning som uppstod i samband med milleristernas beräkning av Kristi återkomst till (justerat) 23/10 1844. Strundvigtianerna menade att hela återkomsten verkade lite klängig på ett sätt som knappast anstod vare sig skapare eller någon hans familjemedlem och hur som helst inte passade så särskilt bra just då. S. har starkt påverkat da. tänkande och samhällsliv, för utomstående emellertid mest ytligt bekant för den odogmatiska omtolkningen 'Fader vår som väl har det bra i Himlen?' ("Pater plåster").

 

Strutsvagn; (mil.) strids- och transportfordon som vid fiendeaktivitet eller hot därom gräver ner sig i marken.

 

Strängtrosa; kyskhetsbälte.

 

Stundforskning; det kortvariga tillstånd av nyfikenhet och ambition som föregår uppgivenhet och reträtt (jfr grundforskning).

 

Stympanå’n; skulptural stridsscen i klassisk tempelgavel.

 

Stående ovalutioner: hjältetenors tribut.

 

Ståkasticitet: vilja och beredskap att låta tärningen styra sina öden.

 

Stängslan; klaustrofobi.

 

Sub(b)riljant; mindre klyftig(t).

 

Substatut; oskriven lag eller regel.

 

Substitulatur; ombenämning som självändamål, t.ex. utvecklingen från städning via lokalvård till hygienteknik och living environment comfort management.

 

Supplikskifte; bönemöte.

 

Supprexa; anti-repressivt läkemedel (för användning av statschefer och andra psykopater).

 

Suvterränghus; täbyvilla.

 

Svalbard; beatpoet.

 

Svarte Galapetter; partybroms.

 

Svepskäl; dödsfall.

 

Sverigearistokraterna (SA); pol. parti bildat i opposition till SD, vilket senare parti anklagas för att förflacka det svenska arvet med sitt plebejiska anslag och antimuslimska fokus - svek, menar språkrören Emeraldine d'Ahlgren och Britt-Guinevere af Biörckstam, mot den store Gustav Adolfs minne och hans stränge herr faders tillika, då de svenskes plikt är att nedkämpa i främsta rummet papismen och annat apostoliskt förräderi, samt att i närmaste tid utradera Danmark och söka återta åtm. den kontinentala sjökanten. Detta till trots har det visat sig svårt att fästa etiketten populistisk på partiprogrammet, förf. av chefideologen, åländske expatrioten 'Snömoskanonen' Malte von Dickkopff, oaktat också att detta innefattar satsningar på inhemsk råvaruindustri och förläningar.

 

Svintoism: dogmatisk övertro på tvålullens undergörande egenskaper.

 

Svioneri; socialt svåracceptabelt beteende i svensknationella kretsar.

 

Svågren: eftertankes kranka blekhet inför brudens släktingar.

 

Syfokonsulent; skolhudläkare.

 

Synekdokument; en av Trafikverket hösten 2013 införd pars-pro-totoredovisning av fakta för annan part, varigenom ett enstaka, närapå slumpmässigt utvalt dokument torde innehålla allt vad t.ex. Polisen kan tänkas vilja veta. Metoden har enligt uppgift besparat verket både arbete och obehag.

 

Synisk el. cynsk (äv. avklärvoajant); som skådar andemeningen med sådant som avdragsgilla gåvor, koncerninterna transaktioner och gratis heroinfixar.

 

Synkroniderna; Zeus och hans tvillingbror, om han hade haft någon.

 

Syntax terror: storskaligt och samordnat angrepp på språkets meningsbyggnad i syfte att undergräva mellanmänskliga relationer och i förlängningen försvarsviljan. Ett typexempel på S. är särskrivning, och vice versa.

 

Syrap; sötsur sås.

 

Såldat; legoknekt som skrivit på.

 

Sädesväska; tornister.

 

Särling: nattaktiv enstöring.

 

Sönderjylland; den (norra) del av Jylland som skärs itu av Limfjorden.

 

Tacksammeter; mätare av uppskattning.

 

Tafflighet; bordsoskick.

 

Taftologi; sidenlära.

 

Taipanik; välgrundad ormrädsla.

 

Taktil reträtt; effekt av plötslig spädbarnsstöt.

 

Talentscout; person på spaning efter pund att förvalta.

 

Tantiemcykel; finansbranschens motsvarighet till vi sitter alla i samma båt.

