a

Á proposition - avväpnare

À proposition: associativ biprodukt i lagstiftningsarbetet.

 

Abuse mouche; överdriven eller annars smaklös användning av ansiktsprick i dekorativt syfte. Enligt Mme Cocottes Grande Encyclopédie du Façon Demi-Mondial är varje samtidig applicering av fler än tio muscher att anse som ”gränsfall”.

 

Acklamatiserad: hörbart integrerad.

 

Ackochvedukt; (suckars) bro.

 

Ackut; psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

 

Adeptivpappa; lärofader.

 

Adieutant; stabssubaltern som hjälper pensionerade generalspersoner att hitta ut.

 

Adjunktiv; språkfenomen – kasus, ordklass, böjningsform e.dyl. – av värde och intresse enbart för karriärbromsade akademiker och deras mammor.

 

Afart; degeneration.

 

Affinemang; snygg avslutning.

 

Afrodisikaka; kaffebröd som aldrig serveras i församlingshem.

 

Agafyr; strykpojke.

 

Aggromerat; anhopning av vassa stenar.

 

Ajdo; <jap.> den hårda vägen (jfr judo).

 

Akné; tonåra sömnstörning.

 

Akromatik; svartmålning.

 

Akvatorn; den del av ekvatorlinjen som går över vatten.

 

Alatåb; formbundet narrativ visdiktning, med eventuellt substansrika motiv inbakade i en översöt helhet.

 

Albinist; utförsåkare på Mont Blanc.

 

Aldrigor mortis; säkert ickedödstecken, 'zombiefiering'.

 

Alemann på däck: exempelvis Mercedes, VW och Audi.

 

Alfabete; kvinnligt behag.

 

Al Goritm: beräkningsverktyg för att prognostisera allt från väntat valfusk till jordens undergång.

 

Alko-rytm; formel för beräkning av intoxikogen ataxi.

 

Allfarvägar: isbrytarfarleder.

 

Allfjong på Skansen; swingalong-format för public service som SVT nyligen har satt i produktion efter en vägledande hovrättsdom om kärlekslivets rätta offentlighet.

 

Allmän röstirätt: råraka med lingon.

 

Alltiallosaurus; jurassisk faktotum.

 

Allusionist; person som ger sken av bildning.

 

Alpakka: felnavigerande ledargås.

 

Alturism; fritidsresande framställt som gynnande resmålet.

 

Alvedon; samlings- men också produktnamn på medicinala trollkonster. Alvernas av kristendomen stadigt minskade inflytande inom läkemedelsgeschäftet återställdes i och med den naturvetenskapliga revolutionen, som tidigt uppenbarade placebons överlägsna verkningsgrad.

 

Amerika-Kista: Silicon Valley.

 

Amfora; postdiligens speciellt inrättad för nyblivna mödrar och deras spenabarn. Jfr mulieribus.

 

Anakorist; körtekniskt sagoväsen.

 

Analyfaktisk chock: överreaktion på obekväm sanning. Kan vara livshotande för personer överkänsliga för insiktsbett.

 

Analytlig: detaljfixerad på ett abstrakt plan.

 

Anammanes; svordomshistoria.

 

Anamnesa; pinsam sjukdomshistoria.

 

Anamnestesi; sövande tråkig sjukdomshistorik.

 

Anamnesti; ut- eller, vanligare, amsaga om skäl för benådning.

 

Anamnestor; vårdapparats doyen.

 

Andemening; åsikt som inhämtas i seans.

 

Andromedar; handjur av Camelus dromedarius som för skrytsamhet fjättrats vid havsnära klippa.

 

Andtruten; näbben.

 

Anfallsårder; plogbill som smitts om till svärd.

 

Animali; svart får/ful ankunge o.dyl.

 

Anlagstavlan; informell annonsplats i Riddarhusets trapphall för medlemmar som vill köpa och/eller sälja förfäder.

 

Anlethe; prosopagnosi, ansiktsblindhet.

 

Annonsens; vilseledande marknadsföring.

 

Anomani; karaktärsfrämmande intresse.

 

Anorek: sjukligt figurnära pälsjacka.

