åäö

Åboist - överstinna

Åboist: finlandssvensk akademiker.

 

Åderpåtning; hobbygruvdrift.

 

Åhhörare; förvånad informationsmottagare.

 

Åhörare; (föråldrad) beteckning på intresserad lyssnare, ursprungligen de floder som stannade i sitt lopp för att lyssna till Orfeus.

 

Åkartrasa; handduk man fåfängt värmer sig med efter bad.

 

Åland; fantasidjur i stil med skvadern.

 

Ålning medelst hissning; särskilt reglementerad förflyttningsform i alpjägarförband.

 

Ålsk; hal.

 

Ålvråk: sargassisk underart av ormvråk, som tack vare sin långa spolformiga flygkropp, och trots sin överdådigt pråliga fjäderdräkt, gör anspråk på att kunna uppnå djurrikets högsta dykhastigheter.

 

Årgäng: roddarlag.

 

Åsikte; (över)tydligt minspel.

 

Åtela; lagsöka efter brottsprovokation.

 

Återlåtning; blodtransfusion.

 

Återskallsförbrytare; ekobrottsling.

 

Äcklog; hygieniskt orienterad klagoskrift i gemensamhetsutrymmen.

 

Ädelfin; förmänskligad mindre valfisk.

 

Ändåskopi; medicinskt svårmotiverad inre undersökning som görs för att vårdpersonalen också ska få ha lite kul ibland.

 

Ängelsk; egenskap hos småbarn.

 

Änkestöt; frånfallen gubbstrutt.

 

Äppelepsi; sjuklig fallfruktan.

 

Äskling; materiellt krävande närstående.

 

Även Tyr!: baldersförebråelse.

 

Ödöda; misshushålla med offentliga medel.

 

Öhm; måttenhet för synaptisk impedans.

 

Ömsevis; klok då och då.

 

Örlog: flinade.

 

Öräddningssällskapet; eg. Svenska Sällskapet för Räddning av Strandsatte, en obunden organisation som verkar genom frivilliga donationer och arbetsinsatser. Ö:s oavbrutna men resultatlösa kajkande i fjärran arkipelager har gjort att dess existens har fallit i nästan fullständig glömska.

 

Öskarl; kölsvinskötare.

 

Överaskad: pimpad.

 

Övergödning; jordbruksstöd.

 

Överlägg; lock av t.ex. kartong, ofta med varumärkesreklam, som av värd tillhandahålles tillsammans med öl-, grogglas o. dyl. för att alkoholen inte ska förflyktigas.

 

Översigkommen; bliven larger than life.

 

Överstinna; officershustru som borde banta.

Copyright © All Rights Reserved.