 

Tantkött; gum-fläsk.

 

Tantologi; '....stim'.

 

Tantrali kval; efterjordiskt straff som väntar de erotiskt äventyrliga.

 

Tarmfauna: binnikemaskar.

 

Tarmhävningar: peristaltik.

 

Tarpeisk klippning; koaffyr med långt, rakt fall.

 

Tartefakt; bakverksrest i Kökkenmödding.

 

Telerektos; atensk kartograf som efter långa studier i matematik, geometri, astronomi och trigonometri höll före att Jorden snarare vore en kub. Med ett planöverskridning underlättande midskepps vikbart skepp avlöpte han 413 Pireus för att ej mer avhöras. Hans uteblivna återkomst stärkte väl konkurrerande uppfattningar om Jordens uppbyggnad men hindrade inte hans många efterföljare i den tetraedrala skolan (T. hade felaktigt beräknat kubens ytor till fyra) från att till eftervärlden förmedla den s.k. perpendikularitetsprincipen, fortfarande bestämmande för stadsplanering och arkitektur.

 

Té-o.-logi; budget-B&B.

 

Terapi; 31415926535891,793.

 

Terra firma; avkräva företagare beskyddarpengar. Jfr pizzibagare.

 

Terror vacui; tvånget att uppdatera social profil.

 

Thespisk kärrlek; komedi som framförs av ambulerande teatersällskap.

 

Tillmåttavisning; ”Fäll ihop dina anspråk!”

 

Tinningtuss: polisong.

 

Tiopental; 1. en av femton 2. som avser var femtonde.

 

Tipp-Extra: en av Svenska Spel stenhårt marknadsförd vadhållningsprodukt, där tipparen, mot en premie motsvarande 110 % av det slutliga utfallet, ges möjlighet att löpande redigera sin "tippkupong", beroende på hur helgen utvecklar sig.

 

Tittadère á Derrière, Brute; fransk duellant (1490-1584) som (i strid med lord Abel Gull) 1509 uppfann finten.

 

Titthålsfilologi; minimiinvasiv språkinlärning.

 

Tjallarhornet; Facebook-grupp inrättad av Heimdall för att nå genom mediebruset.

 

Tjejtsarinna; rysk kronprinsessa.

 

Tjiennal; kulturevenemang som inte hålls alls, någonsin.

 

Tor-Tyr: styvson till Loke och trätobroder till Manglande. Som Asgårds mångårige profoss ansvarade T. för allt från rutinartade disciplinärenden, såsom det dagliga ritualmordet på sin nyssnämnde broder (se härom notisen om densamme) till den mer maktpåliggande uppgiften att verkställa det rättsliga efterspelet till affären Balder. T. firas alltjämt i stora delar av den barbariska världen som förhörsteknikens skyddspatron.

 

Toread: Europa, eller mer allmänt, tjurtjuserska.

 

Toreroador; tjurfäktarfäktare.

 

Torft; sittplats (i båt) som ger träsmak.

 

Traktoria; lantlig drive in-restaurant.

 

Trallvänlig; om plan tomt.

 

TRAMS: sällskapeT föR främjAnde av stokastiska akronyMiseringSprinciper.

 

Transport; garderobsdörr.

 

Transportörsansvar; reglering som i konkurrensfrämjande syfte tvingar etablerade persontransportföretag att hänvisa vissa resenärer till mindre aktörer, vilka i sin tur kan ta ut väsentligt högre priser som kompensation för sin högre risk.

 

Transsubstantivationsläran; åsikten att bröd och vin kanske byter beteckning snarare än förvandlas.

 

Trastfening; flygfisk.

 

Tredskodans; motvals.

 

Trerik XIV: sv. konung som konkret stadfäste gränserna mellan Sverige, Finland och Norge.

 

Trickolor; falskflagg.

 

Trikliniska studier: metod att under laboratorieliknande förhållanden (middagskonversation) utröna effekten på åsiktsbildning av öppen debatt. Alla resultat, justerade för uppfostran och kognitiv förmåga, pekar mot att sakfrågan oavsett vikt alltid är försumbar i förhållande till exempelvis dessert eller bordsdam.

 

Trikålår; spandexdraperad nedre extremitet.

 

Troglodytskiktsrenovering; klottersanering.

 

Trombon; blåstinstrument.

 

Tropikerna; klimatzon som gör sig bäst i bild.