 

Anrikning; förmögenhetstillskott genom släktskapsfördel.

 

Ansichsmask; det som döljer ens rätta jag.

 

Antedaterad: föråldrad på ett sätt som man hade på känn.

 

Antepenultima Thule; hos Saxo namnet på furstedömet Slesvig-Holstein med Gottorp.

 

Antidiotika; det hittilldags enda kända verksamma medlet mot dumhet har alltsedan sin första tillämpning tappat i effekt. Medan gemene man gärna tror att detta beror på en allt klipskare dumhet är de flesta forskare snarare eniga om att förklara fenomenet med en av a. i sig försvagad naturlig motståndskraft ("Schillers paradox").

 

Antigonist; trotsig och självsvåldig kvinna.

 

Antikvarieté; kavalkad av nattståndna skämtsamheter.

 

Anti-occidenter; fria, radikala västerlandskritiker.

 

Antipersbrandt; hygienprodukt (mot svettig bringa) som saluförs i cinematiska miljöer av Ma' Ribbin's Popular Cosmetics.

 

Antroprologi; läran om människans förfäder.

 

Apocalypso: musik varmed det går åt helvete.

 

Appleationsdomstol; högre instans dit IBM och andra konkurrenter kan vända sig för att få sin talan ogillad.

Appleoget; teknikfantast beredd att förneka eller förlåta vilka brister som helst, hellre än att erkänna sig totalt duperad av reklamen.

Ar-bete: kohage lagom stor för att utfodra en dekatomb.

 

Arealistisk; geopolitiskt oromantisk ('jordnära').

 

Armbåga möte; den riksförsamling som fastställde rangordningen inom och mellan stånden.

 

Armbågsbjudning: misantropers förlossningsposition par préférence.

 

Armborst; ståpäls.

 

(den stora) Arméda’n; stort upplagt men vid franska kusten inhiberat spanskt försök att invadera England. Incidenten anses ha varit starkt bidragande i såväl flottans utveckling som i inrättandet av Generalkapitanatets av Det gamla Kastilien kartografiska anstalt.

 

Armode; vederlag för arbete i statlig anställning.

 

Arrestantolund; hundgård.

 

Arriärist: självuppoffrande arbetstagare som tagit till uppgift att täcka och understödja avancerande kolleger. Se även intellektuell sherpa.

 

Arvslott; fideikommissaries arvslott.

 

Asbest; i fornnordisk myt vanlig arbetsmiljörisk i form av t.ex. Fenrisulv eller Midgårdsorm.

 

Asfalt; otaliga gånger.

 

Askultant; komedienn.

 

Askunge; som bollkalle i rökmatch.

 

Asocialdemografi: kartläggning av utanförskap.

 

Astigmatism; det att blott symboliskt underkasta sig Jesu lidande på korset.

 

Astrit; stjärnögdhet.

 

Astrofi; oförmåga att skalda.

 

Astroskopi; det att se sig om i stjärnorna efter (i motsats till att spå i och om räntorna, jfr gastroskopi).

 

Atavlism; kvarlevor av skönhetssträvan i modern konst.

 

Ateism; ödestro.

 

Atlantis; kontinent som bildas om det arktiska istäcket börjar glida neråt i stället för att smälta helt.

 

Atriumklorid; tillsatsämne i antik inomhusbassäng.

 

Attrapphöna; vette.

 

Automate; <eng.> låtsaskompis.

 

Automatkabin: diminutiv klientmanövrerad fotoateljé.

 

Avafani; egennyttig laissez-faire-attityd.

 

Avsigkomma; vansläkt.

 

Avsevärdhet; kulturminne värt en omväg.

 

Avundra; fåfängt försöka förstå hur någon gör.

 

Avvariabel; helt utbytbar dynamisk beräkningsfaktor.

 

Avväpnare; yngling i riddares följe som (till skillnad från väpnaren) gick i diplomatisk lära – med snittar, cocktails och världsvant småprat hade A. att i stridens alla skeden peka på alternativa förhandlingslösningar. A. klipska nog att överleva sin föga avundsvärda lärotid var garanterade höga hovcharger.

Copyright © All Rights Reserved.