 

Trossats: ejaculatio coitus interruptae.

 

Trouble Tip (eng.); det som följer på en Double Dip.

 

Trudeluttrad; väl förtrogen med underhållningsmusik.

 

Trumpetare; bomullstops.

 

Trumpolin; språngbräda för parvenyer som förväxlar parabelns höjdpunkt med dess slutmål.

 

Trumporgel; föråldrad underhållningsapparat, som visserligen ger mycket väsen ifrån sig men ändå mest luft.

 

Trängslan; social fobi.

Träskodom; enskilds uttryck för mer allmänt missnöje, varigenom yttringen vinner ett mått av legitimitet. Omtalad är det irakiska folkets T., meddelad i december 2010, över president George W. Bushs gärning.

 

Trösterrike: felix Austria.

 

Tuggorm; en i nv Europa inte ovanlig reptil, som i brist på giftkörtlar tillgodogör sig även större objekt medelst kraftiga och framför allt envisa käkrörelser.

 

Tummelplats: Marsvinsholm.

 

Tungdom; svår uppväxt.

 

Tungrodd; ofta förbisedd paralympisk gren.

 

Tunica; gårdsbutik.

 

Tunnika; vågat romerskt under-/vardagsplagg.

 

Tunnisarmbåge; förslitningsskada.

 

Tunnisigen; arabiskt vårtecken.

 

Tupplurendrejeri; rävsömn.

 

Turbanisering; sikhisk radikalisering.

 

Turbolans: motorstark men ofjädrad plingplongtaxi.

 

Turochreturduva; den subspecies i Columbidae-familjen som går att anställa som brevbärare.

 

Tvillingon; personer som utan att nödvändigtvis vara släkt ändå är lika som bär.

 

Tvivalidera; nedvärdera.

 

Tvärvigg; burdus andfågel.

 

Tyskna; att i ökande grad idealisera reala sinnesintryck till en ohållbart strukturalistisk världsåskådning.

 

Tzatzikistan: den del av Eurasien (längs en ungefärlig axel mellan Thessaloniki och Bisjkek) där stapelfödan utgörs av syrade mjölkprodukter.

 

Tågamatta; mental plattform på vilken män uthärdar smärta, under tystnad och oftast i 'jaken', en särskild tågaställning.

 

Tåstörta; föra subversiva förhandlingar under bordet.

 

Ueril; (sl-)yngelaktig.

 

Underbar; skotsk.

 

Underläkare; homeopatiker.

 

Underraskning; förfelad överraskning.

 

Underättelse; morganatisk konsekvens.

 

Ungefära; ej närmare definierad krydda.

 

Unginflammation; förskolesmitta. Dubbelsidig u., då båda vårdnadshavare slås ut, är utan att vara medicinskt allvarlig fruktad av främst nationalekonomiska skäl. Jfr min-, din-, pan- och konfluensa.

 

Uppdaterad; tidsenligt föråldrad.

 

Uppförandekod: byggnorm.

 

Uppslagsmål; handgemäng som med tillgång till vederhäftig litteratur hade kunnat undvikas.

 

Uppslappenhet; slacker-glädje.

 

Uranus: den burleska komikens gud i romersk mytologi. Bror till Flatulentia.

 

Urieoar; avstjälpningsplats för egna syften hindrande och avvarbara krigsmän.

 

USA-port; Ellis Island.

 

Utantillerna; ögrupp i Atlanten som små skolbarn måste kunna peka ut på en jordglob, i mörker.

 

Utbilsk; felaktigt anseende sig ha nått visdom genom inlärning.

 

Uterus: förlossningspsykos hos spädbarn.

 

Utkvartering; rusdrycksförsäljning till traditionalistisk drinkare.

 

Utrusquism; socialt inducerad beredskap att inta vilken ståndpunkt som helst.

 

Utryckningsfordon; transportmedel för akuttandläkare.

 

Utvägran: då viljan att fly överstiger förmågan.

 

Uändlighet; logiskt-humanistisk samlingsetikett på det naturvetenskapliga oändlighetsbegreppet, som tydligen tillåter sina användare att till exempel räkna antalet galaxer i ett påstått oändligt universum som till yttermera ovisso pådyvlats en början och riktning. I frustration häröver hävdade därför prof. Stanislaus Bessergestern, trots att ingen lyssnade, 1938 att det vore riktigare att tala om u- snarare än oändlighet.

 

(Virtuell) vadhållare: Sven Dufva.

 

Vagasond; obemannad rymdutforskningsfarkost som utom räckhåll för kontrollerande åtgärder ger sig vidare ut i rymden på eget bevåg. Internationella rymdstyrelsen beräknar V:s antal till 41 (2010).

 

Vakt-e-leg; elektronisk ID-bricka för entrévärdar.

 

Valk-over: över sumobrottares maggördel framvällande hudveck. Lämna v. = erkänna motståndares överlägsna korpulens.

 

Valkuria; konklav.

 

Vallmoge; lägre befolkningsutsnitt som drivs i bete vid grönsaksdisk. Gängse inom V. är beteckningen vegetarianer, hur nu det kan anses mindre nedsättande.

 

Valnöt: röstboskap.

 

Valpacka; handelsnamn för Golden Retriever-päls i jackkragar.

 

Vampyroman; bleksiktig adonis som i industriell skala sätter tonårshjärtan i brand.

 

Vandelshögskolan: affärsetikskola i Stockholm. V. har flera lukrativa lärostolar men inga elever.

 

Vansinnesarea; operettartat skruvade boendeförhållanden.

 

Vantrogen; kättaras.

 

Varförare; geografiskt eller oftare ideologiskt vilsen hög militär. Därförare; den förres närmast överordnade. Härförare; båda föregåendes överordnade, som leder med exempel (mindre vanligt).

 

Vargatack; lön för björntjänst.

 

Vargehandha; 1. sköta vilthägn. 2. i överförd betydelse, söka bot för sin livsleda.

 

Varjag; retrospekterande introspektör.

 

Varqueneller; kökets svar på fågel, fisk eller mittemellan?.

 

Vassegoter; gotiskt folkelement som under konungarna Jomenrik och Visdrik misslyckades med att tillskansa sig någon del av det sönderfallande romerska riket

 

Vattenfald; att göra en pitbull i stället för en pudel.

 

Vattugängare: mirakelgörande schaman i kristen ortodoxi, närmast motsvarande regndansare i animistiska religioner.

 

Veckopang; förortsbarnens ammunitionstilldelning.

 

Veklagare; rättstjänsteman som har att anställa förundersökning och åtal mot högre makt.

 

Velocipediatriker: specialist inom barnmedicin med behörighet att ställa diagnosen röda hund och skriva ut penicillin för allt, oavsett indikation.

 

Vempati: selektiv medkänsla.

 

Venividivicinitet; närhet till att ha lyckats.

 

Versalgeni; skribent som använder caps lock-tangent som argument.

 

Vibjuderov, Komin Barakominjevitj; moskovitisk fältherre. Ung och oprövad men en av de främsta bojarerna gavs han, övervakad av sitt kusinbarn Vilja Barazotzchernatzchev Trugarev, överbefälet vid det polsk-litauiska stormanloppet 1412 och lanserade då ”den öppna taffelns taktik”. Sin i Sibirien, kloster och armod tillbragta ålderdom ägnade han åt att utveckla denna sin stora tanke, med viktiga förbättringar, i Den brända jordens taktik, ett klarsynt men bittert verk.

 

Vidjemått; godkänt midjemått.

 

Viktigpetrifieras; stelna i ett kanske ofrivilligt Besserwisserschaft.

 

Viktualiebröderna; sägenomspunnet östersjörövarband som under 1400-talets första årtionde, med uppbringande av stor list och en myckenhet hansakoggar, tillskansade sig en rikedom av muscovadosocker, ostronsås, garam masala och annat sådant, vilken de sedan frikostigt delade ut till en oförstående kustbefolkning.

 

Viljonär; pekuniarstreber.

 

Villiaden, äv. Irriaden: Odysséen.

 

Vindignerad; sned.

 

Vindriktning: november.

 

Vittnesmålsägande; omstritt immaterialrättsligt begrepp. För att i någon mån reglera nävrättsliga missförhållanden har sådan praxis etablerats, att part som har erlagt skäligt pris för menedlig utsaga har rätt till skadestånd utöver återbetalning i det fall vittne avtalsstridigt håller sig till sanningen. Då denna senare tillhör antingen Facebook, Google eller Microsoft tillkommer ytterligare kostnader, för vilka vittnet kan ansöka om bidrag från Allmänna arvsfonden.

 

Volåvangkjol (äv. vol-au-vent-kjol): vid, fladdrig kjol el. klänning som fångar kastbyar och varmluftspustar på ett trevligt sätt.

 

Vulgarien; nordvästeuropeisk publikansk monarki med övervägande slavisk befolkning. Allmänna revolutionära strömningar mynnade i V. ut i den egensinniga regeringsformen av 1809, som för att kompensera det föregående seklets överdrifter vad gällde god smak, heder i tjänst och stil i uppträdande förbjöd invånarna att på något sätt höja sig över det dymängt amöbiska. Kontrarevolutionära strömningar yttrade sig runt sekelskiftet 18-1900 i ett ljust och ungdomsfriskt kulturliv, som dock stäcktes i och med övergången till en proletariatets diktatur. Landets instängt konformistiska intellektuella klimat har sedan dess frambringat många ledande akademiker. V. är idag världsbekant för sina urstarka offentliga finanser, som har följt av ett djärvt och krismedvetet långsiktigt budgetarbete – metodens två hörnstenar är dels att helt sonika lyfta bort skrymmande poster som investeringar i och underhåll av infrastruktur, sociala och nationella skyddssystem, vård och skola etc. ur budgeten, dels att skifta ut allmän egendom till enskilda entreprenörer, som också genom genialt komplicerade lån/räntekonstruktioner har hand om skatteuppbörden, vilken till största delen hamnar i deras påfallande ofta insulära hemländer (där medlen anses klokare förvaltade). Framgångarna härav har väckt allmäneuropeisk avund men framför allt ängslan, eftersom metoden är en ren blåkopia av förvaltningsprinciperna under V:s så kallade storhetstid under sextonhundratalet, då det lilla landet genom sin milt uttryckt selektiva tolkning av folkrättsliga och nationalekonomiska normer satte skräck i hela kontinenten.

 

Vulgata [vul’gata], <lat. Dumskallskulle>; plats utanför Konstanz, där reformatorn Jan Hus skall ha trotsat lågbryntheten, i dubbel bemärkelse, med sitt brandtal om den heliga enfalden.

 

Våmera; idissla.

 

Vårdagsrum; uteplats.

 

Väckoslut; lönehelg.

 

Vägetation; asfaltsblomma.

 

Väldelfinierad; strömlinjeformad.

 

Vänd-etta; särskilt bland barn omtyckt kortspel, uppbyggt efter retaliatoriska principer. "Öga för öga", "Korsikansk korseld" och "O.K. Corral" är populära gambits inom V.

 

Väninnan; bedagad skönhet.

 

Vänlig tjäderlek: avspänt fraterniserande mellan tuppar före fäktningarna.

 

Värjspets; kamphund.

 

Västanflykt; se fyr (o. äv. rent bildligt ljus vid horisonten).

 

Wankelmod; obeslutsamhet som får den drabbade att gå runt i cirklar i stället för att röra sig vertikalt upp och ner.

 

Wattkoppor; elallergiska utslag.

 

Wrappa: i rytmiskt talad form framföra väl inlindad samhällskritik.

 

Vårpropositionen; kvarblivande rest av hedendomen i svensk förvaltning - uppsalakonungarnas gamla plikt tar sig nu formen av regeringens offer av det allra heligaste (en bunt papper) åt media och opposition, och dess samtidiga officiella förslag till högre makter att inleda våren (senast den 15e april).

 

X; faktor som fortfarande, efter alla dessa år, gäckar vetenskapen.

 

X-kittel; det blandningskärl där läkemedelsbolag framställer sina hemligaste dekokter.

 

XC90-talist; representant för socialt stratifierat generationsutsnitt.

 

Xerxesi; anspråk som följer med det iranska presidentämbetet.

 

Yeehadist; skjutjärnsislamist.

 

Yesssir! Ararat!: Enligt apokryfiska urkunder den tjänstvillige styrmannen på Noaks ark, men egentligen bara dennes kvittering av gubbens marschorder.

 

Yl(l)evanten; republiken Finlands enda koloni. Några f.d. jägarbefäl sändes under det tidiga tjugotalet ut för att rekognoscera möjliga orter, varav ett mindre landområde på främreasiatiska medelhavskusten ansågs tjänligt för finska syften. Ehuru besittningstagandet gick friktionsfritt, till dels p.g.a. att konkurrerande makter inte helt förstod urvalskriterierna (hög initial medeltemperatur respektive rik förekomst av konifera trädarter), blev motopinionen i samband med de följande krigen till slut övermäktig. Allmän avsky väcktes inte främst av det strängt upprätthållna fezförbudet eller påbudet om ensitsiga kafébord, utan fastmer av den nyvordna kolonialmaktens vägran att genomföra större tvångsfördrivningar. (Den sauna, till omslutande area stor som Savolaks, som byggdes avsågs för spetslasten drivas av personvärme och hade i själva verket krävt inflyttning om den fullbordats.) Finlands regering var emellertid snart villig att frånträda sin besittning då det visade sig att inte ens en del av Medelhavet lät sig tillräckligt kylas av den mängd snö och is som stod att skotta upp i hemlandet. Som enda bestående följd av kolonisationen räknas det praktiska utrotandet av libanoncedern.

 

Ytspänning; den sort vi generellt sett föredrar.

 

Yttrandetvång; maniskt tillstånd hos insändarskribenter.

 

Zenofobi; oresonlig skräck för alternativ till kanonisk vetenskap.

 

Zoegal; om urskillningslös koffeinist.

 

Zolaistik; oegennyttig men verksam journalistik.

 

Zombiennal; periodiskt återkommande festival för (sken)döda konstarter.

 

Zorofaster; den tidigt föräldralöse Zoroasters uppfostrerska, som med lättfattligt svartvita moraliteter och stränga tändsticksleksförbud sökte dämpa gossens alltmer asociala drag. Hans zarathustrus liksyftande ansträngningar blev än lönlösare.

 

Zwillingen; tysk tillverkare av kvalitetsknivar. Zwillingknivar finns i både en- och tvåeggsutförande.

 

Åboist: finlandssvensk akademiker.

 

Åderpåtning; hobbygruvdrift.

 

Åhhörare; förvånad informationsmottagare.

 

Åhörare; (föråldrad) beteckning på intresserad lyssnare, ursprungligen de floder som stannade i sitt lopp för att lyssna till Orfeus.

 

Åkartrasa; handduk man fåfängt värmer sig med efter bad.

 

Åland; fantasidjur i stil med skvadern.

 

Ålning medelst hissning; särskilt reglementerad förflyttningsform i alpjägarförband.

 

Ålsk; hal.

 

Ålvråk: sargassisk underart av ormvråk, som tack vare sin långa spolformiga flygkropp, och trots sin överdådigt pråliga fjäderdräkt, gör anspråk på att kunna uppnå djurrikets högsta dykhastigheter.

 

Årgäng: roddarlag.

 

Åsikte; (över)tydligt minspel.

 

Åtela; lagsöka efter brottsprovokation.

 

Återlåtning; blodtransfusion.

 

Återskallsförbrytare; ekobrottsling.

 

Äcklog; hygieniskt orienterad klagoskrift i gemensamhetsutrymmen.

 

Ädelfin; förmänskligad mindre valfisk.

 

Ändåskopi; medicinskt svårmotiverad inre undersökning som görs för att vårdpersonalen också ska få ha lite kul ibland.

 

Ängelsk; egenskap hos småbarn.

 

Änkestöt; frånfallen gubbstrutt.

 

Äppelepsi; sjuklig fallfruktan.

 

Äskling; materiellt krävande närstående.

 

Även Tyr!: baldersförebråelse.

 

Ödöda; misshushålla med offentliga medel.

 

Öhm; måttenhet för synaptisk impedans.

 

Ömsevis; klok då och då.

 

Örlog: flinade.

 

Öräddningssällskapet; eg. Svenska Sällskapet för Räddning av Strandsatte, en obunden organisation som verkar genom frivilliga donationer och arbetsinsatser. Ö:s oavbrutna men resultatlösa kajkande i fjärran arkipelager har gjort att dess existens har fallit i nästan fullständig glömska.

 

Öskarl; kölsvinskötare.

 

Överaskad: pimpad.

 

Övergödning; jordbruksstöd.

 

Överlägg; lock av t.ex. kartong, ofta med varumärkesreklam, som av värd tillhandahålles tillsammans med öl-, grogglas o. dyl. för att alkoholen inte ska förflyktigas.

 

Översigkommen; bliven larger than life.

 

Överstinna; officershustru som borde banta.